Pred vrati onkološkega inštituta upravni spor

Onkološki inštitut: Štiblar Kisić še vendo  »le« v. d. generalne direktorice. Preveč izplačane dodatke pa bo vrnila.
Objavljeno
18. februar 2016 20.15
Diana Zajec
Diana Zajec
Ljubljana – Poldrugi mesec je minil, odkar je svet zavoda imenoval Zlato Štiblar Kisić za generalno direktorico onkološkega inštituta. Toda z resornega ministrstva predloga še niso posredovali v potrditev vladi – čakali so na epilog glede očitkov o nezakonitem izplačilu nadurnega dela Štiblar Kisićevi, ki inštitut vodi kot v. d.

Ministrstvo za javno upravo je pritrdilo ugotovitvam inšpektorata za javni sektor: Štiblar Kisićeva bo morala vrniti denar, ki ga je prejela za dodatno delo. V resnici pa epiloga še vedno ni, kajti vodstvo Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) se s takšno presojo ne strinja. Sprožilo bo upravni spor in zahtevalo presojo na ustavnem sodišču – tudi zaradi nasprotujočih si stališč dveh ključnih institucij javne uprave. V začetku januarja je v zapisniku o opravljenem inšpekcijskem nadzoru inšpektor mag. Milan Pirman opozoril, da so bili v času, ko je OI vodil še prim. Janez Remškar, pravnici in nekdanji sodnici Štiblar Kisićevi nepravilno izplačani dodatki za delo čez polni delovni čas in za delo v manj ugodnem delovnem času. Obe odredbi o povečanem obsegu dela, zaradi širitve projekta Dora in urejanja internih aktov inštituta, je podpisal Remškar. Ta je kasneje – prepričan, da ga je njegova pomočnica za pravno področje zavedla – sam zaprosil za inšpekcijski nadzor.

Na inšpektorski zapisnik je OI vložil ugovor, ki so mu priložili mnenje Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani; po tem mnenju Zlati Štiblar Kisić ni mogoče očitati nepravilnosti. Toda ministrstvo za javno upravo se strinja z inšpektoratom, zato ugovor OI ocenjuje za neutemeljen. V. d. generalna direktorica OI bo sporni znesek v višini 3269,37 evra neto vrnila.