Policija preverja direktorico zavoda

Zaključujejo predkazenski postopek, v katerem so ugotavljali ponarejanje listin v Zavodu Celeia Celje.
Objavljeno
17. marec 2016 21.27
Špela Kuralt
Špela Kuralt
Celje – Inšpektorat za delo je na Okrožno državno tožilstvo v Celju vložil kazensko ovadbo proti direktorici Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celje Mileni Čeko Pungartnik. Sumili so ponarejanje evidenc o izrabi delovnega časa, s čimer sta bila menda oškodovana delavca prek javnih del.

Delavca sta se na domnevne nepravilnosti na zavodu pritožila konec leta 2014, ko eden ni bil izbran za delo oskrbnika, drugemu pa je prenehalo delovno razmerje. Na inšpektoratu za delo sta trdila, da na zavodu za leti 2012 in 2013 vsakemu dolgujejo izplačilo za okoli 210 nadur, evidenc o izrabi delovnega časa, ki naj bi dokazovale nasprotno, pa nista sama podpisala. Na inšpektoratu so razumeli njuno stisko, zakaj sta nepravilnosti prijavila šele po končanem delu na zavodu. Ugotovili so tudi, da evidence niso točne ne glede na verodostojnost podpisov.

»Njun podpis je bil nekako izsiljen, ker sta oba delavca imela v tem času dela status delavca na javnih delih in bi obstajala velika verjetnost, da ob razpisu prostih del na zavodu potem ne bi imela možnosti za izbiro,« je ugotavljal inšpektorat in dodal, da je zavod zatrjeval tako zavodu za zaposlovanje kot tudi inšpektorju za delo, da so evidence točne, bile pa so overjene s podpisom direktorice in s praviloma lažnimi podpisi obeh delavcev.

S primerom se je zadnjih nekaj tednov ukvarjala Policijska postaja Celje, kjer so po do zdaj zbranih obvestilih ugotovili, da ni znakov kaznivega dejanja, in bodo zadevo vrnili tožilstvu.

Hitri razpis

Zgodba je po Celju završala predvsem zato, ker je mestna občina že prejšnji teden končala razpis za delovno mesto direktorja Zavoda Celeia Celje, čeprav bo Čeko Pungartnikovi mandat potekel šele konec novembra. Tudi rok za prijavo na razpis je bil zgolj osem dni. Med šestimi prijavljenimi kandidati, eden naj ne bi izpolnjeval pogoja izobrazbe, je tudi Čeko Pungartnikova, ki je na čelu zavoda že deset let.

Na celjski občini zagotavljajo, da za hitenje ni bilo nobenega drugega vzroka kot odlok zavoda, ki določa, da mora mestni svet imenovati direktorja največ šest mesecev in najmanj tri mesece pred iztekom mandatne dobe prejšnjega direktorja, v tem primeru do konca avgusta. Zadnja seja mestnega sveta pred počitnicami bo konec junija.

Na prvo žogo ni problema

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter županov pooblaščenec Marko Zidanšek, SLS, je dejal, da je seznanjen, da je bila proti direktorici, ki je prav tako mestna svetnica na listi SLS, vložena kazenska ovadba: »Pojasnila je, da je to dve leti stara zadeva. Z njo sicer nisem seznanjen, na prvo žogo tega nisem videl kot velik problem, ampak naj postopki pokažejo, kaj se je dogajalo. Ji pa popolnoma zaupam.«

Čeko Pungartnikova je v zadnjih letih imela že več težav z delavci. Pojasnila je, da so v začetku njenega mandata tri zaposlene vložile tožbo na delovno sodišče in izgubile, očitali so ji tudi mobing, za katerega poudarja, da ni bil dokazan.