Kontrolna točka

Svojega premoženjskega stanja KPK še vedno ni sporočil Marjan Sedej, direktor javnega zavoda Lekarna Ljubljana.

ned, 14.02.2016, 21:00

Kaj: prijava sprememb premoženja

Kdaj: do 31. januarja

Kdo: ministri in direktor javnega zavoda Lekarna Ljubljana

Kje: pri komisiji za preprečevanje korupcije


Zakonodaja določa, da morajo poklicni funkcionarji ter uradniki na položaju vsako spremembo glede funkcije, dejavnosti oziroma lastništva in vsako spremembo v premoženjskem stanju, ki presega deset tisoč evrov, sporočiti protikorupcijski komisiji (KPK) do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto. Zanimalo nas je, kateri ministri so to do navedenega datuma storili, vendar nismo dobili podatkov. Prvega februarja so na KPK pojasnili, da jih še ne morejo posredovati: »Komisija je danes prejela zelo veliko obrazcev, ki jih uslužbenci še odpirajo. Nato sledi še pregled, ki bi lahko trajal ves teden.« Čez teden dni so nas znova zavrnili: »Ali so zavezanci prijavili premoženje, torej tudi spremembo, v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, lahko komisija ugotovi šele, ko izvede nadzor nad premoženjskim stanjem zavezanca, zato vam podatka o tem, kateri oziroma koliko ministrov je prijavilo spremembo, ne moremo posredovati.«

Naj pri tem spomnimo, da svojega premoženjskega stanja KPK še vedno ni sporočil Marjan Sedej, direktor javnega zavoda Lekarna Ljubljana. V pogovoru za Delo je decembra 2014, ko je bil na položaju že skoraj dve leti, obljubil, da bo to storil. Dejal je, da ima poročilo pripravljeno in da je to, da ga ne odda, malo povezano z malomarnostjo. Ta pa se po vsem sodeč stopnjuje.

Na KPK osebo, ki jim ni sporočila podatkov, pozovejo, da jih predloži: »Če jih zavezanec v danem roku ne predloži, komisija odloči, da se mu plača oziroma nadomestilo plače vsak mesec po tem, ko se je iztekel rok, zniža za znesek v višini desetih odstotkov njegove osnovne plače, vendar največ do višine minimalne plače.« Sedeja so k predložitvi podatkov že pozvali. Sicer pa je KPK v zvezi z neporočanjem o premoženjskem stanju lani izdala 26 odločb in devet opozoril. 'Pozabljivci' doslej niso bili kaznovani v smislu znižanja plač, saj so zavezanci po uvedbi prekrškovnega postopka in posredovanem pozivu prijavili svoje premoženjsko stanje.

Povezane novice

Kontrolna točka
31. januar ob 21:00
Uvrščanje Velenjskega jezera na seznam kopalnih voda.
Prijavi sovražni govor