15,5 odstotka 15-letnikov misli na samomor

Vedno več mladih poroča o nespečnosti, nervozi in razdražljivosti. 

Pi. K., Ma. F.
tor, 15.03.2016, 12:30; spremenjen: 18:08

Samomorilne misli je imelo v zadnjem letu 15,5 odstotka 15-letnikov, je pokazala raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju. 

Slabo duševno zdravje v otroštvu in mladostništvu ima lahko negativne posledice v odrasli dobi, tako kot lahko dobro duševno zdravje prispeva k večji učinkovitosti in soočanju z vsakodnevnimi izzivi v odrasli dobi. Znano je, da ima Slovenija težave z depresijo. V povprečju je bilo v zadnjih sedmih letih izdanih receptov za anksiolitike in antidepresive za četrtino slovenske populacije.

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je danes objavila poročilo raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju. Kaj je raziskava pokazala za slovenko mladino?

Na samomor pomisli več deklet kot fantov

Od leta 2002 do leta 2014, odkar Slovenija sodeluje v raziskavi, se je med mladimi pomembno povečalo doživljanje vsaj dveh psihosomatskih simptomov. Najpogostejši psihosomatski simptomi, ki se pojavljajo pri približno petini mladostnikov, so nespečnost, nervoza in razdražljivost.

Mladi se tako večkrat počutijo »na tleh«, kar 22,8 odstotka mladostnikov poroča o občutkih depresivnosti v zadnjem letu, 15,5 odstotka 15-letnikov pa je v zadnjem letu pomislilo na samomor. Občutki depresije in samomorilnih misli so pogostejši pri dekletih kot pri fantih, kar je značilno tudi za odraslo populacijo.

Med dekleti je imelo v zadnjem letu samomorilne misli 21,2 odstotka, kar je pomembno več kot pri fantih, med katerimi je imelo takšne misli 8,8 odstotka.

Sicer pa 88,8 odstotka mladostnikov, starih med 11 in 15 leti, svoje zdravje ocenjuje kot dobro ali odlično, 87,8 odstotka je zadovoljnih s svojim življenjem. Nezadovoljstvo narašča s starostjo in je pogostejše pri dekletih. Starejša dekleta tako slabše ocenjujejo svoje zdravje in so manj zadovoljne z življenjem kot fantje.

Dekleta o sebi tudi pogosteje menijo, da so debela ali močno predebela, čeprav se je od leta 2002 do leta 2014 delež deklet, ki menijo, da so predebela, zmanjšal.

Veliko pijejo

Slovenski mladostniki se glede na mladostnike iz drugih 42 držav, zajetih v raziskavo, visoko uvrščajo pri vprašanjih o obremenjenosti s šolo, pri samooceni, da so predebeli, prav tako glede na izračunan indeksa telesne mase (ITM), da so čezmerno hranjeni ali predebeli. Visoko se uvrščajo tudi pri tedenskem pitju alkohola in pri uporabi kanabisa,« je povedala vodja slovenske raziskave HBSC doc. dr. Helena Jeriček Klanšček. 

Raziskava je tako med drugim pokazala, da 13,9 odstotka 15-letnikov (več fantov kot deklet) pije alkohol vsaj enkrat na teden. Skoraj 40 odstotkov 15-letnikov je prvič pilo alkohol, ko so bili stari 13 ali manj. Od leta 2002 do leta 2014 se je sicer delež 15-letnikov, ki vsak teden pijejo alkoholne pijače, in delež 15-letnih fantov, ki so bili opiti vsaj dvakrat, znižal.  

Razširjenost kajenja se je v obdobju 2002−2014 zmanjšala pri obeh spolih in v vseh starostnih skupinah mladostnikov. Cigarete tako kadi enkrat na teden 13,1 odstotka 15-letnikov, enako fantov kot deklet. 16,6 odstotka 15-letnikov je tobak prvič kadilo, ko so imeli 13 let ali manj, med njimi več fantov kot deklet.

Raziskava je pokazala tudi, da je 21,1 odstotka 15-letnikov že kadilo travo, med njimi več fantov kot deklet. 18,7 odstotka jo je kadilo v zadnjem letu.

Vsak peti 15-letnik že imel spolni odnos

Skoraj vsak deseti mladostnik je v preteklih parih mesecih vsaj dvakrat mesečno sodeloval pri trpinčenju. Prav tako se je skoraj vsak deseti mladostnik vsaj trikrat v zadnjem letu pretepal. O tem, da so bili žrtve trpinčenja vsaj enkrat v preteklih parih mesecih, pa poroča več kot petina mladostnikov. V vseh primerih je delež višji med fanti kot med dekleti.

Vsak peti 15-letnik je že imel spolni odnos, in sicer več fantov kot deklet. Okoli tri četrtine (78,5 odstotka) jih je ob zadnjem spolnem odnosu uporabilo zaščito pred nosečnostjo, večinoma kondom, in so se tako zaščitili tudi pred spolno prenosljivimi boleznimi.

Prijavi sovražni govor