Zdravnica premiera Cerarja

Od kdaj ima premier zdravnico v MD Medicini? Vse kaže, da ne prav dolgo.
Objavljeno
08. september 2017 22.44
Milena Zupanič
Milena Zupanič
Informacija, da ima premier Miro Cerar osebno zdravnico v podjetju MD Medicina, je močno odmevala. Ko je premier tik pred sejo vlade prejšnji teden razkril svojo povezavo z MD Medicino, je vlada z dnevnega reda umaknila odločanje o spremembi splošnega dogovora, s katero bi prerazporedili ortopedske operacije v vrednosti 1,5 milijona evrov od bolnišnic k MD Medicina. Vlada tudi včeraj ni razpravljala o tem, je po seji vlade povedala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, saj bo ministrica še enkrat preverila, kakšne so kadrovske in prostorske zmogljivosti obstoječih izvajalcev ortopedskih operacij.

Od kdaj ima premier zdravnico v MD Medicini? Vse kaže, da ne prav dolgo. Postopki za podelitev dovoljenja za delo in koncesije MD Medicini za splošno medicino so bili vzorno hitri.

Zakonski postopek je tak, da izvajalec najprej potrebuje dovoljenje za opravljanje dejavnosti, nato pa za pridobitev javnih sredstev iz zdravstvene blagajne (ZZZS) še koncesijo. Koncesije na primarni ravni – za splošne zdravnike, pediatre, ginekologe, psihiatre – podeljujejo občine, ministrstvo pa izda ali pa ne izda soglasja.

Podjetje MD Medicina je zaprosilo ministrstvo za zdravje za dovoljenje za opravljanje dejavnosti splošne medicine 29. julija 2016 in že čez teden dni – 6. avgusta 2016 – mu ga je ministrstvo izdalo, in sicer za nosilko dejavnosti, zdravnico Snežano Kocijančič. Mestna občina Ljubljana, ki je očitno medtem začela postopek za podelitev koncesije, je ministrstvo za zdravje 12. septembra zaprosila za soglasje k polovični koncesiji za splošno prakso za MD Medicino z nosilko dejavnosti Snežano Kocijančič. Že dober teden kasneje – 20. septembra – je ministrstvo soglasje izdalo. In že devet dni kasneje je MD Medicina koncesijo dobila. »Mestna občina Ljubljana je izvajalcu MD Medicina, d. o. o., z odločbo z dne 29. 9. 2016 podelila koncesijo v obsegu 0,50 programa splošne medicine, ki jo izvaja nosilka koncesijske dejavnosti Snežana Kocijančič, dr. med. Druge koncesije MOL temu izvajalcu ni podelila,« so zapisali v MOL.

Kdo je premierova zdravnica? Medicinsko fakulteto je končala v Ljubljani, kjer je leta 1989 opravila tudi strokovni izpit za poklic zdravnika. Ima pedagoški naziv svetnice, kot predavateljice strokovno-teoretičnih predmetov na srednji šoli, in ima habilitacijo predavateljice za splošno medicino na Visoki šoli – Vist. Redno je zaposlena na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani kot predavateljica strokovno-teoretičnih predmetov (prva pomoč pri urgentnih obolenjih, osnove kirurgije in interne medicine in farmakologije). Ima skoraj 20-letne izkušnje z delom v splošni ambulanti. Je članica številnih strokovnih združenj. Govori angleški, francoski, italijanski in srbohrvaški jezik, je zapisano na spletni strani MD Medicine.