Janševa zdravila za slovenske 
bolezni že dvigujejo pritisk

Največ prahu v koalicijski pogodbi dviguje združevanje ministrstev, največja neznanka je pokojninska reforma.

ned, 05.02.2012, 06:00

Čeprav sprva ni kazalo tako, bo novo slovensko vlado kljub trpkemu porazu na lanskih decembrskih volitvah najverjet­neje vodil Janez Janša. Kaj si, vsaj po temeljnem dokumentu, koalicijski pogodbi, lahko obetamo od drugega Janševega prevzema oblasti?

Trenutno najbolj vroča tema je nedvom­no novi zakon o vladi, s katerim bo Slovenija dobila najbolj vitko izvršno vejo oblasti doslej. Ko se bo kadrovski prah polegel, pa se bo pokazalo, kako se bo Janša s svojo Slovensko demokratsko stranko (SDS) in partnerji – Demokratično stranko upokojencev Slovenije (Desus), Državljansko listo Gregorja Viranta (DLGV), Novo Slovenijo (NSi) in Slovensko ljudsko stranko (SLS) – spopadel z največjimi težavami prihodnjih let, ki bodo predvsem gospodarske.

Najvitkejša vlada

V Sloveniji se je dolga leta govorilo, da so vlade prevelike in zato predrage. Večinoma so štele od 15 do 17 ministrstev in ministrov brez listnice. Zgornjo mejo sta dosegli tudi dve zadnji, Janševa in odhajajoča ekipa Boruta Pahorja, ki je zadnje mesece sicer delovala v okrnjeni sestavi. Nova, druga Janševa vlada, bo najmanj številna doslej. Imela naj bi 11 ministrstev, ministrov pa bo ducat, saj so morali najti dostojno službo za predsednico NSi Ljudmilo Novak.

Zaradi precejšnjega zmanjšanja resorjev bodo nedotaknjena ostala samo ministrstva za delo družino in socialne zadeve, za obrambo, zdravje in zunanje zadeve. Vsa druga bodo doživela spremembe, od ukinitve oziroma priključitve k drugim resorjem do delitve. Nepresenetljivo so se takoj pojavile težave.

Pod peticijo, s katero kulturniki zahtevajo ohranitev samostojnega kulturnega ministrstva, se je podpisalo že skoraj 7000 ljudi. Peticija se je rodila v Mariboru, v krogu projekta Evropska prestolnica kulture, zato je prvopodpisani programski direktor EPK Mitja Čander. Proti ukinitvi so zelo ostro nastopili tudi v pred kratkim ustanovljenem Koordinacijskem odboru kulture Slovenije – KOKS. Njegovi člani so Društvo slovenskih pisateljev, Slovenski center PEN društva slovenskih književnih prevajalcev, skladateljev, glasbenih umetnikov, dramskih umetnikov, gledaliških kritikov in teatrologov, likovnih umetnikov, oblikovalcev, režiserjev, filmskih ustvarjalcev in filmskih producentov, Glasbena mladina Slovenije, sindikat Glosa ter Asociacija, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti. Protestniki se najbolj bojijo, da bo kultura postala nekakšen pastorek v novem, velikem ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Nedvomno je res, da bo najpomembnejše področje tega ministrstva izobraževanje, torej znova združeno šolstvo, od osnovnega do univerzitetnega.

Zgledu kulturnikov so sledili okoljevarstveniki, saj koalicijska pogodba predvideva razdelitev ministrstva za okolje in prostor. Prvi del bo pridružen h kmetijstvu, drugi k prometu. Težava je v tem, da je kmetijstvo eden največjih onesnaževalcev, in podpisniki se bojijo, da bi takšna pripojitev okoljskega resorja lahko »omilila« predpise za varovanje narave pri kmetovanju. Združitev prostorskega resorja s prometnim pa bi lahko povzročila, da bi nove prometnice umeščali v prostor po kakšnih drugih, ne strokovno najbolj primernih kriterijih. Pobudnik peticije je dr. Božidar Flajšman; podpisali so jo nekateri vidni posamezniki, kot so dr. Dušan Plut, dr. Luka Omladič, dr. Rudi Rizman, dr. Darko Štrajn, predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope Darko Krajnc in organizacije, kot sta Green­peace v Sloveniji in Umanotera.

Največ prahu pa je dvignila načrtovana selitev tožilstva iz pravosodnega v notranje ministrstvo. Proti temu je tako rekoč celotna pravna stroka, z nekdanjo generalno javno tožilko Barbaro Brezigar vred, ki upravičeno velja za Janši zelo naklonjeno. Temelja nasprotovanja selitvi sta dva; ker bo notranje ministrstvo vodil človek iz Janševe stranke Vinko Gorenak, Janši pa sodijo zaradi korupcije, bi bilo to, blago rečeno, nehigienično. Predvsem pa je takšna ureditev, da bi tožilstvo spadalo v resor, v katerem je tudi policija, ki bi jo moralo tožilstvo nadzorovati, precej unikatna. Po besedah odhajajočega pravosodnega ministra Aleša Zalarja jo poznajo samo v Saudski Arabiji.

Denar

Nova koalicija je v svoj ustanovitveni dokument zapisala, da bo najpozneje do leta 2015 izravnala proračun in spravila javno porabo pod 45 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) države. Javnofinančni dolg naj do konca mandata, verjetno do leta 2016, ne bi presegel 46 odstotkov BDP. Kaj takšnega je mogoče samo z manj denarja za različne dele javne uprave – sem sodijo tudi šolstvo in zdravstvo, ne samo domnevno požrešni birokrati po ministrstvih – in ob primerno visoki gospodarski rasti, kar je v bližnji prihodnosti nerealno.

Zmanjšanje javne porabe bo moralo biti še večje, saj namerava koalicija uvesti omejitve stroškov dela; to pomeni, da bo pobrala manj dajatev in se bodo prihodki v proračun zmanjšali. Ob tem je treba dodati, da nameravajo uvesti takšno trošarinsko politiko, da bodo cene trošarinskih izdelkov konkurenčne. Sliši se lepo, da bi bil, na primer, bencin cenejši, vendar nižja trošarina nanj pomeni manj prilivov v proračun.

Koalicijska druščina načrtuje tudi precej sprememb na bančnem pod­ročju. Tako naj bi odpravili kreditni krč, ki je nastal, ker so banke dajale slabe kredite, vendar niso pojasnili, kako. Podobno neoprijemljivo je zagotovilo, da bodo zahtevali odgovornost za slabo poslovanje bank. Vsekakor zanimiv pa je načrt, da bodo banke v državni lasti, torej verjetno predvsem največjo, Novo Ljubljansko banko, prisilili – oziroma spodbudili, kakor so zapisali –, da bodo dale na trg stanovanja, ki so jih dobile, ker so financirale propadle investitorje. Stanovanja bi se tako pocenila in bi postala dostopnejša.

Ob omejevanju državne porabe je vsekakor zanimivo, da koalicija načrtuje velike infrastrukturne projekte. Pri njih računajo predvsem na denar iz skladov Evropske unije in javno-zasebna partnerstva, saj velikih projektov zaradi varčevanja ne bodo mogli financirati tako, kakor so v preteklosti gradnjo avtocest. Med velike projekte nedvomno spadajo v koalicijski pogodbi predvidena gradnja šestega bloka šoštanjske termoelektrarne, »preučitev možnosti gradnje« drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, elektrarn na spodnjem in srednjem toku Save ter Muri.

Delo in šola

Posledica gospodarskega kraha v letu 2009 in slabih razmer v naslednjih letih je naraščajoča brezposelnost. Koalicijski partnerji nameravajo predvsem povečati zaposlenost in zmanjšati brezposelnost. Zanimivo je, da se zavzemajo za to, da bi čim več ljudi imelo plačano delo, ne glede na formalno obliko zaposlitve, kar lahko pomeni, da nas čaka še večja razširjenost zloglasnega prekariata. Poleg tega obljubljajo večje zaposlovanje mlajših in starejših ter odpravljanje vzrokov za študentsko delo, ne pa tudi samega študentskega dela.

Spremembe bi se lahko zgodile na zavodu za zaposlovanje, okosteneli in za današnji čas verjetno res preokorni instituciji. Postal naj bi bolj podoben zaposlovalnim agencijam. Koalicija celo napoveduje, da bi si iskalci zaposlitve lahko sami izbrali, ali jim bo pri iskanju dela pomagal zavod ali zasebna agencija za zaposlovanje; vendar so zapisali, da bodo preučili to možnost, zato velikih novosti najbrž ne gre pričakovati hitro.

V šolstvu ne bo kakšne posebne revolucije, pač vedno aktualne napovedi o tem, da bodo slovenske šole boljše. Skladno s sodobnimi trendi bodo omejili vpis v gimnazije in ne najbolj nadobudno mladino usmerili v poklicne in strokovne šole za deficitarne poklice. Zanimiv je paradoks, da bodo po eni strani spodbujali uporabo informacijske tehnologije – sem spada (v koalicijski pogodbi zapisana!) pospešena nabava skoraj največje ljubezni mandatarja in predsednika državnega zbora, tabličnih računalnikov –, po drugi pa bodo večji poudarek dali slovenski zgodovini, vrednotam slovenske države in narodni identiteti.

Verjetno predvsem srednješolci ne bodo najbolj navdušeni nad mnenjem koalicije, da mora biti matura samo pogoj za končanje šolanja, ne pa več selekcija za vpis na fakultete. To pomeni, da bi jih pred vpisom na želeni študijski program lahko čakali še sprejemni izpiti. Poleg tega ne napovedujejo brezplačnega študija za ves čas, ampak za prvo bolonjsko stopnjo, za drugo pa samo, »če bodo možnosti omogočale«.

Pri vrtcih prav tako ni predvidenih večjih novosti, za drugega in naslednje hkrati vpisane otroke naj bi ostali brezplačni. Hecen je samo zapis, da bodo poenostavili in spodbudili možnosti domačega varovanja otrok do starosti treh let; ali to pomeni, da bodo ženske z majhnimi otroki spodbujali, da ostanejo doma za štedilnikom?

Pokojnine in zdravje

Temelj socialne varnosti v starosti je pokojnina. Ker so SDS, Desus in NSi nasprotovali Pahorjevi pokojninski reformi – SLS jo je podprla, Virantova druščina pa se takrat še ni zbrala –, o kakšnih večjih posegih v pokojninski sistem v koalicijski pogodbi ni govora. Tistih, ki bodo v prihodnjih letih tik pred upokojitvijo, gotovo ne bo razveselila novost, da bodo omejili možnost predčasnega upokojevanja s tako imenovanim čakanjem, se pravi odhodom na zavod za zaposlovanje dve leti pred izpolnitvijo pogojev.

V koalicijski pogodbi je ohranjena zaveza, da bodo pokojnine letos zamrznjene; drugo leto se bodo začele v šestih desetinah usklajevati z rastjo plač in v štirih desetinah z rastjo živ­ljenjskih stroškov. Največja novost Janševe pokojninske politike je gotovo, da upokojitev ne bo odvisna od starosti, ampak od delovne dobe, ni pa jasno, kaj to pomeni.

Zdravje je eden najpomembnejših dejavnikov v življenju, zato je ni vlade, ki ne bi obljubljala izboljšanja zdrav­stvenega sistema. Seveda tudi Janša in njegovi niso izjema. Vendar je bolj kot deklarativno napovedovanje izboljšanja sistema pomemben sistem zdravstvenega zavarovanja, ki mora izboljšave pokriti. Pred volitvami je bila SDS ena redkih strank, v kateri niso govorili o odpravi dodatnega zavarovanja. Tudi v koalicijski pogodbi ni te napovedi, je pa zaveza, da bodo dopolnilno zavarovanje preoblikovali sklad­no z evropskimi direktivami, tako da bodo zagotovili kritje košarice pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar najbrž pomeni, da ga bodo vseeno odpravili. Na to kaže tudi namera, da bodo poskušali uvesti sistem z več ponudniki obveznega zdrav­stvenega zavarovanja.

Človek pa lahko za zdravje naredi največ kar sam. Kljub temu se zdi koalicijska teza, da bodo preobremenjenost zdravstvenega sistema, kakor se lahko reče pomanjkanju zdravnikov in drugega osebja, reševali z ozaveščanjem in motiviranjem ljudi za zdrav življenjski slog, malo naivna. Ali morda samo preveč optimistična.

Povezane novice

Še šest dni do nove vlade
4. februar ob 19:37
V torek in četrtek bodo zaslišanja kandidatov za nove ministre, v petek pa odločanje o vladi.
Zvesti sopotniki
3. februar ob 21:00

Komentiraj članek

Spoštovani komentatorji!

Komentiranje je preprosto, vendar pa zaradi spodbujanja kulturne in dostojanstvene razprave pred oddajo komentarjev zahtevamo vnos osebnih podatkov.
Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se!

Spoštovani komentatorji!

Komentiranje prispevkov na straneh Dela ni pravica, temveč možnost, ki jo omogoča medijska družba Delo, d. d. S komentarji prispevkov izražate svoje mnenje ali stališče na lastno odgovornost. Za objavo komentarjev, ki bodo na ogled takoj vidni vsem obiskovalcem portala, zahtevamo vnos osebnih podatkov. Kot registriran uporabnik, ki osebnih podatkov v uporabniškem računu ni dopolnil, pa imate možnost oddaje komentarjev, pri čemer si uredništvo pridržuje pravico do objave po lastni presoji.

Uredništvo Dela in izdajatelj Delo, d. d., spodbujata argumentirano razpravo in ne dovoljujeta zlorabe medijskega prostora za žalitve, napeljevanje k sovraštvu ali nasilju, osebno diskreditacijo identificiranih piscev, oglaševanje izdelkov ali storitev ali kako drugače pravno spornih komentarjev.

Po kazenskem zakoniku je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe, kakor tudi za razžalitev, žaljivo obdolžitev in obrekovanje. Uredništvo Dela bo pomagalo pri ugotavljanju identitete avtorjev sporočil, če bodo to zahtevali pristojni organi. Podatke lahko na zahtevo sporoči tudi prizadeti osebi zaradi uveljavljanja njenih pravic.

Uredništvo Dela bo zato po svoji presoji brisalo sporna sporočila; posameznim avtorjem bo tudi odvzelo možnost komentiranja.

Za vsebino, naslove in priloge sporočil v forumih so odgovorni avtorji sami.

Medijska družba Delo, d. d., uredništvo Dela

Prijavi se

Komentarji

Prikaži: starejši prej
28 komentarjev
majtaj

Tisti program,ki so ga janševci kazali so bile samo platnice,vmes pa toaletni papir.

06. februar 2012, ob 12:53:02
dr.Baltazar

JJ koalicion ima vsaj program, ZJ je sam priznal , da ga nima. LDS alias Drnovšek ino Pahor ga niso imeli, zato pa smo tam kjer smo. Škoda, da JJ ni aktualni program izpeljal v letih 2004 -2008; in škoda da je padel na foro prejšnih oblastnikov, da je "delal isto". Če bo vladal na enak način ko prejšnih 9 vlad bo šela še ena prliožnost
in še bližje bomo prisilni upravi iz tujine.

Kdor potuje brez vodiča
potrebuje dvesto let
za pot dveh dni.

06. februar 2012, ob 09:30:06
dr.Baltazar

Slovenija se zadolžuje bliskovito, ta hip smo zadolženi skoraj za pol bruto domačega proizvoda (BDP), realno najbrž celo več, saj se gospodarstvo krči, obrestnoobrestni račun pa je neusmiljen. Od tega, koliko ustvarimo, je odvisno, koliko bomo porabili, in ustvarjanje je edini vir dolgoročne blaginje. Če kdo meni drugače in je še vedno prepričan, da denar raste v bankomatih, si lahko pogleda primer Poljske, če se mu nezadolžena in poslovno vitalna Estonija zdi preveč neoliberalna.

Medtem ko je preostala Evropa v krču, Poljaki rastejo, leta 2010 so bili edina država z rastjo v EU , lani so recimo zrasli za 4,3 odstotka (za nas bo uspeh, če bo rast pozitivna), sestrski časopis Financ , Puls Biznesu, je pred kratkim objavil, da bo gospodarstvo zraslo za več kot tri odstotke. Poljska se razvija bliskovito, standard raste in briše sledove nekdanje socialistične države. Tam, kjer so bila pred kratkim še od druge svetovne vojne prerešetana pročelja, zdaj najdemo na primer Hard Rock Shop , blagovnico Tesco oziroma Biedronka , banke ali zavarovalnice. Poglejmo, kje je razlog za napredek te države. Poljska ima v nasprotju s Slovenijo velik domači trg in domača poraba je pomemben dejavnik rasti, za nameček pa je soseda bogate Nemčije. V zadnjih letih so zagnali program gradnje avtocest, ta v nasprotju s Slovenijo ne temelji le na izposojenem denarju. Julija letos bodo sogostitelj evropskega prvenstva v nogometu, v spremljajočo infrastrukturo pa so vložili milijone svojega in evropskega denarja. Poljakom je uspelo ustvariti vzhodnoevropski finančni center, ki okrog borze vrednostnih papirjev ustvarja delovna mesta za bančnike, odvetnike, borzne posrednike, predstavnike za stike z javnostmi ... Tujega kapitala se ne branijo, v državo so pritegnili tuje vlagatelje v različne dejavnosti, trgovina recimo ni opredeljena kot strateška panoga. Uspeh Poljske je skupni seštevek opisanih dejavnikov, začinjen s kančkom sreče.

Kaj se lahko naučimo od uspeha Poljakov, jih lahko posnemamo? Težko. Domačega trga nimamo, da bi bili regionalno finančno središče, smo zamudili, avtoceste smo zgradili, z vstopom Hrvaške v EU ne bomo več odskočna deska na Balkan. Vse, kar lahko naredimo, je, da se odpremo tujim naložbam, toda tu hitro nastane težava. Konkurenca po Evropi za tako imenovane greenfield naložbe je ostra, zelo ostra. Države v soseščini so pripravljene za nova delovna mesta ponuditi več, kot lahko ponudimo sami, kapitalsko podhranjenih podjetij pa tujcem nočemo prodati. In prav tu se skriva rezerva. Tuji kapitalski vložek v Palomo , Elan , Cimos , MLM ali v lesna podjetja bi družbe, ki si prizadevajo preživeti, preobrazil v piraje, sposobne odgrizniti večje tržne deleže. Denar, zaslužen po svetu, bi ob pomoči do podjetij bolj prijaznega okolja odpiral nova delovna mesta in gradil blaginjo v Sloveniji. Toda ne, raje imamo mrtev, a domač kot uspešen, a tuj Novoles , Industrijo usnja Vrhnika , Tovarno vozil Maribor in nekoliko pozabljen Rog . In razlog, da nočemo tujega kapitala? Češ, ves dobiček se bo prelival v tujino. Mogoče res, toda dobiček je najprej treba ustvariti, šele potem se lahko deli.

rešitev: -20 % vsem,
druga rešitev je seveda upor - štrajk...itd... čez dobro leto dobimo prisilne upravitelje, ostanemo brez rok ; kako je že šlo v Karantaniji - nadvlada (to že imamo sedaj), ko so se uprli so šli v maloro;

06. februar 2012, ob 09:16:06
neznan

Res je!
BUKOVA!
Mat!

05. februar 2012, ob 22:04:12
Foglof Tunek

neznan

Jaz sem kralj, kraljica in trdnjava, ti pa plebejski kmet. ŠAH-MAT!!!

05. februar 2012, ob 21:42:38
neznan

da, da, bebo-mat!

05. februar 2012, ob 21:40:19
Foglof Tunek

neznan

Neznan, teci, teci. Komunisti te lovijo. Rdeča barva lovi črno-črna roka. Pazi, srp ti bo moda odrezal - če jih imaš - kladivo te bo udarilo po glavi. Vse povsod boš videl rdeče knjižice. Bau, bau. ŠAH-MAT!!!

05. februar 2012, ob 20:44:50
neznan

BEBO-MAT, TO JE TO!

05. februar 2012, ob 19:54:03
Foglof Tunek

neznan - Črna roka, ŠAH-MAT!!!

05. februar 2012, ob 19:41:39
čuk

Hvala, hvala,hvala ti ljubljeni Kahl Rhjavec ker pomagaš "upokojencam"... marca bodo namreč za 10% višje pokojnine!

Res nisi pizda !

05. februar 2012, ob 18:16:29
Neznan

Uf, rečt nadzoru Brezigarjeve mobing je nekaj takega kot rečt nazi okupaciji osvoboditev.

Ampak od izdajalcev smo takih logičnih nesmislov že vajeni.

05. februar 2012, ob 17:48:02
neznan

Komentar je kršil Pogoje komentiranja na spletnem portalu Delo, zato je bil izbrisan.

05. februar 2012, ob 17:29:21
Foglof Tunek

neznan

Ti nekaj ne razumeš. Ti si črni ( Črna roka ) voluhar in samo ti živiš v jamah, luknjah in kanalalizaciji, torej tvoji prijatelji so podgane, in ker jaz nisem tvoj prijatelj, nisem podgana. A tvoj omejen razum to razume?

Jaz pijem samo izbrana vrhunska slovenska vina ker sem levičarski aristokrat, ti pa piješ italijanska in nemška namizna vina ker so tvoji predniki kolaborirali in izdali Slovenijo. Zato si voluhar. ŠAH-MAT!!!

05. februar 2012, ob 17:22:01
Stan215

"Saj se boste navadili skojevci, brez skrbi."
Tocno!? Saj se je Jay-Jay kot bivsi SKOJ-evc tudi navadil! Ne bom rekel bog pomagaj Sloveniji ob taki vladi, ker v boga ne verjamem. Bo pa ljudstvo ze pravocasno uvidelo kaj je v redu in kaj ni!

05. februar 2012, ob 17:06:46
majtaj

Janša naj prvo pozdravi svoje bolezni.Ena od njih je Patria in pokraden denar od orožja.Nekaj se da pozdraviti na Dobu,ostalo na psihiatriji.

05. februar 2012, ob 17:03:07
neznan

Komentar je kršil Pogoje komentiranja na spletnem portalu Delo, zato je bil izbrisan.

05. februar 2012, ob 16:17:43
neznan

Komentar je kršil Pogoje komentiranja na spletnem portalu Delo, zato je bil izbrisan.

05. februar 2012, ob 16:17:21
Foglof Tunek

neznan

Vi klero-desničarski voluharji ne veste kaj vas čaka pod taktirko Janeza Orožarja in njegovih ovaduhov - Gorenaka in Pre-Vi(a)ranta. Mislim, da vam je vse povedal Toš na podelitvi " bob leta ". Rumeno sonce na modrem nebu, bo vas voluharje, bolj peklo kot ostale, čeprav ste še skriti po jamah. ŠAH-MAT!!!

05. februar 2012, ob 15:12:31
d3an

vse V imenu države ....

05. februar 2012, ob 14:39:25
majtaj

Še dobro da prihaja pomlad in da policija še nima novega vodnega topa.Ne bo nas zeblo na na uličnih demonstracijah.

05. februar 2012, ob 14:25:14
neznan

shah-mat

Eden najbolj ciničnih in jezikavih poslancev v SDS-su. Nas bo jeb..al v živi mozak, Janševe afere pa bodo izpuhtele. Janez je rešen. Živel Gorenak. Nam pa lahko samo bog pomaga.
ŠAH-MAT!!!
.-.-.-.-

Hi, hi,
to, to je tisto, kar si zaslužiš ti in tvoji kameradi. Da vsa nekdo spravi v red, disciplino, zakonske okvirje.
Saj se boste navadili skojevci, brez skrbi.
sajbo

05. februar 2012, ob 14:23:33
neverjetno

Spomnimo se samo političnega pritiska na bivišo tožilko, iger in igric pri imenovanju predsednika Vrhovnega sodišča Slovenje. Ne bom pozabil tisto LDS-ZARES itd tekačico od korita do korita in obsedenko z JJ Zalokar Oražmovo, ko je javno in brez sramu povedala, da je proti izvolitvi enega od sodnikov za predsednika VS, ker naj bi on odločal ko je VS oprostilo bivšega župana Tržiča Ruparja. Potem Zalarjevo gonjo proti Brezigarjevi, pri čem je šlo, ne samo za očiten mobing, temveč tudi za frapantno in grobo vmešavanje izvršne oblasti v vsebinsko delo tožilstva. Preverjanje kdo je gledal spise, s kom se je šefinja vrhovnega tožilastva pogovarjala ipd, so bile tako očitno zazanamovane s časi stalinističnih metod, pa nobenega v tej državi, to sploh ni motilo. Zdaj ti isti, ki so izničevali samostojnost in avtoriteto tožilstva točijo krokodilske solze nad "izgubo" samostojnosti tega istega tožilstva in na odhodu v nepošteni igri vanj tlačijo svoj kader. Taisti minister trenutno vodi oba ministrstva, za notranje in pravosodne zadeve in je to opravičeval, češ da to ni nezdružljivo in da vrsta držav ima te organe skupaj. Zdaj pa trdi, da je to primer le v Saud Arabiji. Očitno so se pri tej odločitvi v Pahorjevi vladi zgledovali po Saud. Arabiji.
Ob tem pa je treba razmišljari tudi "cum grano salis", torej z "malo soli v glavi" pa se vprašati, da kje piše, da je to novo ministrstvo POLICIJSKO in da tožilstvo postaja v tem ministrstvu podrejeno policiji. Gre za neko ministrstvo, ki pokriva oba resorja. Kdo kaj dela vsebujejo organizacijski zakoni in zakoni, ki urejajo delo posameznega organa. Ministrstvo kot izvršilni organ se po predpisih in utečeni praksi tudi po pravni doktrini ne sme vmešavati v meritorne odločitve niti sodišča niti tožilstva. To se je dogajalo le v času Kresalke in Zalarja, zato se tudi bojijo, da ne bi nova vlada nadaljevala njihovo prakso in da se bo ta batina, ki so jo nastavili in uporabljali, obrnila tokrat proti njim.
V kazenskem postopku pred sodiščem sta tožilec, torej tožilstvo na eni strani in obdolženec, oziroma obtoženec na drugi strani, nasprotni stranki v postopku, sodišče pa ni stranka marveč neodvisen organ, ki mora po zakonu imeti enak odnos do obeh. Policija pa je v tem postopku na strani tožilstva ker je delovala v predkazenskem postopku in se jo ves čas legalno šteje kot organ, ki po usmeritvah prav tožilstva izvaja predkazenski postopek. Torej, če je tožilstvo v istem organu kot sodišče, bi po logiki kritikov te nove ureditva, za obstoječo lahko mirne duše rekli, da sta sodišča in tožilstvo v "španoviji" torej da je sodišče podrejeno tožilstvu in bi vsi obsojeni lahko zdaj rekli "Kadija te tuži, kadija ti sudi!". Kdo bo zdaj v novem ministrstvi "šef", policija ali tožilstvo, je vprašanje s katerim se ukvarjejo laiki in zasvojenci z "antijsnšizmom" in je to v tem primeru popolnoma BUTASTA DILEMA, druga skupina, ki se s tem ukvarja pa so tisti politiki iz prejšnje vlade, njihovi simpatizerji, sile kontinuitete ter t.i. mediji in je v tem primeru to LAŽNA DILEMA, ki je PLOD POKVARJENOSTI in škodoželjnosti, v tretjo skupino pripadajo še nekateri, ki bi po svoji izobrazbi morali nekaj vedeti, vendar nekaj rečejo kar tako, ker se jim na prvi pogled dopade ta floskula o hudi nezdružljivosti. In smo tam od koder prihajajo vse zdrahe in vsi problemi od leta 1945 do današnjih dni. Hudič je samo spremenil način delovanja in dober del državljanov kar uživa, ko ga ta satan jaha in mu pije kri, ter prstom (krempljem) kaže na druge, satanove osovražence, kričeč: "Tam je satan, tam je satan !"

05. februar 2012, ob 12:46:02
Foglof Tunek

Janša Orožar nima zdravila za slovenske bolezni, Janezek ima strup za nas. Poglejte koga je postavil za notranjega ministra, ki bo vodil tudi tožilce. GORENAKA ? Eden najbolj ciničnih in jezikavih poslancev v SDS-su. Nas bo jeb..al v živi mozak, Janševe afere pa bodo izpuhtele. Janez je rešen. Živel Gorenak. Nam pa lahko samo bog pomaga.
ŠAH-MAT!!!

05. februar 2012, ob 11:58:51
cla

contra....................................


On je trotlziherant. To je za njega državljanska dolžnost. :-))

05. februar 2012, ob 11:56:28
contra

Tale Dasdas je pa že od rojstva kreten!

05. februar 2012, ob 11:32:52
Neznan

Vse kar mora levica storiti je razpisat referendume. In to na čisto vsak nov predlagan zakon, amandma,... karkoli.

Sploh ni treba čitat kaj zakon predvideva, biti proti tej prevarantski vladi je državljanska dolžnost.

05. februar 2012, ob 10:12:08
Neznan

Na upokojenci si pa pozabil?.

05. februar 2012, ob 07:57:08
Neznan

Čas bo pokazal svoje. Več "diplomatskega" obnašanja v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti ne bi škodovalo nobeni stranki. Kaj je pravzaprav "diplomatsko" obnašanje?. To je nategovanje nasprotnika, V našem primeru je to delavec, ki hodi na volitve.

05. februar 2012, ob 07:56:04
28 komentarjev
Stran: <|1|>
Prikaži: starejši prej