Stanovalci nočejo odvisnikov za sosede

Prebivalci Zupančičeve jame nasprotujejo selitvi dnevnega centra Društva Stigma z ene na drugo ulico

čet, 25.08.2016, 10:00

Etična komisija še ni odločila

Za zdaj v Stigmi načrtujejo samo selitev dnevnega centra ter opremljanje varne sobe, ki pa bo do nadaljnjega zaprta. Iz več razlogov, ne zgolj zaradi nasprotovanja sosedov.

Kaj je varna soba? Prvo pobudo, da bi v Ljubljani, po vzoru številnih mest po Evropi, uredili varno sobo za injeciranje mamil, je društvo Stigma dalo že leta 2003, vendar takrat ni bila izvedljiva, tudi zaradi določil kazenskega zakonika, ki pa se je leta 2012 spremenil. Še vedno je kaznivo omogočanje uporabe drog ali dajanje prostora za to, iz tega pa je izvzet prostor, ki bi deloval v okviru javnega zdravstva in bi bil namenjen varni uporabi mamil. Ministrstvo za zdravje je na javnem razpisu na področju varovanja in krepitve zdravja za leti 2015 in 2016 za sofinanciranje izbralo tudi pilotni program vzpostavitve varne sobe za injeciranje mamil društva Stigma. Začetek razvoja tega programa je omenjen tako v Nacionalnem programu na področju drog kot v akcijskem načrtu.

Za manj odvrženih igel

Septembra 2015 sta ministrstvo za zdravje in Stigma podpisala pogodbo za izvedbo projekta, vrednega 42.500 evrov, ki naj bi najprej trajal pol leta. Njegovo izvajanje naj bi spremljale štiri javnozdravstvene institucije.

Po izkušnjah iz tujine je namen varne sobe, poudarjajo v Stigmi, usmerjen v lokalno skupnost in zagotavljanje javnega zdravja za vse občane. Zmanjša se uporaba drog (se umakne iz parkov, javnih stranišč in podobno) in delno tudi problem odvrženih igel. Po drugi strani se odvisnikom omogoči uporaba v sterilnih razmerah, ob navzočnosti medicinskega osebja (zaposlili so medicinskega tehnika), zmanjšajo se poškodbe tkiv in število predoziranj. »Lokalna skupnost takšne programe sprejme, če zna prepoznati njihovo korist. Z njimi se rešuje zlasti problem brezdomnih uporabnikov drog, ki so naša ciljna skupina. Ti ljudje živijo in vse opravljajo na ulici, za seboj puščajo pribor, ki je lahko tudi okužen. S takim programom bi bilo tega manj,« je pojasnil Borut Bah iz Stigme. Zdravljenje ene osebe, okužene s hepatitisom C, stane približno 80.000 evrov v pol leta, torej skoraj še enkrat več, kot bi stal ta projekt.

Varno sobo je smiselno umestiti tam, kjer je »scena«, torej v središču mesta. Pri pripravi projekta so v Stigmi ocenili, da bi ta prostor lahko imel približno 90 potencialnih uporabnikov na dan, odprt pa bi bil – zaradi finančnih omejitev – od 9. do 15. ure.

Kar nekaj zadržkov

Čeprav je Stigma že lani jeseni dobila zeleno luč za ureditev varne sobe, so jim marca letos z ministrstva za zdravje sporočili, da se mora o njej še izreči Komisija RS za medicinsko etiko. Kolikor nam je uspelo neuradno izvedeti, so se člani komisije že nekajkrat sestali na to temo, vendar še niso oblikovali dokončnega mnenja. Menda vzpostavitvi programa ne nasprotujejo, poraja pa se jim nekaj vprašanj, povezanih z delovanjem tega prostora, denimo, kaj bi se zgodilo, če bi vanj prišel mladoletnik, kako je poskrbljeno za varnost osebja. Dilem, na katere pričakujejo odgovore, je še kar nekaj.

Očitno pa imajo zadržke proti delovanju varne sobe pri mesti občini Ljubljana, ki sicer sofinancira dnevni center za uporabnike prepovedanih drog Društva Stigma. Po njihovem mnenju sploh ni zakonske podlage za izvajanje takega programa in se jim za to ne zdi primerna nobena lokacija.

Ljubljana – Skupina stanovalcev Zupančičeve jame zbira podpise proti selitvi dnevnega centra Društva za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma z ene na drugo ulico v naselju, kjer so najeli večje prostore. Glavni razlog za nasprotovanje je povezan z varno sobo za injeciranje drog, ki bi jo utegnili urediti na novi lokaciji.

Danes popoldne se bodo sestali predstavniki Društva za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, Aktiva za boljšo Zupančičevo jamo, ki je pobudnica peticije, vabljeni so tudi zastopniki Mestne občine Ljubljana (MOL) in policije. Namen srečanja je, da Stigma predstavi svoje delovanje, da se z zaskrbljenimi stanovalci pogovorijo in se poskušajo dogovoriti.

V naselju že enajst let

Društvo Stigma ima dnevni center za uporabnike nedovoljenih drog na Avčinovi ulici že enajst let. Odprt je ob delavnikih od 9. do 15. ure, med dejavnostmi, s katerimi se ukvarja, je tudi zamenjava igel. Ko so se tja preselili pred več kot desetletjem, so prav tako naleteli na ostro nasprotovanje prebivalcev, ki pa se je z leti njihovega delovanja zmanjšalo. V Stigmi so prepričani, da zato, ker se je pokazalo, da njihova navzočnost ni tako problematična. Prostori na Avčinovi so bili razmeroma majhni, društvo je poiskalo večje v istem naselju, skoraj sosednji ulici, na Hacquetovi. Zdaj jih prenavljajo, tja pa naj bi se preselili 1. septembra. A njihova namera je razburila tiste, ki bodo po novem neposredni sosedi. In to tako zelo, da so se združili v Aktiv za boljšo Zupančičevo jamo in napisali peticijo, ki so jo naslovili Varna Zupančičeva jama – Zupančičeva jama brez odvisnikov.

V njej so zapisali, da hočejo ohraniti svojo sosesko varno in čisto ter da Društvo Stigma v to mirno naselje stanovanjskih enot in poslovnih prostorov s svojo dejavnostjo ne sodi. Posebno jih skrbi napoved, da bi v teh večjih prostorih uredili varno sobo za injeciranje, kar bi po njihovem mnenju povečalo število uporabnikov prepovedanih drog v soseski. Eden od pobudnikov peticije, ki noče biti imenovan v javnosti, zagotavlja, da jih je podprlo več kot 80 odstotkov lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov v treh vhodih ob sporni novi lokaciji, ter poudarja, da bi bile izpostavljene predvsem storitvene dejavnosti v neposredni bližini, naselje pa bi imelo slab ugled. »Ne moremo si privoščiti izgube strank in poslabšati poslovanja zaradi zadrževanja odvisnikov v širši okolici, kar je popolnoma utemeljeno pričakovati,« nam je dejal Senad Travljanin, direktor podjetja RST, d. o. o., ki ima vhod nekaj metrov stran. »Glede na to, kaj smo gledali vsak dan deset let v naši bližini pred prostori društva Stigma ter v bližnjem parku in gostinskem objektu, si ne moremo predstavljati, da to gledajo naše pomembne stranke iz Slovenije in tujine,« je še dodal.

Možnost sobivanja?

V Stigmi hočejo zadevo mirno rešiti. »V nove prostore se selimo, ker so večji in ustreznejši, s čimer bomo lahko zagotovili večjo kakovost našega dela. V zadnjih letih v soseski nismo zaznali povečanja kriminalnih dejanj in nasilja, niti nas o povečanju nista obvestili lokalna skupnost in policije. Verjamemo, da z našimi aktivnostmi pripomoremo k boljšemu javnemu zdravju prebivalcev, od pristojnega ministrstva smo že leta 2005 prejeli tudi status humanitarne organizacije, poleg ministrstva pa naše aktivnosti financirajo tudi MOL, Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, ministrstvo za zdravje in zavod za zaposlovanje,« pravi Borut Bah iz društva Stigma. Njihove aktivnosti, vizijo in delo bodo na današnjem sestanku predstavili tudi predstavnikom stanovalcev Zupančičeve jame. »Verjamem, da nam bo s pogovorom uspelo zbližati naša stališča in da je – kar smo v enajstih letih tudi dokazali – sobivanje Stigme, uporabnikov drog in stanovalcev v Zupančičevi jami mogoče,« je prepričan Bah.

Nekateri prebivalci soseske so komentirali, da je več hrupa in motenj zaradi gostinskih lokalov, ki obratujejo pozno v noč kot zaradi centra, ki že ob 15. uri zapre vrata.

Treba jim je pomagati, samo ne pri nas

Avtorji peticije, ki v njej sicer poudarjajo, da nimajo nič proti odvisnikom in da pišejo v želji pomagati jim najti pravo lokacijo, so se obrnili tudi na MOL, kjer so povedali, da so bili šele konec prejšnjega tedna obveščeni o selitvi. Poudarili pa so, da se program dnevnega centra, ki ga sofinanacira MOL, skladno z javnim razpisom, ne sme združiti s programom varne sobe.

Povezane novice

Manj vidna uporaba drog in odvrženih igel
9. marec ob 08:00
Aprila nameravajo odpreti varno sobo za injeciranje drog (42.500 evrov), šele zdaj pa je menda projekt preverila etična komisija.
Prijavi sovražni govor