Uspešno preprečevanje korupcije zahteva ustrezne mehanizme

Ugotovitve mednarodne skupnosti glede preprečevanja korupcije v Sloveniji potrjujejo že znane vrzeli.

Šp. B.
čet, 08.03.2018, 10:46; spremenjen: 11:40

Ljubljana – V Transparency International (TI) Slovenija niso presenečeni nad ugotovitvami poročila Skupine držav proti korupciji (v nadaljevanju: Greco), ki je bilo objavljeno danes, saj navaja že znane vrzeli v slovenskem okviru za preprečevanje korupcije.

»Na številne navedene pomanjkljivosti v TI Slovenija že dalj časa opozarjamo, zato ponovno apeliramo na odločevalce, da resno preučijo poročilo ter ustrezno ukrepajo, saj že leta ne opažamo večjega napredka na področju preprečevanja korupcije,« je pozval Vid Doria, generalni sekretar TI Slovenija. Greco v poročilu opozarja na razkorak med zakonodajnim okvirom in izvajanjem teh pravil v praksi, pri tem pa navaja več področij, na primer slabo izvajanje pravil glede lobiranja, neobjavo premoženjskega stanja najvišjih nosilcev javnih funkcij in nezadostno financiranje Komisije za preprečevanje korupcije (KPK).

»Tako pri ugotovitvah kot v priporočilih Greco navaja tudi nekatere zakonodajne vrzeli, ki jih lahko reši sprejetje novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je trenutno v parlamentarni proceduri. Poslancem bi moral biti to jasen znak, da je sprejetje novele potrebno še v tem sklicu državnega zbora,« je dodal Doria.

Greco pri tem navaja ureditev tako imenovanih postopkov sui generis pred KPK, zagotovitev beleženja vseh stikov z odločevalci, ki so opravljeni z namenom vpliva na odločitve javnega pomena, pa tudi potrebo po širitvi nadzora na družinske člane pri ugotavljanju nesorazmernega povečanja premoženja. Greco priporoča tudi izdelavo načrta integritete za vlado.

Del poročila se nanaša tudi na preprečevanje korupcije v preiskovalnih organih, kjer Greco ugotavlja pozitivne korake pri preprečevanju korupcije v policiji ter zavzetost policije za uveljavljanje tovrstnih programov. Dodatno priporoča razvoj novih orodij za obvladovanje tveganj, pa tudi preprečevanje nasprotja interesov, predvsem pri prehodu policistov v zasebni sektor. Greco posebej omenja tudi nujnost vzpostavitve ustreznih mehanizmov za prijavo nepravilnosti ter zaščito prijaviteljev.

Prijavi sovražni govor