Rektor Igor Tičar še nič o mobingu na njegovi univerzi

Poročilo o mobingu in spolnem nadlegovanju na rektoratu  rektoratu mariborske univerze, ki je dala zaskrbljujoče rezultate.

tor, 02.02.2016, 18:00

Maribor - »Vedno in povsod se bodo našli nezadovoljni posamezniki.« Tako je nedavno anketo na rektoratu mariborske univerze, ki je dala zaskrbljujoče rezultate, ocenil predsednik samoevalvacijske skupine Miha Pauko. Poročilo naj bi bilo dostopno javnosti ob koncu meseca.

Precej skop in nenavaden odziv glede na resnost obtožb, ki so jih zapisali anketiranci. Ti so navajali mobing, spolno nadlegovanje, ustrahovanje, šikaniranje, obračunavanje s sodelavci, prostaško govorjenje in obnašanje ter klientelizem. Pauko je predstavil predvsem obseg in metodologijo izvedbe ankete, ki je zajela slabo polovico zaposlenih na rektoratu, za zaključke pa je po njegovem mnenju še prezgodaj, saj mora poročilo obravnavati še kolegij rektorja in senat univerze.

V postopku samoevalvacije je sodelovalo 49 zaposlenih, od tega 44 preko spletne aplikacije in pet s klasičnim izpolnjevanjem vprašalnika, kar - če odštejemo snažilke - predstavlja 42 odstotkov vseh zaposlenih na rektoratu. Vprašanja so zajemala odnose med zaposlenimi, materialne in delovne pogoje, kvaliteto dela, nalog in možnosti kariere ter informiranosti.

Kot zatrjuje Pauko, se rezultati niso veliko razlikovali od podobnih anket v preteklih letih, po njegovem mnenju pa je v ozadju tudi nezadovoljstvo nekaterih, ki so bili prepričani, da na lanskih volitvah ne bo prišlo do zamenjave vodstvene ekipe na univerzi in so na takšen način izrazili negativno mnenje o novih ljudeh na vodilnih mestih.
Poročila niso cenzurirali

Vendar je Pauko priznal, da kar 23 zaposlenih oziroma skoraj polovica vprašanih zaznava mobing in druge oblike pritiska na delovnem mestu, medtem ko naj bi očitke o spolnem nadlegovanju zapisala zgolj ena oseba. Ali držijo navedbe, da so bili zaradi tovrstnih šikaniranj ter posledičnega stresa nekateri tudi po nekaj tednov na bolniški? Pauko je dejal, da je tovrstne informacije sicer slišal, vendar jih ne more potrditi, sicer pa so sami lahko izvedli delo brez kakršnih koli pritiskov, poročilo pa so predstavili brez cenzurnih posegov.

Prav tako niso ne on ne njegova ekipa odgovorni za objavo poročila na spletnih straneh univerze, Poročilo je bilo sicer že po nekaj urah umaknjeno. Po njegovih besedah so oboje storile »strokovne službe« univerze, kdo je dal nalog za umik, pa mu ni znano. Pa tudi sicer njegova skupina nima pristojnosti, da bi zadeve komentirala ali razreševala, to je v pristojnosti vodstva univerze. Kot je dejal Pauko bi se vodstvo univerze s pojasnilom res moralo odzvati, vendar po besedah Lidije Novak, vodje službe za odnose z javnostmi, rektor Igor Tičar in njegovi sodelavci za sedaj še ne bodo dali izjave.

Prijavi sovražni govor