V blagajni ZZZS ostalo 5,1 milijona

Zdravstvena blagajna nima nikakršnih težav, nasprotno, poslovno leto je sklenila bolje, kot je načrtovala.
Objavljeno
20. januar 2016 19.23
Milena Zupanič
Milena Zupanič
Prihodki ZZZS so znašali 2,434 milijarde evrov, to je 66,4 milijona evrov (2,8 odstotka) več kot leta 2014. Kar 97,4 odstotka vseh prihodkov je od prispevkov, lani jih je bilo 57,4 milijona evrov več kot leto prej.

Od tega so okoli 15 milijonov evrov prispevali od svojega občasnega dela dijaki in študenti (sprememba zakona), povečanje pa je tudi posledica prispevkov večjega števila zaposlenih in višjih plač. Drugi prihodki (66,2 milijona ali 2,6 odstotka) so iz regresnih zahtevkov (19,6 milijona), z mednarodnimi sporazumi upravičenega zdravljenja tujcev pri nas (19,1 milijona), iz splošnega proračuna za socialno ogrožene (12,4 milijona) in iz dogovora z dobavitelji zdravil.

ZZZS je imel tudi 77 milijonov evrov (3,3 odstotka) več izdatkov kot leta 2014 (v tabeli). Na računu mu je ostalo 5,1 milijona evrov, kaže prva ocena poslovanja za leto 2015. Kako bo ta denar letos porabil, Samo Fakin, v. d. generalnega direktorja ZZZS, včeraj ni mogel povedati, saj je to stvar partnerskih pogajanj v okviru splošnega dogovora, še bolj pa odločitve vlade o spornih vprašanjih. Potreb je veliko. Fakin meni, da bi prioriteta vsekakor morala biti odprava čakalnih dob. Iz tega naslova je bilo leta 2014 vloženih 127 vlog za zdravljenje v tujini (za lani podatkov še nimajo).

Po Fakinovih besedah bi bilo treba plačevati vse potrebne specialistične preglede v Sloveniji, da se bolniki in denar ne bi prelivali na tuje. Za nove urgence pa ni treba dodatnega denarja, potrebna je boljša organizacija, je dejal.