Kratki stiki zaradi napovedi odpuščanj

O Tešu hočejo svetniki Šaleške doline slišati stališča Gašperšiča, Jazbeca in Košoroka.

pet, 11.03.2016, 09:30
Župani isti, direktorji drugi

Šoštanj - Pred skoraj štirimi leti, natančneje junija 2012, so se mestni in oba občinska sveta šaleških občin že sestali na skupnem zasedanju v šoštanjskem kulturnem domu, tema pa je prav tako bila nadaljnja usoda termoelektrarne oziroma njen, takrat še sredi gradnje, šesti blok. Nadaljevanje gradnje so podprli ter nasprotovali možnosti, da bi jo z dokapitalizacijo Teša omogočili tuji vlagatelji. Že takrat so, enako, kakor zdaj, poudarili, da bodo v Šaleški dolini dovolili kopati premog in pridobivati električno energijo po letu 2015 le, če bo hkrati izvedena sanacija zraka, vode in tal in bodo nastajala nadomestna delovna mesta. Zavrnili so torej možnost, da bi proizvodnjo v Tešu poskušali nadaljevati z okoljsko neustreznimi bloki 3, 4 in 5 ali celo začeti zapirati rudnik. Zanimivo je, da so župani, ki so takrat vodili skupno zasedanje občinskih svetov Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki, torej Bojan Kontič, Drago Menih in Janko Kopušar, še danes na čelu svojih občin. Na drugi strani, v energetiki, je povsem drugače. Takrat je bil direktor HSE Matjaž Janežič, danes je Blaž Košorok. Direktor Teša je bil Simon Tot, danes ga vodi Arman Koritnik. Na čelu Premogovnika Velenje je bil pred štirimi leti Milan Medved, danes rudnik vodi Ludvik Golob.

Velenje, Šoštanj – Ne sindikat ne svet delavcev Termoelektrarne Šoštanj (Teš) do včeraj nista dočakala odgovora direktorja Armana Koritnika, naj opusti zamisel o odpuščanju 175 od 377 zaposlenih. V ponedeljek se bodo o tej temi v Šoštanju na skupnem izrednem zasedanju sestali tudi občinski sveti Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki.

Danijel Tajnik, predsednik sindikata in stavkovnega odbora Teša, je potrdil, da se bodo danes odzvali na Koritnikovo povabilo k skupnemu posvetovanju o nameravanih odpovedih pogodb večjemu številu delavcev, a menda ni pričakovati dogovora. Vztrajali bodo, da Koritnik zaradi nezakonitosti in kršenja pogodb s sindikati vse postopke v zvezi s tem ustavi.

Kakor smo poročali, je Koritnik zaradi letošnje zaustavitve bloka 5 in dovoljenja za samo delno obratovanje bloka 4 do leta 2023 ter zato, ker bodo polno delovali le blok 6 in obe plinski turbini, ocenil, da bo dolgotrajno odveč skoraj polovica delavcev.

Kontič: Od svojih zahtev ne odstopamo

Sindikat in svet delavcev mu očitajo, da so oktobra lani s prejšnjim direktorjem Matjažem Eberlincem uskladili sistemizacijo in reorganizacijo delovnih mest, da bi optimizirali delovanje Teša glede na obratovalno sposobnost elektrarne. Takrat že usklajene spremembe, ki jim sindikat ne nasprotuje, pa so močno razlikujejo od tega, kar želi zdaj izpeljati Koritnik, predvsem pa lanski dogovor ne predvideva izgube tolikšnega števila delovnih mest.

Za ponedeljek so prav zaradi problemov, ki bi jih za Šaleško dolino pomenile zamisli vodstev Holdinga slovenske elektrarne (HSE) kot lastnika Teša, župani Bojan Kontič, Darko Menih in Janko Kopušar na skupno zasedanje občinskih svetov treh šaleških občin povabili predsednika uprave HSE Blaža Košoroka, direktorja Teša Koritnika in predsednika uprave Premogovnika Velenje Ludvika Goloba pa tudi predsednika uprave SDH Marka Jazbeca kot upravljavca HSE ter ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča. Zasedanja se bodo udeležili tudi predstavniki sindikata in sveta delavcev Teša.

Z vsemi se želijo svetniki šaleških občin pogovoriti o načrtovanem odpuščanju v elektrarni in o razmerah v elektrogospodarstvu. Velenjski župan Bojan Kontič pravi, da bodo vztrajali pri svojih že znanih stališčih: »Teš oziroma blok 6 naj ostane ekološko sprejemljiv in energijsko učinkovit objekt, deluje naj do leta 2054, kakor je načrtovano, v Tešu pa morajo ohraniti delovna mesta. Seveda mora Teš Šaleški dolini še naprej zagotavljati tudi toplotno energijo. Od teh zahtev ne odstopamo.«

Prijavi sovražni govor