Za višjo pomoč je treba do konca februarja vložiti novo vlogo

Socialni transferji: Od 1. januarja socialna pomoč 288 evrov, a ne samodejno – Višji otroški dodatki šele po preteku odločbe
Objavljeno
27. januar 2016 17.11
Barbara Hočevar
Barbara Hočevar
Ljubljana – Med prejemniki tistih socialnih transferjev, ki so se z novim letom povišali, je kar nekaj zmede glede tega, ali morajo na center za socialno delo ponovno vložiti vlogo ali so do višjih zneskov samodejno upravičeni. Čeprav se je spremenil en zakon, je za skoraj vsako pravico drugače.


Z novim letom se je denarna socialna pomoč povišala: za samsko osebo z 270,82 na 288,81 evra, torej za skoraj 18 evrov. Zneski za veččlanska gos­podinjstva bodo višji skladno s koeficienti. Štiričlanska družina dveh odraslih in dveh otrok brez lastnih dohodkov in premoženja je prej prejemala po 839,50 evra na mesec, po novem lahko 24 evrov več.

Upravičenci morajo za uveljavljanje višjega zneska na center za socialno delo oddati novo vlogo, čeprav imajo morda še veljavno odločbo, najkasneje do 29. februarja. Za vse vloge, oddane do konca februarja, se bo kot datum štel 31. december 2015 in bodo zneski izplačani za nazaj.

Za varstveni dodatek pri tistih, ki so po novem upravičeni do njega, je treba oddati obrazec – od 1. januarja se je cenzus zvišal s 465,71 na 470,76 evra za samsko osebo. Tudi tisti, ki upajo na državno štipendijo, pa prej do nje niso bili upravičeni, morajo oddati vlogo. Zaradi dviga cenzusa jo bodo po novem dobili mladi iz družin s povprečnim dohodkom do 56 odstotkov na družinskega člana, kar pri štiričlanski družini pomeni 2250 evrov na mesec. Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve predvidevajo, da jo bo pridobilo 3200 dijakov in študentov.

Kosilo dobijo, dodatka še ne

Za dve od spremenjenih pravic ni treba oddajati vlog, dokler veljavna odločba poteče – za subvencijo kosila in za otroške dodatke v petem in šestem razredu.

Pri subvenciji kosila bodo šole upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred iz določbe o otroškem dodatku ali državne štipendije in obračunale predpisano višino subvencije. Še naprej bo kosilo brezplačno za otroke iz tistih družin, ki so v prvem dohodkovnem razredu, po novem pa so uvedli 70-odstotno subvencijo za učence iz družin v drugem dohodkovnem razredu in 40-odstotno subvencijo za tiste iz tretjega dohodkovnega razreda.

Pri tistih starših, ki so uvrščeni v peti in šesti dohodkovni razred, pa se bo otroški dodatek zvišal za deset odstotkov šele takrat, ko jim bo potekla zdaj veljavna odločba. To bi utegnilo nekoliko razburiti tiste, ki so novo odločbo dobili oktobra ali novembra lani, saj bodo deset oziroma 11 mesecev prejemali nižji znesek.

Z zvišanjem redne socialne pomoči se je zvišala tudi višina izredne socialne pomoči, katere namen je kritje izrednih stroškov za preživljanje in jih z lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Na mesec lahko znaša največ 288,81 evra za samsko osebo in 863,54 evra za štiričlansko družino brezposelnih staršev z dvema šoloobveznima otrokoma. V koledarskem letu pa lahko posameznik dobi do 1444,05, družina pa 4317,71 evra.