Mitja Mavko, novi državni sekretar na MF

Med drugim je tudi namestnik guvernerja za Slovenijo v skupini Svetovne banke ter Evropske banke za obnovo in razvoj.

pon, 15.04.2013, 15:30
Zakon o državni upravi določa, da ima državni sekretar status funkcionarja. Imenuje in razrešuje ga vlada na predlog ministra, ki vodi ministrstvo. Državnemu sekretarju preneha funkcija z dnem prenehanja funkcije ministra. Minister za finance je predlagal Vladi Republike Slovenije, da se Mitjo Mavka imenuje za državnega sekretarja na Ministrstvu za finance.

Ljubljana -  Vlada je na predlog ministra za finance z današnji dnem imenovala Mitjo Mavka za državnega sekretarja na Ministrstvu za finance.

Kdo je Mitja Mavko

Mavko je tudi namestnik guvernerja za Slovenijo v skupini Svetovne banke, Evropske banke za obnovo in razvoj ter Medameriške razvojne banke; je predsednik uprave Centra za razvoj financ ter podpredsednik Nadzornega sveta sklada RS za nasledstvo.

Leta 2001 je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, leta 2006 pa je na isti fakulteti tudi magistriral.

Od leta 2001 do 2008 je bil zaposlen v kabinetu ministra za finance, kjer je usklajeval mednarodne obveznosti ministra za finance s poudarkom na zadevah EU. Odgovoren je bil tudi za makroekonomske zadeve, vstop v ERM 2 in prevzem evropske valute Evro. Poleg tega je spremljal tudi ekonomsko politiko EU s poudarkom na pripravi vsakoletnega Programa stabilnosti / Konvergenčnega programa Slovenije.

Od leta 2008 do 2009 je bil zaposlen v sektorju za mednarodne finančne odnose ministrstva za finance, kjer je koordiniral EU zadeve iz pristojnosti finančnega ministrstva ter ekonomsko politiko EU s poudarkom na pripravi vsakoletnega Programa stabilnosti Slovenije.

Julija 2009 je postal vodja sektorja za mednarodne finančne odnose na MF. Med glavne delovne naloge in obveznosti spadajo odnosi z mednarodnimi finančnimi institucijami, koordinacija EU zadev v pristojnosti MF, koordinacija mednarodnega razvojnega sodelovanja v pristojnosti MF ter bilateralni in multilateralni mednarodni odnosi v pristojnosti MF, vključno z vprašanji sukcesije.

Govori angleški, nemški, španski in francoski jezik.

 

Prijavi sovražni govor