KPK: Ugotovitev je dokončna

Zapisali so, da poskusov diskreditacije in manipulacije s podatki iz poročila ne bodo razčiščevali v medijih.

sre, 09.01.2013, 17:38

Ljubljana - »Nekatere izjave zavezancev Zorana Jankovića in predvsem Janeza Janše po objavi poročila implicirajo očitek zlorabe zakona, pristojnosti in dolžnosti komisije,« so zapisali v protikorupcijski komisiji (KPK). Če Janša in Janković menita, da je tako, komisija pričakuje, da bosta uporabila »ustrezna pravna sredstva zoper komisijo«.

V KPK zagotavljajo, da je komisija zavezancema dala možnost, da se v postopku izjasnita o odprtih vprašanjih in očitkih, vendar sta to po njeni oceni storila »nepopolno, necelovito, nerazumljivo«.

Obenem v komisiji pojasnjujejo, da so bili že med nadzornim postopkom zaznani sumi posameznih kaznivih dejanj. »V tem delu se pričakuje nadaljnji postopek za to pristojnih organov skladno z zakonom,« je zapisano v sporočilu za javnost.

Navajajo še, da je njihova ugotovitev dokončna. »Vsako sklicevanje na kazenske postopke, pravnomočne sodne odločitve in domnevo nedolžnosti v tem primeru pomeni zavestno manipulacijo in usmerjanje pozornosti oz. vzbujanje vtisa, da odločitev in ugotovitve komisije še niso dokončne«.

Napovedujejo tudi, da bo komisija »ne glede na poskuse diskreditacije in manipulacije s podatki in ugotovitvami iz poročila spoštovala veljavni pravni red, človeško dostojanstvo obeh zavezancev« in da se »na te neutemeljene in neupravičene izjave ne bo odzivala - oziroma jih razčiščevala prek medijev«.

Obenem na komisiji še potrjujejo, da so pred objavo poročila z njegovimi ugotovitvami seznanili predsednika republike Boruta Pahorja in predsednika DZ Gregorja Viranta.

***

Janez Janša je na Odmevih dejal, da ne ve ali bo odstopil. »Moram pa reči, da bi, če bi vse kar piše držalo, ne bi smel biti na tej funkciji.«»Moram pa reči, da bi, če bi vse kar piše držalo, ne bi smel biti na tej funkciji.«

Prijavi sovražni govor