Anketa Dela: Obsojeni politiki naj se umaknejo

Večina: Sodišča niso bolj učinkovita, obsojen politik ne more obdržati funkcije, država naj pomaga podjetjem v težavah.

pon, 17.06.2013, 06:00

Ljubljana – O tem v slovenski javnosti ni dvoma, kaže anketa Dela. Kaže pa tudi, da javnost ni enotna o privatizaciji podjetij in o sodbi v primeru Patria.

Slovenska javnost ne pritrjuje nekaterim opažanjem, da so sodišča v zadnjem času bolj učinkovita kot v preteklosti. Največ jih je prepričano celo v nasprotno, da so zdaj manj učinkovita, kaže anketa Dela.

Tako je na vprašanje, ali so po njihovem mnenju sodišča v zadnjem času bolj, enako ali manj učinkovita kot v preteklosti, odgovorilo 43 odstotkov anketiranih. Da je učinkovitost sodišč zdaj enaka kot v preteklosti, jih ocenjuje 31 odstotkov, da so bolj učinkovita, pa le 19 odstotkov.

O manjši učinkovitosti sodišč so prepričani zlasti simpatizerji SDS (med njimi je takih kar 65 odstotkov). Nezadovoljna z učinkovitostjo sodstva je tudi najmlajša skupina anketirancev, starih od 18-25 let (64 odstotkov). Da so sodišča zadnje čase bolj učinkovita, pa izstopajoče opažajo simpatizerji Pozitivne Slovenije (45 odstotkov jih pravi, da so bolj učinkovita).

Politično motiviran proces?

Ljubljansko okrajno sodišče je v zadevi Patria izreklo tri obsodilne kazni. Obsojeni so v odzivih na to odločitev sodišča večkrat zatrdili, da gre v tej zadevi za politično motiviran proces. Kaj pa o tem meni slovenska javnost? Kot kaže anketa Dela, ni enotnega mnenja. Politično motiviran proces v tej zadevi vidi 38 odstotkov vprašanih. Večji del, 49 odstotkov, pa jih je nasprotnega mnenja.

Da je šlo za politično motiviran proces, so najbolj prepričani simpatizerji SDS (74 odstotkov), študenti (65 odstotkov), anketiranci, stari 18–25 let (53 odstotkov) ter anketiranci z osnovnošolsko (57 odstotkov) in poklicno izobrazbo (54 odstotkov). O nasprotnem pa so najbolj prepričani simpatizerji PS (75 odstotkov) in SD (74 odstotkov) ter anketiranci z visokošolsko izobrazbo (59 odstotkov).

Umik obsojenih politikov

Ali politik, ki je bil pravnomočno obsojen, še lahko obdrži svojo funkcijo? Slovenska javnost je trdno prepričana, da ne. Na vprašanje, ali menijo, da bi se moral politik, ki je pravnomočno obsojen, umakniti iz politike, je namreč pritrdilno odgovorilo kar 93 odstotkov vprašanih. Obsojenim (pravnomočno seveda) politikom se v prihodnje torej obeta nesporen konec kariere.

Privatizacija državnih podjetij

Eden od ukrepov za izhod iz krize, ki jih vlada napoveduje, počasi pa tudi že začenja uresničevati, je privatizacija državnih podjetij – natančneje rečeno podjetij, v katerih ima država lastniške deleže. Kolikšno podporo ima za to v javnosti? Deljeno. Privatizacijo podpira večina, 52 odstotkov sodelujočih v anketi Dela, vendar ji 41 odstotkov nasprotuje.

Edina skupina, ki ne podpira privatizacije, so anketiranci, stari od 18 do 25 let: 63 odstotkov jih ne podpira, 37 odstotkov jih podpira.

Državna pomoč podjetjem

Je prav, da država pomaga podjetjem v težavah? Je. Tako je prepričanih več kot tri četrtine, 78 odstotkov vprašanih. Proti državni pomoči zasebnim podjetjem je le 17 odstotkov vprašanih. O tem vlada visoko soglasje. Nobena skupina anketiranih ne izstopa z drugačnim mnenjem.

–––––

Naročnik ankete je uredništvo Dela. Telefonsko anketiranje je 11. in 12. junija 2013 na reprezentativnem vzorcu 404 odraslih državljanov opravil oddelek za tržne raziskave Dela Stik. Nekatera odstopanja sociodemografske sestave anketirancev glede na sestavo odraslega prebivalstva Slovenije popravlja uteževanje s kombiniranimi utežmi.

Prijavi sovražni govor