Janši se je premoženje nepojasnjeno povečalo za 210.000 evrov

KPK vsebinsko potrdila prvo poročilo, ki ga je vrhovno sodišče zaradi nezmožnosti izjasnitve za preiskovance razveljavilo.
Objavljeno
26. junij 2015 13.53
Pi. K., Delo.si
Pi. K., Delo.si

Ljubljana - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je danes sprejela zaključne ugotovitve o vnovičnem nadzoru nad premoženjskim stanjem Janeza Janše. Janša se na osnutek ugotovitev, ki mu je bil posredovan konec maja, ni odzval.

KPK v poročilu ugotavlja, da se je Janši  glede na ugotovljene uradne vire dohodkov in premoženja v času, ko je opravljal funkcijo poslanca in predsednika vlade, nesorazmerno in nepojasnjeno povečalo za najmanj 210.000 evrov, pri čemer je komisija ugotovila, da je iz premoženja, ki ne izvira iz njegovih uradno znanih prihodkov, med drugim sofinanciral nakupe nepremičnin, tekoče stroške nepremičnin, nakup vozila višjega cenovnega razreda, stroške zavarovanja in servisiranja vozila, stroške sodnih postopkov, zasebna potovanja v tujino ipd.

Imos mu je plačal skoraj polovico stanovanja

Komisija je prav tako ugotovila, da je del omenjenega povečanja premoženja povezan z izrazitimi korupcijskimi tveganji v povezavi s poslovanjem pravnih oseb v lasti enega od njegovih družinskih članov.

KPK je tokrat za razliko od prvega poročila, ki je ugotovil enako višino nepojasnjenega premoženja, ugotovila še, da je leta 2005 Janši podjetje Imos, prek povezanega podjetja Eurogradnje, skoraj v polovičnem deležu sofinanciralo nakup stanovanja v Ljubljani. To po oceni komisije, glede na okoliščine posla, kaže na to, da je s tem Janša pridobil tudi dodatno premoženjsko korist od Imosa v okvirni višini najmanj 100.000 evrov.

Ugotovitve je senat KPK sprejel soglasno, članica senata Alma Sedlar je napovedala pritrdilno ločeno mnenje.

Janša: Možnosti izjaviti se nisem imel

Janez Janša se je na novo poročilo KPK odzval z daljšim zapisom, v katerem KPK očita več kršitev ustavnih pravic.  Po njegovem mnenju ni dovolj, da KPK preiskovancu da možnost da se izjasni, ampak bi moral imeti preiskovanec možnost predložitve lastnih dokazov tekom postopka, »skratka nisem imel nobene možnosti ustavno zajamčenega sodelovanja v postopku.«

Vrhovno sodišče ugotovilo nepravilnosti v postopku, ne v vsebini

KPK se je za ponoven nadzor odločila, ker je vrhovno sodišče marca letos razsodilo, da je KPK z izdajo prvega poročila leta 2013 posegel v Janševe ustavne pravice, saj mu osnutka prej ni poslal v izjasnitev. S tem je bila Janši kršena ustavna pravica do enakega varstva pravic. A Janša v ponovnem postopku te pravice ni izkoristil.

Janši so osnutek poročila poslali v izjasnitev, nato je imel 15 dni časa za prevzem pošiljke, ki pa je ni prevzel, temveč mu je bila vložena v hišni predalčnik. Od takrat pa je imel sedem dni časa, da se o osnutku poročila izjasni, a na komsiiji do torka zvečer niso prejeli nobene izjasnitve.

Januarja leta 2013 je KPK v nadzoru premoženjskega stanja pri Janezu Janši in Zoranu Jankoviću ugotovil večkratno kršitev zakonske obveznosti poročanja o premoženjskem stanju. Objava poročila je povzročila razpad koalicije in padec druge Janševe vlade.

***

Kaj je Janez Janša povedal na zagovoru na KPK leta 2013.

Kronologija:

8. 1. 2013  KPK v poročilu ugotovi večkratne napake pri poročanju o premoženjskem stanju pri Zoranu Jankoviću in Janezu Janši.

1. 2. - 4. 2. 2013 Janez Janša in Zoran Janković drug za drugim vložita tožbo na upravno sodišče in zahtevata začasno zadržanje poročila KPK.

6. 2. 2013 Upravno sodišče v Celju zavrne zahtevo po zadržanju poročila KPK.

19. 3. 2013 Upravno sodišče zavrne Janševo tožbo zoper poročilo KPK, Janša se nato pritoži na vrhovno sodišče.

11. 6. 2014 Vrhovno sodišče ugodi pritožbi Janše in zadevo vrne upravnemu sodišču v nov postopek.

9. 7. 2014 Upravno sodišče znova zavrne Janševo tožbo zoper poročilo KPK. Janša vloži novo pritožbo na vrhovno sodišče.

25. 2. 2015 Vrhovno sodišče odloči, da se sodba upravnega sodišča spremeni, poročilo KPK pa odpravi.

26. 6. 2015 KPK objavi novo poročilo o nadzoru premoženja pri Janezu Janši, kjer ugotovi enake nepravilnosti.