Z Ictyjem »konec nekaznovanosti za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije«

»Icty je z izrekom sodb pokazal, da visok (politični) položaj ne omogoča več zaščite pred kazenskim pregonom,« pravi.

Ma. Ja.
čet, 24.03.2016, 16:00

Mednarodno kazensko sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (Icty) je 25. maja 1993 ustanovil varnostni svet Organizacije združenih narodov (OZN). Kot piše na spletni strani sodišča, se je s tem dnem končalo obdobje nekaznovanosti za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije.

Naloga sodišča je odgovorne za hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava, ki so bile storjene na območju nekdanje Jugoslavije po letu 1991, privesti pred roko pravice ter tako prispevati k obnovi in ohranjanju miru v regiji, piše na spletni strani Ictyja. Tribunal je pristojen za preganjanje in sojenje obtoženih v štirih kategorijah kršitev: hude kršitve ženevske konvencije, kršenje pravil in običajev vojskovanja, genocid in zločini proti človečnosti.

Haaško sodišče je »nepovratno spremenilo podobo mednarodnega humanitarnega prava, žrtvam pa omogočilo, da pričajo o strahotah, ki so jih videle ali doživele«, še poudarja zapis na spletni strani Ictyja, ki je »z izrekom sodb za genocid, vojne zločine in zločine proti človečnosti pokazal, da visok (politični) položaj ne omogoča več zaščite pred kazenskim pregonom«.

Ob vzpostavitvi sodišča je bil sprejet načrt, ki je predvideval, da bodo preiskave vseh zločinov, za katere naj bi sodni postopki potekali pred Ictyjem, zaključene do konca leta 2004. Prva faza sodnih procesov bi morala biti nato zaključena štiri leta pozneje, torej konec leta 2008, sodišče pa bi moralo delo končati leta 2010.

Kot piše na spletni strani sodišča, je bil prvi cilj izpolnjen − preiskave so se zaključile 31. decembra 2004 −, ne pa tudi preostala dva. Zaradi zamud pri aretaciji nekaterih obtožencev − zadnjega med njimi, Gorana Hadžića, so na primer prijeli šele julija 2011 − in obsežnosti nekaterih procesov, so morali zastavljene datumske cilje preložiti. Poleg tega so se sodni postopki v nekaterih primerih podaljševali (oziroma se podaljšujejo) tudi zaradi pešanja zdravstvenega stanja obtoženih.

Mandat Ictyja so tako že nekajkrat podaljšali, za dokončno zaprtje pa določili 31. december 2017. Poleg tega je s 1. julijem 2013 začel delovati manjši tribunal − Mehanizem za mednarodni kazenski tribunal (MICT), ki že zdaj prevzema nekatere naloge Ictyja, dokončno pa jih bo prevzel po njegovem zaprtju. Kdaj bo delo končal MICT, ni določeno.

Prijavi sovražni govor