Stališče je pač stališče. Le zakaj mora v pregled univerze?

Kontrolna točka: »Odgovor, ki ga želite, bo razviden iz sprejetega sklepa oziroma dokumenta,«

ned, 28.02.2016, 21:00

Kaj: stališče o primernosti pozivanja študentov k donaciji

Kje: na fakulteti za matematiko in fiziko

Kdaj: 23. februarja

Kdo: komisija za etična vprašanja Univerze v Ljubljani

Ljubljanska univerza je leta 2009 sprejela etični kodeks, v katerem so določeni minimalni etični standardi študentov in zaposlenih. Med svoje temeljne vrednote so uvrstili tudi poštenost, avtonomijo, enakopravnost in resnico. Poleg tega je kodeks postal podlaga za oblikovanje komisije za etična vprašanja. »Senat Univerze v Ljubljani lahko imenuje komisijo za etična vprašanja in opredeli njeno sestavo, mandat in naloge,« so zapisali. In to je senat – praviloma ga sestavljajo dekani, vodi pa ga rektor – leto pozneje tudi storil. Oblikoval je komisijo, ki ji trenutno predseduje prof. dr. Zoran Grubič.

Zato smo njemu pred dobrima dvema tednoma poslali vprašanje, ali se mu zdi primerno elektronsko sporočilo doc. dr. Damjana Kobala (na fotografiji), v katerem študente po tem, ko so jih na fakulteti za matematiko in fiziko izredno vpisali, povabi, da donirajo prav določenemu društvu, pri tem pa jim še sporoči, da so zamudili rok in da so imeli na fakulteti zaradi njihovih »napak in malomarnosti zelo veliko nepotrebnega dela«. Včasih je bila navada, nadaljuje, da so ljudje za ugoden izid dogodkov, »katerih negotovost ni bila posledica njihovih lastnih napak, izrazili 'hvaležnost usodi'. Na primer, ob srečnem povratku iz vojne so postavili kapelico ali posvojili siroto«.

Takrat nam je Grubič odgovoril, da komisija obravnava etično vprašljive zadeve na sejah in podaja presoje v obliki sklepov sej. Smiselno se mu je zdelo, da komisija počaka na naš članek in nato o tem presoja. V torek se je komisija sestala in primer obravnavala, nam je potrdil Grubič. In dodal: »Je pa bil eden od sklepov sestanka tudi ta, da prosimo novinarje, da vprašanj komisiji ne zastavljajo prek naslovov članov, temveč prek Službe za odnose z javnostjo UL.« Zakaj? Zato, ker je komisija za etična vprašanja komisija univerze in ker je v kabinetu rektorja zaposlena oseba za odnose z javnostmi, nam je odgovorila zaposlena oseba za odnose z javnostmi Darja Lisjak. Je bil takšen sklep sprejet na predlog univerze ali so se tako odločili člani komisije? Odgovora nismo dobili. In kakšno je bilo stališče komisije do omenjenega elektronskega sporočila? »Sklep o tej zadevi lahko prejmete, ko bo potrjen zapisnik, kar bo predvidoma na naslednji redni seji komisije.« Nismo zahtevali sklepa, temveč smo zaprosili za stališče, ki ga je na seji že sprejela etična komisija. »Odgovor, ki ga želite, bo razviden iz sprejetega sklepa oziroma dokumenta,« je še dodala Lisjakova.

Stališče je pač stališče. Le zakaj mora v pregled univerze?

Povezane novice

Vpisani ste, zdaj s »primernim darom izrazite hvaležnost usodi«
15. februar ob 06:00
»Vzgojno« sporočilo predsednika komisije za študijske zadeve na fakulteti za matematiko in fiziko.
Prijavi sovražni govor