Zasavski župani darila države niso pričakovali

Za čistilne naprave bo država Litiji, Zagorju, Radečam in Šmartnemu povrnila 1,8 milijona.
Objavljeno
12. januar 2016 18.20
Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor v Ljubljani, 13. Oktobra 2014
Polona Malovrh
Polona Malovrh

Država bo Litijanom, Šmarčanom, Zagorjanom in Radečanom povrnila 1,77 milijona evrov dodatnih stroškov, ki so jih imeli pri gradnji centralnih čistilnih naprav (CČN). Skupni projekt odvajanja in čiščenja odpadnih vod štirih občin v porečju Save je stal 27 milijonov evrov, od tega so občine brez dodatnih stroškov same plačale 7,4 milijona.

Če so se Franci Rokavec, Matjaž Švagan in Tomaž Režun, župani Litije, Zagorja in Radeč, še oktobra spraševali, ali bo država ugodila vlogi in povrnila vsaj del od 2,5 milijona evrov dodatnih stroškov, jim je ministrstvo za okolje odgnalo vse dvome. Po aneksih k pogodbam o sofinanciranju, po katerih med upravičene stroške spadajo tudi izvedena nepredvidena dela, so Zagorjani prejeli 820.000, Litijani 757.000 in Radečani slabih 200.000 evrov.

Naj spomnimo: v Litiji so bila nepredvidena dela ureditev glavnega kanala oziroma 480 metrov kanalizacije na Ponoviški cesti, ki jih niso vnesli v investicijski program, stroške pa so plačali s pomočjo posojila. V Zagorju so od naravne ujme poškodovana dva kilometra cevi odkrili, ko se je projekt CČN že začel, in dodatnega 1,5 milijona zagotovili sami. Enako je vse stroške za gradnjo dodatnega kilometra primarnega voda plačala občina Radeče iz proračuna.

Radeški župan Tomaž Režun pravi, da je denar z države prišel kot novoletno darilo: »Čakamo na razpise, porabili pa ga bomo kot sofinancerski delež za infrastrukturne in vodooskrbne projekte.« Švagan in Rokavec bosta z »darilom« države poplačala najeta posojila. Rokavec je za Delo dejal: »Končno projekt, kjer nam je uspelo pokriti vse obveznosti do izvajalcev.«