Sporne diplome že deset let star greh koprske univerze

Fakulteta za management: Diplome so kljub nepravilnostim in zlorabam veljavne in ni zakonske podlage za njihovo razveljavitev.

tor, 19.01.2016, 20:35

Koper – Potem ko je tudi Višje sodišče v Kopru potrdilo sodbo zaradi zlorabe položaja in ponarejanja listin proti nekdanjemu vodstvu fakultete za management (FM) koprske univerze, se je razvnela razprava, ali so diplome 670 nekdanjih diplomantov te univerze veljavne ali ne. Vse kaže, da gre za zapleteno problematiko, ki je zaradi nedodelane zakonodaje za nazaj ni mogoče rešiti.

Sodišče je pravnomočno spoznalo za krivega nekdanjega dekana Egona Žižmonda in nekdanjo direktorico Nado Trunk Širca. Prvi je zaradi zlorabe položaja in ponarejanja listin zaradi priznanja krivde prejel dve leti zaporne kazni pogojno in denarno kazen v višini 7000 evrov, direktorica pa zaradi zlorabe položaja 22 mesecev zaporne kazni pogojno in 5000 evrov denarne kazni.

Poleg tega je sodišče koprski univerzi naložilo vračilo približno pol milijona evrov protipravno pridobljene koristi iz naslova šolnin in vpisnin. Pri tem delu kazni je past, saj bi bilo z vračilom vpisnin in šolnin jasno, da diplome niso veljavne. Prav veljavnost 670 diplom pa je zdaj največji problem celotnega zapleta. Vse kaže, da ni pravne podlage, na podlagi katere bi univerza lahko razveljavila diplome. Na Višjem sodišču v Kopru nam je predsednica sodišča Jožica Velkaverh pojasnila, da se z vprašanjem veljavnosti diplom niso ukvarjali. Na ministrstvu za visoko šolstvo pa so nam odgovorili, da ne bo posegalo v ta problem, ker za to ni pristojna, in da je to vprašanje, ki ga mora rešiti univerza sama, katere članica je tudi pridobila akreditacijo za študijski program.

Nepravilnosti ugotovljene že leta 2008

Sporno poslovanje fakultete za management je trajalo v študijskih letih od 2005 do sredine leta 2008. Prvi dve študijski leti je bila rektorica Lucija Čok, v tretjem je rektorovanje (in problem) prevzel Rado Bohinc, ki se je tudi lotil reševanja, saj je že januarja 2008 imenoval posebno skupino za nadzor izpopolnjevanja pogojev za vpis v študijski program FM.

Septembra istega leta je komisija poročala o vrsti nepravilnosti in nezakonitosti. Tako so presegli število vpisnih mest, nezakonito neposredno vpisovali v absolventski staž, nezakonito spreminjali vpisne pogoje v času razpisnega postopka, pri vpisih posameznih študentov niso bila upoštevana postopkovna pravila. Komisija je ugotovila, da so bili nadzorni organi fakultete (univerza in ministrstvo) s poročili sproti seznanjeni s podatki, očitno pa se vanje niso dovolj poglobili, da bi ukrepali. Zato se je tedanji rektor Rado Bohinc vprašal, kako zakonito popraviti ugotovljene nepravilnosti. Na fakulteti za upravo so naročil pravno mnenje, ki ga je 9. septembra izdelala Polona Kovač. Pod pravno mnenje sta se podpisala tudi recenzent, nekdanji ustavni sodnik Tone Jerovšek in tedanja prodekanja Stanka Setnikar Cankar. V pravnem mnenju so na fakulteti za upravo ugotovili, da so diplome kljub spornim vpisom po nepravilno določenih pogojih splošnih aktov FM – veljavne. Odvzem pridobljenega naslova in pravic bi bil mogoč s smiselno rabo zakona o upravnem postopku, a le, če bi bila protipravnost ob vpisu na strani študentov diplomantov, pri čemer se pogoje diplomiranja presoja po tedaj veljavnih pogojih. Postopek bi morala izvesti Univerza na Primorskem. Rektor nima pravne podlage za razveljavitev aktov senata fakultete za nazaj, postopek presoje zakonitosti se lahko izvede le na ustavnem sodišču.

Pravno mnenje je še, da za nazaj tako rekoč ni možnosti sanacij v razmerju do študentov diplomatov. Toliko pomembneje pa bi bilo, da rektorat ukrepa do fakultete in študentov v prihodnje.

Pirnat: Diplome razveljaviti

Drugačnega mnenja pristojnih nam še ni uspelo pridobiti. Lahko zapišemo le mnenje pravnika Rajka Pirnata (s konkurenčne univerze), ki meni, da bi morala koprska univerza te diplome razveljaviti, vendar ni podrobneje pojasnil, na podlagi katerih predpisov in kako bi to koprska univerza izpeljala.

Študentska organizacija Univerze na Primorskem je objavila, da študenti, ki so se vpisali na sporen način, niso odgovorni za to, saj so le izkoristili dano možnost. Sedanji rektor je že junija lani zahteval umik obeh obsojenih z univerze, kar je bila tudi njihova zahteva. Dodali so, da bodo zagotavljali pravno varstvo vsakomur, če bi mu morda hoteli vzeti diplomo, in da vrnitev pol milijona evrov protipravno pridobljenih koristi ne sme iti iz sredstev, namenjenih študijskim programom. Na koprski univerzi pa so napovedali izdelavo pravnega mnenja, s katerim bodo preverili možnosti uveljavljanja zahtevka do tedaj odgovornih.

Prijavi sovražni govor