Svetniki (še) ne bodo ukinjeni

Ustavna komisija ni dosegla dvotretjinske večine: za ukinitev državnega sveta je glasovalo 10 članov.

sre, 04.07.2012, 12:00; spremenjen: 18:23
PS je predlagala reorganizacijo državnega sveta tako, da bi ga po novem sestavljalo 33 članov, predstavnikov lokalnih skupnosti.  Jani Möderndorfer je pojasnil, bi uvedli tudi t. i. četrto branje zakonov, državnim svetnikom pa bi odvzeli nekatere pristojnosti.

Ljubljana - Po dveh prestavitvah, da bi se izognili padcu predloga že pri prvem glasovalnem preizkusu, je ustavna komisija danes zavrnila predlog predsednika državnega zbora Gregorja Viranta, da bi s spremembo ustave ukinili državni svet. Virantu preostane le, da za jesen določi datum volitev novih državnih svetnikov. Pozitivna Slovenija pa je predložila predlog za preoblikovanje DS.

Za začetek postopka sprememb ustave bi ustavna komisija morala soglašati z dvotretjinsko večino prisotnih članov, ampak tega ni dosegla. Od 18 prisotnih je za začetek postopka glasovalo 10 članov, proti jih je bilo sedem. O tem bo tako z dvotretjinsko večino navzočih poslancev odločal DZ.

Ukinitvi DS poleg Pozitivne Slovenije (PS) nasprotuje tudi SLS, pa tudi SD, brez Boruta Pahorja, ki je tudi danes dejal, da ga predlog PS ni prepričal, piše Slovenska tiskovna agencija.

Ukinitev DS bi po Virantovem mnenju pripomogla k poenostavitvi in večji transparentnosti političnega procesa. Eden od razlogov za ukinitev, čeprav ne glavni, je racionalizacija, je pojasnil Virant. S tem bi prihranili okoli dva milijona letno. Po Virantovih besedah tudi ni države primerljive velikosti, ki bi imela dvodomni parlament.

Za ukinitev DS se je zavzela tudi SDS. Vodja poslanske skupine te stranke Jože Tanko je opozoril, da predlog PS ni kompromisni predlog, saj imajo oni drugačnega od predlaganega.

Ali začeti postopek spreminjanja ustave za ukinitev državnega sveta ali ne, bi komisija morala odločiti že na dveh majskih sejah, vendar je predsednik DZ Gregor Virant zaradi nasprotovanja PS, SD in SLS glasovanje obakrat preložil.

Ustave ni mogoče spremeniti, če se s tem ne strinja najmanj 60 poslancev. Odločanje o predlogu ukinitve državnega sveta so v ustavni komisiji preložili tudi, da bi nasprotniki ukinitve lahko pripravili predlog, kako bi državni svet vsaj preoblikovali.

Ustavna komisija danes razpravljala še o predlogu, kako popraviti postopek imenovanja vlade po vsakokratnih volitvah, ko je več možnosti, da bi potrebna večina poslancev glasovala za začetek postopka spreminjanja ustave.

Prijavi sovražni govor