Top in Flop tedna.

Vrhunci in porazi preteklega tedna.

Ozadja
pon, 20.11.2017, 15:00

Podjetnik leta

Obrtno-podjetniška zbornica je za podjetnika leta razglasila Mirana Andrejka iz Avto centra Andrejek. Mož, ki je tudi sodni izvedenec in cenilec ter mediator, je okrog sebe zbral ekipo izobraženih in izkušenih sodelavcev vseh profilov, potrebnih za brezhibno delovanje avtomobilskega servisa. Tega je ustanovil leta 2004. Za ta korak se je odločil na podlagi strokovnega znanja in 15-letnih izkušenj v avtomehaniki. Hitro se je pokazala potreba po rasti in širitvi dejavnosti ter zaposlovanju, sam pa se je odločil za dodatno strokovno izobraževanje in hkrati opravil izpit za mojstra avtomehanika in mojstra avtoličarja ter nekaj let kasneje še za avtokleparskega mojstra. Pri zbornici so zapisali, da visoko kakovost storitev avtocentra vzdržujejo z rednim strokovnim izpopolnjevanjem in spodbujanjem k osebnostni rasti in kariernemu razvoju.

Priznanje obrtnik leta je za poslovno odličnost prejel kovinar Slavko Kržišnik iz Godoviča.

Vroča revizija

Posebna revizija, ki je zajela zadnja tri leta, je pokazala, da je sistem poslovanja Luke Koper z izvajalci pristaniških storitev (IPS) še vedno nezadostno urejen. V družbi, ki jo vodi Dragomir Matić, namreč nekatere delavce najemajo od lokalnih podjetij, IPS, pri čemer se že dalj časa pojavljajo očitki o nepravilnostih in izkoriščanju. Ključna ugotovitev revizorja PwC je, da ima tak model veliko pomanjkljivost. Po eni strani morajo imeti IPS avtonomijo pri izvajanju storitev in popolno odgovornost za doseganje rezultatov, po drugi pa so v Luki ravno zaradi tega omejeni pri neposrednem nadzoru nad delavci IPS, tudi na področju zdravja in varnosti pri delu, kar povečuje tveganje regulatornih kršitev.

V Luki pravijo, da bo uprava podrobno odgovorila na posamezne ugotovitve iz revizorskega poročila, že zdaj pa so poudarili, da revizija ni pokazala nobene nezakonitosti. Prav tako so zavrnili, da bi na tem področju vladal divji zahod. Z revizijo se bodo decembra na izredni skupščini podrobneje seznanili tudi delničarji.

Povezane novice

Top in Flop tedna
13. november ob 15:00
Vrhunci in porazi preteklega tedna.
Prijavi sovražni govor