Zloraba Tauferjevega dosjeja

Varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da je bil vpogled novinarjev v dosje pisatelja Vena Tauferja nezakonit.
Objavljeno
20. julij 2012 22.24
LJUBLJANA SLOVENIJA 16.12.2011 VENO TAUFER FOTO JOZE SUHADOLNIK
Matjaž Albreht, notranja politika
Matjaž Albreht, notranja politika

Ljubljana – Arhiv Slovenije do poletja 2011 ni preverjal, ali gradivo, ki je sicer dostopno brez omejitev, vsebuje občutljive osebne podatke in zato pomeni izjemo.

Na začetku letošnjega leta so se v medijih pojavili dokumenti, ki naj bi dokazovali, da je bil pesnik in predsednik Društva slovenskih pisateljev Veno Taufer med službovanjem na londonskem BBC sodelavec nekdanje Službe državne varnosti (SDV) oziroma jugoslovanske Udbe. V pogovoru za Delo je to zanikal: »Edini človek v mojem življenju, ki sem ga vrgel skozi vrata, je bil agent Udbe. Njegova ponudba za sodelovanje in vohunjenje je bila tako prostaška, tako direktna, tako nečastna, da sem popenil.«

Čeprav je agenta nagnal, je odšel neovirano v London, kjer ga v treh letih ni obiskal nihče, ki bi ga spet nagovarjal k sodelovanju s SDV. Zato je Taufer pozval varuhinjo, naj sprevrženo izrabljanje policijskih ovadb posreduje tožilstvu kot najresnejšo grožnjo človekovi pravici do poštenega imena in državljanskega dostojanstva.

Varuhinja je ugotovila, da so ti dokumenti del arhiva nekdanje SDV, ki so dostopni brez omejitev, ker so nastali pred konstituiranjem Skupščine Slovenije 17. maja 1990. Vendar pa dostop brez omejitev ne velja za arhivsko gradivo z občutljivimi osebnimi podatki, ki so bili pridobljeni s kršenjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter se nanašajo na osebe, ki niso bile nosilke javnih funkcij. »Pobudnik ni bil nosilec javne funkcije v nekdanji Jugoslaviji, poleg tega pa objavljeni dokumenti iz zadeve BBC London vsebujejo nekatere občutljive podatke o njem (na primer o njegovem političnem prepričanju). Iz zapisov o pobudniku, ki so jih vodili na SDV, je tudi razvidno, da so podatke o pobudniku pridobivali z odpiranjem pisem in drugimi metodami, ki so v nasprotju s temeljnimi človekovimi pravicami.«

Kljub tem zakonskim omejitvam je arhiv omogočil vpogled v Tauferjev dosje štirim osebam. Arhiv namreč do poletja 2011 ni preverjal, ali gradivo, ki je sicer dostopno brez omejitev, vsebuje občutljive osebne podatke. V medijih se je pojavila tudi reprodukcija nekega dokumenta, čeprav Arhiv Slovenije z nobenim izmed prosilcev za dostop ni sklenil pogodbe o uporabi reprodukcije te strani, kot zahteva zakon.

Takšna praksa je bila po mnenju varuhinje nezakonita. Zato Taufer o tem lahko obvesti inšpektorat za kulturo in medije. O domnevnih neupravičenih posegih v njegove osebnostne pravice pa bo v primeru tožbe odločalo sodišče, ki bo presojalo med dvema ustavno zagotovljenima pravicama: pravico posameznika do zasebnosti in dostojanstva ter pravico javnosti do obveščenosti, pojasnjuje varuhinja.