Leto 2016 v znamenju menjav v sodstvu

Mandata se iztečeta predsedniku ustavnega sodišča Miroslavu Mozetiču in predsedniku vrhovnega sodišča Branku Masleši.

pon, 04.01.2016, 08:00

Ljubljana – Leto 2016 bodo zaznamovale menjave v vrhu sodstva. Mandata se bosta iztekla predsedniku ustavnega sodišča Miroslavu Mozetiču in predsedniku vrhovnega sodišča Branku Masleši. Postopki izbire novih kandidatov bodo stekli v prvih mesecih letos.

Sodstvo, tako redno kot ustavno, je bilo v zadnjem letu na izjemnem udaru. Bilo je hkrati ponižano in spoštovano. Odvisno, kdo je bil v sodne postopke vpleten, kakšne so bile odločitve in kdo so bili njihovi protagonisti.

Brez dvoma se je presoja zakonitosti in pravičnosti sodniških odločitev v zadnjem letu v javnosti najbolj lomila na primeru Patria in nekaterih procesih, povezanih z menedžerskimi prevzemi. In v tej zvezi je javnost – strokovna, politična, laična – ocenjevala tudi ravnanja in odločitve prvih mož najvišje ustavnosodne instance in najvišjega sodišča v državi. Pri tem jo je predsednik ustavnega sodišča zagotovo bolje odnesel kot predsednik vrhovnega sodišča.

Miroslavu Mozetiču se mandat ustavnega sodnika izteče oktobra letos, mesec dni kasneje Branku Masleši kot predsedniku vrhovnega sodišča. Postopki izbire novih kandidatov bodo v skladu z zakonodajo stekli najkasneje aprila. Več menjav bo na ustavnem sodišču – dve letos in štiri v začetku leta 2017.

Prijavi sovražni govor