Petdeset družin kmalu na lepše

Do leta 2018 bodo v Slovenj Gradcu zgradili dva bloka s skupno površino 3100 kvadratnih metrov.
Objavljeno
28. januar 2016 18.36
Mateja Kotnik
Mateja Kotnik

Vsak stanovanjski blok bo imel 25 stanovanj v petih etažah, njihova skupna površina pa bo 3100 kvadratnih metrov. Stanovanja bodo različne velikosti, od enosobnih do trosobnih. Bloka bodo gradili fazno, v dveh letih. Letos so v proračunu rezervirali sredstva za pripravo dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Investicija bo vredna 3,6 milijona evrov. Slovenjgraška občina pričakuje, da bo 65 odstotkov denarja oziroma 2,1 milijona evrov pridobila iz mehanizma celostnih trajnostnih naložb v okviru trajnostne urbane strategije, preostanek pa bo skupaj z DDV zagotovila sama. Na občini razmišljajo o gradnji lesenih blokov, a dokončne odločitve o tem še niso sprejeli.

Na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki so ga končali konec avgusta lani, je prispelo 75 vlog. Od tega se jih je 56 uvrstilo na listo A, kjer prosilci zaradi socialnih razmer niso zavezani k plačilu lastne udeležbe in varščine, ter sedem na listo B, kjer so prosilci sposobni plačati tako lastno udeležbo kot varščino. Drugi so vloge umaknili, saj niso izpolnjevali razpisnih pogojev.

Mestna občina Slovenj Gradec je z republiškim stanovanjskim skladom zadnji stanovanjski blok z 18 neprofitnimi stanovanji zgradila leta 2009 v Pamečah pri Slovenj Gradcu. Vesna Kozlar, direktorica slovenjgraške občinske uprave, je povedala, da so težave s pomanjkanjem neprofitnih najemniških stanovanj v preteklih letih reševali s podeljevanjem neprofitnih subvencij. Njihovo število se iz leta v leto povečuje. Največji porast upravičencev do tržnih subvencij so v Slovenj Gradcu obravnavali leta 2013, ko se je število povečalo za 108 odstotkov v primerjavi z letom prej, decembra 2014 pa je bil porast 56-odstoten glede na leto 2013. Leta 2014 je tržno subvencijo prejemalo 39 najemnikov tržnih stanovanj v mestu, podatkov za lani na občini še nimajo.