Obalna cesta bi soline oddaljila od Unesca

Trasa Izola–Lucija Čez dober mesec rušenje objektov, začetek gradnje prihodnje leto – Piran se strinja s podaljšanjem trase do Sečovelj
Objavljeno
12. marec 2016 14.06
Boris Šuligoj
Boris Šuligoj
Izola – V Darsu napovedujejo, da bodo prihodnje leto nadaljevali gradnjo hitre ceste do Lucije. Domačini se bojijo prometnih zamaškov, saj se bo cesta po načrtih končala v Luciji. Občina Piran predlaga podaljšanje trase do Sečovelj, a s tem bi prometne tokove speljali v urbanizirano okolje in v krajinski park solin.

V Izoli so končno odprli še zadnje manjše krožišče, s katerim se je mestece povezalo z avtocestnim omrežjem. Krožišče, za katerega je občina namenila 170.000 evrov, je zaradi težav s pridobivanjem dokumentacije (dela je lani poleti ustavil gradbeni inšpektor) zamujalo približno pol leta. Toda precej bolj zapleten je primer obalne hitre ceste od Izole do Lucije. Lucijčani bi je bili veseli, če bi bila sočasno zgrajena tudi tranzitna cesta od Kopra čez Šmarje do hrvaške meje v Dragonji. Ker pa te ni, se upravičeno bojijo povečanega prometa in zastojev. Poleg tega bi Lucijo presekal visok in prevladujoč viadukt in zamašek pločevine stisnil med mestece in Krajinski park Sečoveljske soline. Pred dvema letoma so predvidevali, da bo približno štiri kilometre dolg odsek od Jagodja do Lucije stal 150 milijonov evrov.

Pripravljalna dela že leta 2017

V Darsu nam je Romana Duša odgovorila, da je izdelana že vsa projektna dokumentacija. Investicijski program je v potrjevanju na ministrstvu, odkupili so že 86 odstotkov zemljišč, preostali odkupi so v sklepni fazi. Za vse odkupe je predvidenih 10,5 milijona evrov. Prva gradbena dovoljenja za cesto pričakujejo že letos, pripravljalna dela na posameznih odsekih bodo predvidoma začeli leta 2017. Pri koncu je tudi postopek pridobivanja izvajalca za rušenje objektov – dela bodo začeli predvidoma že čez dober mesec. Porušili bodo sedem individualnih hiš in 40 pomožnih objektov.

Želja, da bi prej zgradili tranzitno cesto od Kopra proti Dragonji, je ostala pobožna želja. Iz Darsa so nam včeraj odgovorili, da je sprejetje DPN za gradnjo te hitre ceste predviden za drugo polovico leta 2017. A ta datum je bil že nekajkrat prestavljen. Ocena investicijske vrednosti iz leta 2009 znaša 270 milijonov evrov. Zanesljivejšo vrednost bodo lahko določili šele po sprejetju prostorskega načrta. Dinamiko gradnje omenjenega odseka pa bo opredelil operativni načrt izvajanja strategije razvoja prometa v RS, ki jo pripravlja ministrstvo za infrastrukturo.

    Bossman kot kaže sprejema tranzitno cesto, ki je Popovič noče

Direktorica piranske občinske uprave Janja Pavšič je povedala, da je ministrstvo za infrastrukturo obljubilo, da bo država najprej zgradila tranzitno cesto do hrvaške meje in potem cesto do Lucije. »Pri slednji smo tako in tako že zamudili čas, ko bi ji morali nasprotovati (leta 2006 do 2008), zato smo se strinjali, da jo zgradijo, vendar pod pogojem, da se ne konča v Luciji, ampak da po primerni trasi, tudi s predorom, pride do hrvaške meje v Sečovljah.« Na vprašanje, ali s tem piranska občinska uprava ne vabi tranzitnega prometa v urbanizirano okolje in – še huje – v zaščitni pas krajinskega parka solin, ki bi si na ta način za vedno zapečatil možnost vstopa v Unesco, je Pavšičeva odgovorila, da so na ministrstvu obljubili, da bo večina tranzita ostala na odseku Koper–Dragonja.

Na ministrstvu so opozorili, da občina Piran ne nasprotuje cesti do Lucije. »Zavedamo se, da moramo pred začetkom gradnje hitre ceste Jagodje–Lucija rešiti vprašanje nadaljevanja prometne povezave od Lucije do hrvaške meje, saj prometne rešitve ne smejo povzročati zastojev na koncu ceste v Luciji. Zato bo ministrstvo naročilo študijo, ki bo določilo ustrezne ukrepe. Glede pobude o novi trasi tranzitne trase od Izole pod Baredi do Dragonje, ki so nam jo posredovali lani junija, smo se po pregledu predloga odločili, da je ta varianta vredna temeljitejše proučitve. V kolikor bo koncept vodenja prometa spremenjen, se bo temu prilagodila tudi gradnja, saj bo potrebno začeti pripravo novega DPN,« so odgovorili z infrastrukturnega ministrstva.