Kontrolna točka

Franc Planinšek je boj z ljubljanskim kliničnim centrom izgubil tudi na vrhovnem sodišču.

ned, 13.03.2016, 21:00

Kaj: spor zaradi izredne odpovedi delovnega razmerja
Kje: delovno in socialno sodišče, višje delovno in socialno sodišče, vrhovno sodišče
Kdaj: od maja 2014 do oktobra lani
Kdo: mag. Franc Planinšek, dr. med., proti UKC Ljubljana

Franc Planinšek je boj z ljubljanskim kliničnim centrom izgubil tudi na vrhovnem sodišču. To je namreč oktobra zavrnilo revizijo, ki jo je vložil zoper pravnomočno sodbo višjega sodišča. S tem je bila dokončno potrjena prvostopenjska sodba, neugodna za Planinška.

Naj spomnimo, estetski kirurg je po tistem, ko so ga na ljubljanskem kliničnem centru odpustili, ker mu je pri operacijah pomagal mladoletni sin, pravico iskal na delovnem in socialnem sodišču in sodno bitko izgubil. Višje sodišče je potrdilo prvostopenjsko sodbo, zdaj pa so temu pritrdili še vrhovni sodniki.

Planinšek je s tožbo hotel doseči ponovno zaposlitev na UKC Ljubljana. Zahteval je, da sodišče ugotovi, da mu delovno razmerje ni zakonito prenehalo z izredno odpovedjo, ampak še traja, in da se mu od 22. novembra 2013 do vrnitve na delo priznajo vse pravice iz delovnega razmerja. Še posebej so ga po njegovem dolžni prijaviti v obvezno socialno zavarovanje ter mu obračunati in plačati nadomestilo plače v znesku najmanj 4913 evrov bruto na mesec in druge prejemke v zvezi z delom, kot da bi delal, ter mu po plačilu davkov in prispevkov izplačati neto nadomestilo plače skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, prav tako stroške sodnega postopka. Zdaj bo moral stroške postopka kliničnemu centru povrniti sam.

»Franc Planinšek v reviziji neutemeljeno navaja, da s spornimi dejanji ni kršil svojih obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi oziroma drugih obveznosti iz delovnega razmerja, saj mu njegovih ravnanj ne prepoveduje niti pogodba o zaposlitvi niti noben predpis. Revizijsko sodišče ugotavlja, da je tožnik s svojim ravnanjem kršil pravila zdravniške etike in določbe več predpisov,« med drugim piše v sodbi vrhovnega sodišča.

Povezane novice

Kontrolna točka
6. marec ob 21:00
Poročanje o vračilu dodatka za stalno pripravljenost.
Prijavi sovražni govor