Šmihelska cesta jutri postaja gradbišče

Stroji bodo zabrneli na najbolj nevarnem delu prometnice. Naložba bo stala 673.000 evrov.

ned, 15.04.2018, 14:00

Novo mesto - Prepotrebna gradbena dela na ozkem cestnem grlu na Šmihelski cesti v Novem mestu se bodo začela jutri zjutraj. Projekt rekonstrukcije prometnice bodo začeli na najbolj nevarnem cestnem odseku od šmihelske cerkvije do Šukljetove ulice.

Predvidoma do prvomajskih praznikov bo tu veljala polovična zapora ceste, v nadaljevanju gradbenih del pa bo treba prometnico zapreti za ves promet. Zaradi kompleksnosti del je projekt razdeljen na tri gradbene faze. Najprej bodo cesto v dolžini približno 300 metrov povsem obnovili, zgradili pločnik, uredili odvodnjavanje padavinskih voda in postavili javno razsvetljavo.

Dela na tem odseku bodo predvidoma končana novembra letos. Naložba bo stala 673.000 evrov, tretjino bo prispevala novomeška občina, glavnino finančnih sredstev pa bo prispevala Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI). 

                          Cesto nameravajo urediti do križišča s Šukljetovo ulico. Foto: Bojan Rajšek/Delo

Druga faza rekonstrukcije se bo nadaljevala predvidoma prihodnje leto z gradnjo pločnika in javne razsvetljave do odcepa za Košenice. Sledila bo tretja faza gradnje manjkajočega pločnika mimo osnovne šole proti pokopališču, za kar zdaj na direkciji pridobivajo projektno-tehnično dokumentacijo.

Po besedah Urbana Kramarja z novomeške občine z izvedbo projekta nadaljujejo urejanje cestne infrastrukture na širšem šmihelskem območju. »Po zahtevnih projektih urejanja cestnih povezav na območju zdravstvenega kompleksa, ureditvi preozkega prometnega grla na mostu čez Težko vodo, izboljšanju pretočnosti pri železniškem prehodu na Westrovi ulici, letos nadaljujejo z rekonstrukcijo Šmihelske ceste in gradnjo železniškega postajališča pri Šolskem centru Novo mesto. Urejanje cestne infrastrukture na tem območju nameravamo v prihodnjih letih nadgraditi z gradnjo šmihelske obvoznice,« je povedal Kramar.

Prijavi sovražni govor