Župani podprli koroški reševalni center

Nujna medicinska pomoč po prepričanju županov deluje dobro.

tor, 16.02.2016, 19:00

Prevalje – Nujno medicinsko pomoč (NMP) na Koroškem bo še naprej opravljal Zdravstveno-reševalni center Koroške (ZRCK). Tako so odločili župani, ki so njegovo delo ocenili za uspešno, sedanjo obliko nujne medicinske pomoči pa za optimalno.

Kljub temu bodo v prihodnje od ZRCK zahtevali transparentnejše opravljanje dejavnosti. Kot pomoč pri »optimiziranju tehničnih, finančnih in organizacijskih relacij« je svet koroške regije znova aktiviral komisijo, ki jo sestavljajo župani Raven na Koroškem, Dravograda, Radelj ob Dravi, Črne na Koroškem in Slovenj Gradca, direktorji zdravstvenih domov ter direktorica ZRCK Marijana Kašnik. Župani bodo ministrstvu za zdravje predlagali prilagoditev priloge št. 1 pravilnika o službi nujne medicinske pomoči dejanskemu stanju na Koroškem. ZRCK je po besedah direktorice Marijane Kašnik z zdravstvenimi domovi že podpisal pogodbe o načinu dela. »V njih financiranje ni opredeljeno, saj se ključ delitve finančnih sredstev med izvajalci vsako leto dogovori s posebnim dogovorom z ZZZS,« je povedala Kašnikova.

V Slovenj Gradcu in Radljah ob Dravi je lani vrednost programa nujne medicinske pomoči znašala slabih 491.000 evrov. Zdravstveni dom Slovenj Gradec je prejel 70 odstotkov sredstev oziroma 341.000 evrov, ZRCK pa skoraj 145.000 evrov. Podobno je bilo v Radljah ob Dravi. ZD je dobil 343.313,71 evra, ZRCK pa 147.474,20 evra. »Omenjena zdravstvena domova bosta za ta sredstva zagotavljala zdravnika specialista in diplomiranega zdravstvenika, ZRCK pa zdravstvenega tehnika – šoferja reševalca, nujno reševalno vozilo in možnost uporabe rezervnega nujnega reševalnega vozila,« je razložila Kašnikova.

Prijavi sovražni govor