Očetom pet dni več dopusta

Plačan očetovski dopust lahko izkoristijo preden otrok konča 1. razred osnovne šole, a le tisti, ki še niso dobili odločbe o neplačanih 75 dneh.
Objavljeno
06. januar 2016 16.50
Barbara Hočevar
Barbara Hočevar
Ljubljana - Moškim od 1. januarja 2016 pripada 5 dodatnih dni plačanega očetovskega dopusta, tako da ga imajo poslej skupaj na voljo 20 dni. To novost na področju družinske zakonodaje, za katero je v državnem proračunu namenjenih 3 milijone evrov, bodo lahko koristili dokler otrok konča 1. razred.

Ena od zakonskih sprememb, ki so jih pripravili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), in je začela veljati 1. januarja 2016, je podaljšanje plačanega očetovskega dopusta za 5 dni, tako da jim zdaj skupaj pripada 20 dni. Te dodatne dneve pa ne bodo dobili le očetje, ki se jim bodo otroci rodili letos, ampak jih lahko koristijo vsi, čigar sinovi in hčere so rojeni po letu 2009. Vendar le pod pogojem, da še niso uveljavili 75 dni neplačanega očetovskega dopusta oziroma center za socialno delo o tem neplačanem delu še ni odločil z odločbo. Če so tako odločbo o skupaj 90 dneh očetovskega dopusta že prejeli, jim teh dodatnih 5 dni ne pripada, ne glede na to, ali kaj že koristili ali ne.

Doslej je bilo tako, da so imeli moški pravico do 15 dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga je izkoristilo več kot 80 odstotkov očetov, in to praviloma takoj po rojstvu otroka. Bistveno manjši delež pa je izkoristil pravico do 75 dni neplačanega dopusta, za katerega jih je država zagotavljala plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.

Kako je po novem? Skupno število dni se je zmanjšalo, na račun plačanega dela. Oče ima pravico do skupaj 70 koledarskih dni dopusta, ne glede na to, koliko otrok se rodi hkrati, od tega je 20 dni plačanega, 50 pa ne. Določeno je, kako ga lahko izrabi: 15 dni do dojenčkovega dopolnjenega šestega meseca, 5 koledarskih dni pa po koncu starševskega dopusta (ko je otrok praviloma star vsaj 11 mesecev), vendar preden otrok konča 1. razred osnovne šole. Za teh 20 dni mu država zagotavlja očetovsko nadomestilo, za 50 dni neplačanega dopusta, ki ga lahko vzame do tretjega leta starosti otroka, pa ima plačane prispevke za socialno varnost do minimalne plače.

Skupaj jih bo 30

V naslednjih dveh letih se bo še povečevalo število plačanih in zmanjševalo število neplačanih dni. Ureditev se bo spremenila tako, da bodo očetje leta 2017 upravičeni do 25 dni dopusta z nadomestilom in 25 s plačilom prispevkov, od leta 2018 naprej bo pa 30 dni plačanega, neplačanega pa ne bo več. Pri tem se pomembno, da gre za koledarske in ne delovne dneve.

Kdor želi uveljaviti očetovski dopust, mora vložiti vlogo na center za socialno delo, vendar brez datumov, kdaj bo koristil te dodatne dni, to sporoči po izrabi, zaradi izplačila nadomestila.

Po podatkih statističnega urada, je od leta 2009 pravico do očetovskega dopusta pridobilo več kot 100.000 moških, med njimi jih 16.000 (še) ni izrabilo neplačanega dela. Na MDDSZ vodijo evidenco, da vsako leto izrabi plačani del očetovskega dopusta okoli 16.500 moških, neplačanega pa dobrih 3.500.

Vse te pravice izhajajo iz plačevanja prispevkov, brezposelnim ne pripadajo.

V državnem proračunu je MDDSZ za teh dodatnih 5 dni pridobilo 3 milijone evrov. Pričakovati je, da bodo tisti, ki jim pravica pripada, to v veliki meri tudi izkoristili. V najmanjšem deležu ga izrabljajo samozaposleni.