Pol pisarne ima občina, pol pa država

Šolsko ministrstvo in Mestna občina Celje urejata lastniška razmerja, notranje ministrstvo pa o tem ne ve ničesar.
Objavljeno
14. marec 2016 22.43
Špela Kuralt
Špela Kuralt
Celje – Šolsko ministrstvo in Mestna občina Celje sta končno pristopila k reševanju vprašanj lastništva zemljišč in nepremičnin. Šolsko ministrstvo bi občini odstopilo nekdanji Kajuhov dijaški dom v središču mesta, a notranje ministrstvo o dogovorih ne ve ničesar in sočasno dom omenja kot možni nastanitveni center za begunce.

Šolsko ministrstvo in občina sta končno pristopila k reševanju vprašanj lastništva zemljišč in nepremičnin. Mestna občina Celje je lastnica oziroma delna lastnica precej nepremičnin v neposredni bližini srednjih šol oziroma je celo delna lastnica njihovih stavb. Nekatere srednje šole si za ureditev razmer prizadevajo celo dve desetletji. Vzrok je denar, saj imajo prav zaradi neurejenih lastniških razmerij nemalo težav pri vzdrževanju in pridobivanju soglasij.

Težava ni majhna, saj v nekaterih primerih niti ni pogodbe o tem, kaj je dolžnost katerega od lastnikov. Takšen je primer Gimnazije Celje - Center, kjer je 80-odstotni lastnik športne dvorane ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 20-odstotna lastnica pa občina. Zelo neurejeno lastništvo je tudi v Srednji šoli za gostinstvo in turizem, kjer je dobesedno pol ravnateljeve pisarne v lasti ministrstva, polovica pa je občinska. Prav tako so lastniško neurejena zemljišča ob Srednji zdravstveni šoli Celje.

Šum med ministrstvoma

Z ministrstva so sporočili, da za zdaj zbirajo dokumentacijo in pripravljajo gradiva za cenitev nepremičnin, z občine pa, da pogovori o možnosti menjav nepremičnin potekajo, podrobnosti pa še ne navajajo. Župan Bojan Šrot je na zadnji seji mestnega sveta omenil, da bi nepremičnine na območju srednjih šol zamenjali za nekdanjo pred nekaj leti obnovljeno ekonomsko šolo in nekdanji Kajuhov dijaški dom. Obe stavbi na Vodnikovi ulici sta v lasti šolskega ministrstva in prazni. Kaj bi občina s še dvema praznima stavbama v središču mesta počela, še ni znano.

Menjava nepremičnin bi srednjim šolam gotovo prinesla veliko olajšanje in končno rešitev, vendarle pa je vprašanje, kako to, da o zadevi ničesar ne ve ministrstvo za notranje zadeve, ki je nekdanji Kajuhov dijaški dom predvidelo kot eno od mogočih lokacij za nastanitev beguncev. Ti so v domu že bili v prvem begunskem valu. »O namerah ministrstva za šolstvo nismo seznanjeni,« so naravnost povedali na ministrstvu za notranje zadeve.

Beguncev nočejo več

Glede morebitne nastanitve beguncev v zdaj še vedno državnem Kajuhovem domu pa je občina jasna: »Ministrstvu za notranje zadeve smo že v preteklosti pojasnili, da je lokacija nastanitvenega centra v Kajuhovem domu iz logističnega in varnostnega vidika skrajno neprimerna.« Kajuhov dom je v neposredni bližini III. osnovne šole in v času, ko so begunci kratek čas bivali v domu, so starši menda že pripravljali peticijo.

Ravnatelj III. OŠ Aleksander Verhovšek je potrdil, da je bilo septembra veliko negodovanja: »Takrat so migranti od sto metrov oddaljenega Kajuhovega doma vsak dan hodili mimo šole do železniške postaje. Starši so nam že takrat povedali, da bodo otroke, če bodo migranti nastanjeni v Kajuhovem domu, prepisali na drugo šolo.«

Z notranjega ministrstva so sporočili, da za zdaj ne potekajo nobene aktivnosti, da bi begunce nastanili v Celju.