Dvakrat več deklic kot dečkov ne bo šlo nikoli v šole

Poročilo Unesca o neenakosti: okoli 16 milijonov deklic ne bo nikoli imelo priložnosti niti za najosnovnejše izobraževanje.
Objavljeno
08. marec 2016 19.46
S. V.
S. V.

Skoraj 16 milijonov deklic med šestim in 11. letom ne bo nikoli imelo možnosti, da bi se v osnovni šoli naučile brati in pisati, medtem ko isti podatek velja za osem milijonov dečkov, navaja pravkar objavljeno poročilo Unesca.

Ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žena, je Unesco, organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, objavil podatke o neenakosti spolov na področju izobraževanja. Poročilo Unescovega statističnega urada kaže, da so deklice še vedno tiste, ki so najbolj prikrajšane, ko gre za pravico do izobraževanja – in to ne glede na vsa prizadevanja in napredek, ki je bil narejen v preteklih dveh desetletjih. Razlike med spoloma so še vedno najizrazitejše v arabskih državah, v podsaharski Afriki in v Južni in Vzhodni Aziji.

V podsaharski Afriki, na primer, 9,5 milijona deklic ne bo nikoli prestopilo praga šolskih učilnic, medtem ko ta isti podatek velja za kakih pet milijonov dečkov, kažejo pravkar objavljeni podatki. Vsega skupaj je v regiji več kot 30 milijonov otrok, starih med šest in enajst let, ki sploh ne hodijo v šole. Nekateri od teh bodo nemara začeli s šolanjem kasneje, preštevilni med njimi bodo za vedno ostali prikrajšani za izobraževanje; pri čemer je simptomatično, da se z največjimi preprekami pri tem srečujejo deklice.

Razkorak med možnostmi, ki jih imajo dečki na eni in deklice na drugi strani, je še večji v Južni in Vzhodni Aziji: več kot tričetrt deklic (80 odstotkov) ne bo nikoli začelo poti formalnega izobraževanja, medtem ko bo zunaj šolskega sistema ostalo 16 odstotkov dečkov. Ta suha statistika pomeni približno štiri milijone deklic v primerjavi z manj kot milijonom dečkov.

Deklice predstavljajo tudi večino med milijoni otrok, izključenih iz šolanja v arabskih državah. Zaradi preštevilnih konfliktov na teh območjih natančni podatki ne obstajajo. Nasploh statistike in letne primerjave otrok, izvzetih iz izobraževanja, močno otežuje tudi fluktuacija prebivalstva.

»Nikoli ne bomo dosegli nobenega od ciljev trajnostnega razvoja, če ne bomo presegli diskriminacije in revščine, ki ovirata življenja deklic in žensk iz ene generacije v drugo,« je ob izzidu poročila izjavila generalna direktorica Unesca Irina Bokova.

Po njenih besedah je potrebno udejstvovanje na vseh ravneh, od terenske do globalne, enakost in vključenost morajo biti v jedru vseh politik; samo na ta način bodo deklice, ne glede na okolja, iz katerih izhajajo, šle v šole, tam tudi ostale in postale opolnomočene državljanke.

Zemljevid spolne neenakosti na področju izobraževanja ponazarja dispariteto med spoloma od osnovnega do terciarnega izobraževanja, statistika vključuje izobraževalne poti deklic in dečkov v več kot 200 državah oziroma območjih. »Jasno opažamo, kje se začenjajo nepravičnosti in kako se nadalje kopičijo skozi življenja najbolj marginaliziranih deklic in žensk«, je poročilo komentirala direktorica Unescovega statističnega inštituta Silvia Montoya. »Podatki obenem kažejo, da tiste deklice, ki uspejo začeti osnovno šolanje in ki pridejo do sekundarnega izobraževanja, prekašajo dečke in nadaljujejo s študijem.«