»Lastniki plovil na Hrvaškem uredite si status«

Carinska uprava lastnikom plovil na Hrvaškem svetuje ureditev carinskega statusa še pred julijem 2013.

ned, 24.06.2012, 09:38

Ljubljana - Z vstopom Hrvaškem v EU 1. julija 2013 bodo morale pravne in fizične osebe iz EU, ki za svoja plovila nimajo urejenega carinskega statusa in imajo trenutno plovilo na Hrvaškem v postopku začasnega uvoza, ta status urediti, poroča Slovenska tiskovna agencija.

Carinski status plovila lahko lastnik uredi z vložitvijo carinske deklaracije in sprostitvijo plovila v prost promet v Evropsko unijo. Državljan EU pa ne sme uporabljati registriranega plovila, ki nima urejenega carinskega statusa na carinskem območju Skupnosti t.j. v teritorialnih vodah EU, so na Carinski upravi RS pojasnili v sporočilu za javnost.

Z vložitvijo carinske deklaracije in sprostitvijo plovila v prost promet ter plačilom dajatev lastnik pridobi za plovilo skupnostni status, kar pomeni, da ga lahko uporablja na celotnem območju unije. Plovilo mora lastnik pripeljati v Slovenijo, ga predložiti carini in zanj vložiti carinsko deklaracijo za sprostitev v prost promet.

Če plovilo pripluje po morju, ga lastnik prijavi carinskemu organu v Kopru. Uvoznik oziroma njegov carinski zastopnik (špediter) vloži za plovilo uvozno deklaracijo in priloži ustrezne dokumente. Uvozne formalnosti ureja koprska izpostava.

Če lastnik pripelje plovilo po cesti, ga lahko uvozno ocarini na mejnem prehodu, ki je pristojen za carinjenje blaga (mejni prehodi Jelšane, Dragonja - pisarna Izpostave Koper, Obrežje in Gruškovje). Za pomoč pri vložitvi carinske deklaracije in izvedbi uvoznega carinskega postopka se lahko lastnik plovila oziroma upravičenec obrne na špedicijo, ki je locirana na mejnem prehodu.

Plovilo z urejenim carinskim statusom lahko slovenski lastnik vpiše v slovenski register plovil. Vpis v register omogoči lastniku glede carinskega nadzora enostavnejšo uporabo plovila na Hrvaškem ali drugod v EU. Tako plovilo ne bo zavezano vsakokratnemu preverjanju carinskih dokumentov in dokazovanju carinskega statusa, saj je slovenska registracija plovila zanesljiv pokazatelj, da ima plovilo urejen carinski status EU, še pojasnjujejo na carinski upravi.

Prijavi sovražni govor