Svet Pomurskih lekarn kljubuje mestni občini Murska Sobota

Občina trdi, da je Ivan Zajc nezakonito vršilec dolžnosti direktorja, svet zavoda pa ga hoče še naprejsre, 14.02.2018, 18:00

Je krivo sodelovanje z Vitapharmom?

V prepirih o ponovnem imenovanju ali neimenovanju Ivana Zajca za direktorja Pomurskih lekarn mestna občina Murska Sobota vedno znova poudarja zgolj en Zajčev greh, to je neupoštevanje zakona o javnih naročilih, kar pa je splošno znan sistemski problem pri javnih lekarniških zavodih po vsej državi. Nihče pa na glas ne omenja zanimivega dejstva, ki bi utegnilo pomembno vplivati na vztrajnost mestne občine pri nasprotovanju Ivanu Zajcu: Pomurske lekarne namreč največ zdravil kupujejo od majhne soboške farmacevtske družbe z dvanajstimi zaposlenimi Vitapharm. V desetih letih so pri Vitapharmu kupile za 129 milijonov evrov zdravil in drugega blaga, kar je več kot tretjina vseh nakazil Pomurskih lekarn v tem obdobju skupaj. Vitapharm je absulotno na prvem mestu med prejemniki nakazil iz Pomurskih lekarn in letno povprečno od njih dobi nekaj čez 12 milijonov evrov. Vitapharm pa je v zadnjih petih letih povprečno letno ustvarjal okrog 12 milijonov evrov celotnih prihodkov, kar pomeni, da to podjetje živi izključno od sodelovanja s Pomurskimi lekarnami. In direktorica Vitapharma je Marina Šiško Štihec, žena bivšega soboškega župana Antona Štihca, ki sedaj v mestnem svetu s svojo Modro listo predstavlja močno opozicijo županu Aleksandru Jevšku.

Murska Sobota - Svet zavoda Pomurske lekarne na včerajšnji izredni seji sploh ni hotel glasovati o nasprotnem predlogu mestne občine Murska Sobota in je z veliko večino glasov sklenil, da vztraja pri imenovanju Ivana Zajca za vršilca dolžnosti direktorja Pomurskih lekarn. Soboška občina prav imenovanju Zajca nasprotuje in je predlagala, da naj bi do izvedbe novega razpisa za imenovanje direktorja delo vršilke dolžnosti direktorice opravljala sedanja predsednica sveta zavoda Polonca Fiala Novak.

Mestna občina Murska Sobota je že maja lani nasprotovala ponovnemu imenovanju Zajca za direktorja, zato ga je svet zavoda imenoval za vršilca dolžnosti direktorja. A ker je to storil brez soglasja MO Murska Sobota, je ta sprožila sodni postopek in nedavno je višje sodišče v Mariboru razsodilo, da postopek ni bil zakonit in je Zajca izbrisalo iz sodnega registra pooblaščenih oseb. Soboška občina Zajcu nasprotuje zato, ker da ta posluje nezakonoto s tem, ko nakupov zdravil in drugega materiala ne izvaja s postopki javnega naročanja. Zaman je bilo vse prepričevanje predstavnikov Pomurskih lekarn na včerajšnji seji sveta, da so javna naročila v lekarniških javnih zavodih še vedno nerazrešena sistemska napaka na državni ravni in da jih praktično ni mogoče pravilno izvajati: Srečko Đurov iz MO Murska Sobota je vztrajal pri trditvah, da Zajec deluje nezakonito, da je bilo nezakonito tudi njegovo imenovanje za vršilca dolžnosti in da MO Murska Sobota, ki pri menovanju direktorja Pomurskih lekarn uresničuje tudi ustanoviteljske pravice drugih občin soustanoviteljic, ne bo dala soglasja k njegovemu imenovanju. Toda predstavnik občine Beltinci je že napovedal, da bo njihova občina soboški odvzela pooblastilo in bo začela svoje ustanoviteljske pravice uresničevati sama, enako pa bo priporočila tudi drugim občinam, saj se ne strinjajo s tem, kar trenutno počne soboška občina s sicer zelo uspešnim javnim zavodom in njegovim dolgoletnim direktorjem.

Iz mestne občine pa so po seji sveta poslali sporočilo za javnost, v katerem med drugim napovedujejo kazenske ovadbe: "Svet javnega zavoda Pomurske lekarne je danes s sprejetimi sklepi ignoriral odločitev Višjega sodišča, ki je ugotovilo nezakonitost imenovanja Ivana Zajca za v.d. direktorja javnega zavoda. Čeprav ga je sodišče izbrisalo iz sodnega registra, ta še vedno brez pooblastila in protizakonito deluje kot direktor. Kljub dejstvu, da je sodišče ugotovilo, da imenovanje vodstva brez soglasja ustanovitelja ni zakonito, se je svet javnega zavoda odločil za nadaljevanje nezakonitega stanja v Pomurskih lekarnah z legitimacijo nezakonitega vodstva in nezakonitega poslovanja te izjemno pomembne regionalne institucije. To je dokaz ugrabitve Pomurskih lekarn. Očitno so pri presoji nad javnim interesom, zakonitostjo in dobrim upravljanjem prevladali posamični interesi. Mestna občina Murska Sobota zato napoveduje uveljavljanje odškodninske odgovornosti proti vsem odgovornim, prav tako pa tudi kazenske ovadbe.," so zapisali.

 

 

Prijavi sovražni govor