Deloindom: Stanovanjska posojila - pri nekaterih bankah
 ugodnejša za energijsko 
učinkovito gradnjo

Preverili smo ponudbo namenskih posojil in se posebej pozanimali o morebitnih dodatnih ugodnostih, ki jih je mogoče dobiti za gradnjo energijsko učinkovitejših stavb oziroma njihovo prenovo.
Objavljeno
08. marec 2016 14.30

Podatki o izdanih dovoljenjih za gradnjo nepremičnin sicer ne povedo nujno pravega podatka o tem, koliko se je dejansko zgradilo, so pa dober pokazatelj razmer na trgu. In ti podatki, ki jih zbirajo na statističnem uradu, kažejo, kako pomembno se je v nekaj letih povečala vloga fizičnih oseb pri tem. Preverili smo ponudbo namenskih posojil in se posebej pozanimali o morebitnih dodatnih ugodnostih, ki jih je mogoče dobiti za gradnjo energijsko učinkovitejših stavb oziroma njihovo prenovo.

V letu 2015 so investitorji skupaj pridobili gradbeno dovoljenje za 2470 stavb, v katerih so predvideli 2728 stanovanjskih enot. Kar 95 odstotkov vseh stavb bodo gradili posamezniki, v njih pa bo 90 odstotkov vseh načrtovanih stanovanj. Za primerjavo: v letu 2008 so 83 odstotkov od 4185 gradbenih dovoljenj pridobile pravne osebe, ki so načrtovale gradnjo 8300 stanovanj oziroma 51 odstotkov vseh načrtovanih v tem letu.

Obrestne mere za posojila padajo

V tem času so se bistveno pocenila stanovanjska posojila, in to predvsem zaradi obrestne mere euribor, ki je zdaj okrog nič odstotkov oziroma je celo negativna, kar pomeni, da posojilojemalec banki plačuje le pribitek k euriborju, če ob sklenitvi pogodbe izbere posojilo s spremenljivo obrestno mero. Za manj kot odstotno točko so bila po podatkih Banke Slovenije januarja dražja posojila s fiksno obrestno mero, ki so na dolgi rok varnejša. Ne glede na dogajanje na bančnem trgu in spremembe euriborja se v tem primeru mesečna obveznost nam­reč ne spremeni – v nasprotju s krediti, vezanimi na euribor, pri katerih velja, da smo kot kreditojemalec izpostavljeni tveganju. Manjšanje razlike v ceni med obema mož­nostma kaže, da banke zdaj spodbujajo varnejše zadolževanje.

Kljub temu smo pri primerjavi ponudb stanovanjskega posojila upoštevali spremenljivo obrestno mero, ker smo hoteli preveriti pogoje bank v primerjavi z Eko skladom, pri katerem je obrestovanje vezano na euribor. Izračuni so zgolj informativni, saj so banke pripravile podatke na podlagi različnih predpostavk. Na primer, pogoji so vezani na hkratno sklenitev varčevanja, sklenitev katerega od zavarovanj, stranka mora imeti bančni paket ali pa denimo kartico z odloženim plačilom, če navedemo samo nekaj pogojev.

Več o tem, kakšne so obresti in stroški za »zelene« kredite ter koliko posojilo podražijo stroški odobritve, zavarovanja in vodenja, preberite v novi številki priloge Deloindom.