Sava bo prvič zavrtela turbino HE Brežice

Za začetek testiranja opreme vodostaj Save dvignili za šest metrov. Redno obratovanje bo prihodnjo jesen.
Objavljeno
07. december 2016 21.31
Janoš Zore
Janoš Zore

Brežice – Danes bo voda iz Save prvič zavrtela turbino prvega od treh agregatov HE Brežice, ki ga bodo z elektroenergetskim omrežjem poskusno sinhronizirali predvidoma januarja. Testiranje opreme bo trajalo do avgusta, začetek poskusnega obratovanja elektrarne pa je predviden za prihodnjo jesen.

»Ta in prihodnji teden bomo izvedli prva mokra testiranja prve turbine. Ostajamo v okviru terminskih rokov, saj smo začetek preizkušanj načrtovali za konec novembra,« je dejal Bogdan Barbič, direktor družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi. Energetski del predzadnje spodnjesavske hidroelektrarne, brez davka vreden okoli 118 milijonov evrov, so začeli graditi marca 2014. Pogoja za začetek mokrega testiranja sta bila dokončan in napolnjen akumulacijski bazen, kjer pa so z začetkom gradnje jeseni 2015 zaradi pritožb gradbincev in težave vlade pri zagotavljanju denarja za neenergetski del HE Brežice zamujali za devet mesecev. Za neenergetski del mora država brez davka zagotoviti 141 milijonov, preostalih 16 milijonov pa predvsem energetske družbe.

»Kljub bojaznim smo pravočasno zgradili akumulacijsko jezero. Denar smo na koncu dobili pravočasno, služilo nam je vreme, delo smo dobro organizirali,« je nad potekom del, ki so jih poleg vodnega in podnebnega sklada prvič na spodnji Savi z 41 milijoni evrov sofinancirali tudi iz dividend energetskih družb, zadovoljen Vojko Sotošek, direktor Infre. Državna družba je pristojna za infrastrukturne ureditve ob spodnjesavski verigi (akumulacije, nasipi, pritoki, ceste ...). »Kar zadeva Infro, bi bazen lahko začeli polniti že v začetku novembra,« pravi Sotošek.

Ključni vzrok, da mokrega testiranja niso začeli že novembra, je bil poleg gradnje električnega priključka med HE in stikališčem, ki bo predvidoma dokončan do konca meseca, novembrski visoki pretok Save. Zaradi dežja je ta na Čatežu 20. novembra dosegel 1773 kubičnih metrov na sekundo oziroma devetkrat več od potrebnih 200 kubičnih metrov na sekundo.

Foto: Janoš Zore

Bazen ni puščal

»Zaradi visokega vodostaja se je voda v novozgrajeni akumulaciji dvignila za približno osem metrov. Tesnitev je kazala presenetljivo dobre rezultate,« pravi Barbič. »Najboljši kazalnik dobro opravljenega dela je, da so bili vsi drenažni kanali suhi. Bazen ni puščal,« dodaja Sotošek.

Kota dna pod brežiško elektrarno oziroma pod železnim mostom čez Savo je na 140 metrih nadmorske višine. Za potrebe testiranja energetske opreme bodo gladino vode v akumulacijskem jezeru vzdrževali med 146 in 148 metri nadmorske višine. Med rednim obratovanjem elektrarne pa bo gladina Save dosegla koto 153 metrov.

»Do zgornje kote vode še ne moremo dvigniti, saj moramo pred tem dokončati dela na jezu ob krški jedrski elektrarni,« pojasnjuje Barbič. »Testiranja prvega agregata bodo predvidoma končana do izteka januarja. Rotor za generator drugega agregata so že pripeljali v Brežice, sestavljanje tretjega agregata bo delom na drugem sledilo s približno enomesečnim zamikom. Vsa testiranja bodo opravljena do konca avgusta. Natančen časovni načrt je težko napovedati, saj je odvisen od pretoka Save. Za določena testiranja moramo zagotoviti pretok 166 kubičnih metrov na sekundo, ko je dosežena največja moč posamezne turbine. Če je vode preveč in je raven Save pod elektrarno previsoka, je padca premalo. Če pa je vode premalo, je pretok prešibak. Zato imamo za testiranja predvideno od šest- do osemmesečno obdobje.«

Po besedah Sotoška bo Infra prihodnje leto ob jezovni zgradbi zgradila prehod za vodne organizme, na zunanji strani nasipov uredila nadomestne habitate, dokončala ureditve v Žadovinku, Gornjem Lenartu in Šentlenartu ter začela graditi protipoplavno zaščito Krške vasi in Velikih Malenc.