Zavarovalnice: Več kot polovica prošenj za odpis dolga neupravičenih

Odpisoval se je le dolg iz dopolnilnega zavarovanja. Marsikdo zavarovalnici ni vrnil podpisanega sporazuma o odpisu dolga.
Objavljeno
02. februar 2016 17.50
Pija Kapitanovič
Pija Kapitanovič
Ljubljana - Vlada je v sodelovanju z občinami in podjetji socialno najšibkejšim ponudila možnost za odpis dolga. Dolžniki so imeli tri mesece časa, da so obrazec za odpis oddali podjetju, čigar dolžniki so bili. Kljub velikim pričakovanjem - vlada je napovedovala, da bo pomagala stotisočim - so tisti, ki so možnost odpisa dolga ponudili, prejeli zgolj desetino od pričakovanih vlog. Od teh jih je bilo za odpis veliko tudi neupravičenih. Pomemben del projekta so bile tudi zavarovalnice, ki ponujajo prostovoljno dopolnilno zavarovanje.

Na Triglavu, zdravstveni zavarovalnici, so prejeli približno 750 predlogov za odpis dolga, med vsemi temi je bilo do odpisa upravičenih le 115 zavarovancev. Na Adriaticu Slovenici so prejeli 741 vlog, od tega je bilo za odpis upravičenih 400 vlog, na Vzajemni je bilo od 640 prejetih vlog do odpisa upravičenih 323 vlog.

Dolg se je odpisoval le za dodatno zdravstveno zavarovanje

Na Triglavu je veliko odstopanje med prejetimi in upravičenimi vlogami nastajalo, ker so zavarovanci pošiljali tudi prošnje za odpis iz drugih zavarovanj, ne le iz zdravstvenega zavarovanja. Sporazum med Triglavom in vlado namreč določa, da se odpisuje le dolg, ki je nastal iz dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Skupina Triglav namreč ponuja tudi veliko drugih zavarovanj: zavarovanje nepremičnin, posojil, avtomobilov ... Luka Pušnik nam je pojasnil, da zavarovanci očitno niso dobro razumeli, da se odpisuje le dolg, nastal zaradi dodatnega zdravstvenega zavarovanja, kljub temu pa so obravnavali vse vloge, ki so prispele tako na Triglav, zdravstveno zavarovalnico, kot na Triglav Zavarovalnico, ki zdravstvenega zavarovanja ne ponuja. Bralec, ki nas je prosil za pomoč, ker da mu Triglav na njegovo vlogo za odpis dolga ni odgovoril, ni vedel, da odpis velja le za zdravstveno zavarovanje. Njegov dolg je nastal iz drugega naslova, a kljub temu, pravi, je odgovor zavarovalnice prejel šele na dan našega posredovanja pri zavarovalnici. Na Triglavu sicer pravijo, da so vsem prosilcem posredovali ustrezna pojasnila o rešitvi njihove vloge. Vse skupaj so odpisali za približno 14.000 evrov dolga.

Prejemali tudi prošnje ljudi brez dolga

Tudi na Vzajemni, kjer so odpisali za približno 53.000 evrov dolga, povprečna vrednost odpisa je bila približno 220 evrov na posameznika, pravijo, da so prejeli veliko prošenj ljudi, ki do odpisa dolga po zakonu niso bili upravičeni, dolga sploh niso imeli ali pa so imeli dolg pri drugih vrstah zavarovanj. Prejemali pa so tudi prošnje tistih, ki niso bili njihovi zavarovanci.

Upravičenci do dolga ne vračajo podpisanih sporazumov

Na Adriaticu Slovenici, kjer so posamezniku povprečno odpisali 280 evrov dolga, končnega zneska še nimajo, saj še čakajo na vrnitev podpisanih sporazumov. Brez podpisa zavarovanca jim dolga ne morejo odpisati. Do danes so prejeli približno eno tretjino podpisanih sporazumov, rok za vrnitev sporazuma se je izrekel konec januarja, nekaj sporazumov zato še pričakujejo.  Tudi na Vzajemni so od 323 vlog, kjer so odpis dolga priznali, vrnjenih podpisanih sporazumov, ki so podlaga za izplačilo, prejeli le 242.

***

Več o neuspešnem projektu odpisa dolga lahko preberete že danes po 22. uri v večernem Delu na vaši tablici ali pametnem telefonu (s sistemom IOS ali Android) oziroma jutri zjutraj v časopisu Delo ali na Delo.si.