Bavčar in Šrot razočarana

Po sodbi: Tožilec pohvalil sodničino izjemno vodenje postopka.
Objavljeno
20. julij 2013 19.23
Bavčar
Marko Jakopec, kronika
Marko Jakopec, kronika

Ljubljana – Boška Šrota in Igorja je sodišče spoznalo za kriva. Prvega kaznivega dejanja zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti, drugega pa kaznivega dejanja napeljevanja k zlorabi položaja in pranja denarja.

Šrot je bil obsojen na pet let in deset mesecev zapora, Bavčar pa na sedem let. Oba bosta morala plačati še 35.000 evrov denarne kazni, Bavčar bo moral poleg tega vrniti še 21 milijonov. Sodba še ni pravnomočna, Bavčar je že napvedal pritožbo.

Sodišče je za kriva spoznalo tudi Nastjo in Kristjana Sušinskega. Prvi bo moral za rešetke za tri leta in devet mesecev, drugi pa za tri leta in pol. Kristjan Sušinski je kriv kaznivega dejanja napeljevanja k zlorabi položaja in pranja denarja, medtem ko je sodišče Nastjo Sušinskega spoznalo krivega za kaznivo dejanje pranja denarja. Tudi onadva bosta morala plačati še 35.000 evrov denarne kazni.

»Zadeva je prekompleksna, dokazni postopek pa preobsežen, da bi podrobno razlagala, zakaj se je senat odločil, kot se je,« je dejala sodnica Vladislava Lunder na začetku obrazložitve sodbe. Po njenem mnenju sklenjenega kroga prodaje delnic od Pivovarne Laško do Microtrusta ni mogoče razumeti drugače kot resen poslovni namen za pridobitev premoženjske koristi.

Sodišče je presodilo, da je Šrot naklepno zlorabil položaj pri vodenju Pivovarne Laško s sklenitvijo opcijskih pogodb o prodaji delnic Istrabenza. Prav tako po njihovem mnenju ni deloval v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah, saj teh opcijskih pogodb ni predložil računovodstvu, kot bi sicer moral storiti v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Bavčar je po mnenju senata Šrota napeljeval k temu dejanju, nato pa je, tako kot brata Sušinski, razpolagal z denarjem velike vrednosti, zanj je vedel, da je bil pridobljen nezakonito.

Izrek sodbe Bavčarju zanimiv

Po prepričanju Bavčarja, ta je že napovedal pritožbo zoper sodbo, je bil izrek sodbe »zelo zanimiv v tistem delu, kjer sodnica ni ugotovila in tudi ni ugotavljala škode za Pivovarno Laško, tudi ni navajala nobenih razlogov v tistem delu, kjer je bilo rečeno, da je sledila tožilcu«. V delu, ki se je dotikalo dejanja nekdanjega prvega moža pivovarne Boška Šrota, je sodnica po Bavčarjevem mnenju »popolnoma ignorirala dokazni postopek v tistih točkah, kjer so bili najbolj prepričljivi izvedenci, ki jim je tožilstvo nasprotovalo, in seveda tudi ekonomski strokovnjaki, ki jih je sodnica na koncu upoštevala kot dokaze«.

Tudi Boško Šrot je razočaran nad utemeljitvijo sodbe. Napovedal je pritožbo na višje sodišče, pri tem ni hotel špekulirati, kakšna bo njihova odločitev. Ponovil je, da je nedolžen, ker kot vodilni v Pivovarni Laško pri prodaji 7,3-odstotnega deleža Istrabenza ni storil ničesar nezakonitega.

»Še enkrat povem, da sem nedolžen in da nisem storil očitanih kaznivih dejanj, je pa tako, kot da sploh nikoli ne bi imeli dokaznega postopka,« je poudaril.

Tožilec se glede pritožbe še ni odločil

Državni tožilec Jože Kozina po izreku sodbe še ni vedel, ali se bo pritožil na sodbo ali ne. Kot je pojasnil, bo najprej prebral obrazložitev sodbe, nato se bo odločil. Pristavil je še, da si bo sojenje zapomnil predvsem po izjemnem sodničinem vodenju postopka. »Samo tako vodenje lahko doseže rezultat, da se izvedejo dokazi in da je sodba poštena, pravična in utemeljena.«

Zagovornici obsojenega Kristjana Sušinskega Varji Holec se zdi dosojena kazen – sodišče je njenemu klientu izreklo tri leta in šest mesecev zaporne kazni – zelo visoka. Še vedno namreč meni, da kaznivo dejanje pranje denarja ni bilo dokazano, saj da ne more biti, ker »ni bilo storjeno«.