Revizija posojil direktorice Celjskega mladinskega centra

Sporna nakazila mladinskega centra zasebnemu inštitutu direktorice Glorjane Veber bo preverila takojšnja revizija poslovanja.
Objavljeno
15. januar 2016 18.33
Špela Kuralt
Špela Kuralt
Celje – Direktorica Celjskega mladinskega centra (MCC) Glorjana Veber je članom sveta zavoda pojasnjevala naravo sodelovanja med MCC in njenim Inštitutom Iriu, svet zavoda pa je predlagal revizijo poslovanja, ki jo mora potrditi ustanovitelj, to je Mestna občina Celje. Ta jo je že načrtovala.

Svet zavoda je sporna nakazila MCC na račun zasebnega Inštituta za raziskovanje inovativnih umetnosti Iriu Glorjane Veber uvrstil že na dnevni red decembrske seje, ki so jo nadaljevali v četrtek, je pojasnil predsednik sveta zavoda Damir Ivančič: »Direktorica je pojasnila način poslovanja oziroma kako je nastalo medsebojno poslovanje med Inštitutom Iriu in mladinskim centrom, da je Iriu posodil 11.200 evrov, ki so bili v celoti vrnjeni do konca leta 2015. Skladno z odlokom smo zaradi odprave vseh morebitnih nepravilnosti sprejeli sklep, da ustanovitelju predlagamo revizijo poslovanja za leti 2014 in 2015. Sklep je bil sprejet soglasno. Tudi direktorica se je s tem strinjala.«

Vebrova je pojasnila, da so bila posojila potrebna za hitrejše doseganje ciljev in lažje poslovanje. Zavodi dobivajo sredstva (pre)počasi ali celo z zamudo. V pogovoru po seji zavoda je tako večkrat povedala, da prevzema odgovornost za te transakcije, vendar so bila posojila brezobrestna. Upa, da bo revizija pokazala tudi, koliko je s svojim delovanjem mladinskemu centru privarčevala.

Proti predpisom

Čeprav bi se pokazalo, da zavod s poslovanjem z direktoričinim Inštitutom Iriu ni bil oškodovan, tudi tu velja dolžnost izogibanja nasprotju interesov, je poudarila Komisija za preprečevanje korupcije. Takšno stališče je že pred zadnjo sejo zavzel tudi sveta zavoda, je povedal Ivančič: »Tovrstnim poslovanjem se je treba izogibati. Kakšne bodo posledice, bomo videli po ugotovitvi revizij: ali je bilo storjenega kar koli nezakonitega, kar bi zahtevalo druge ukrepe, ali pa bo šlo samo za opozorilo. Zagotovo pa delovanje ni bilo skladno z odlokom, po katerem bi moral svet zavoda o posojilu podati mnenje, posojilo pa bi nato morala odobriti občina.«

Mestna občina Celje je revizijo poslovanja MCC že umestila v letni program dela notranje revizije celjske občina za letošnje leto. Z MOC so sporočili, da bo revizija narejena prednostno, v prvi polovici letošnjega leta, saj jo je predlagal tudi svet zavoda. Direktorico bi ob ugotovitvi večjih nepravilnosti lahko razrešil le mestni svet.