Facebook s profiliranjem posega v našo zasebnost

Pogovor z Natašo Pirc Musar o novi evropski zakonodaji o varovanju podatkov GDPR.

pon, 26.02.2018, 12:00

Velike količine podatkov prinašajo velike koristi, hkrati pa veliko odgovornost. Evropski parlament je štiri leta razglabljal in se pripravljal na spremembo zakonodaje ter pred dvema letoma sprejel splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki bo začela veljati 25. maja letos. Kakšne spremembe si uporabniki lahko obetajo na pravnem področju, smo vprašali odvetnico Natašo Pirc Musar.

Kaj se bo po uvedbi GDPR na pravnem področju spremenilo za spletnega uporabnika?

Treba bo še počakati na uredbo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, ki v teh mesecih v Bruslju z zamudo dobiva končno podobo in jo čaka še sprejetje v parlamentu Evropske unije. Ta ureja »piškotarijo«, ki jo imamo vsi uporabniki interneta »zelo radi«. V zadnjih osnutkih uredbe sprememb glede obveščanja o piškotkih ni videti.

Kar se tiče GDPR, pa bo zagotovo največja sprememba pri privolitvenih obrazcih oziroma načinih pridobivanja soglasja. GDPR ne dopušča več predodkljukanih obrazcev. Vsak posameznik bo moral z vidika tako imenovane informirane privolitve kljukico v okence postaviti sam. Sprememba bo tudi to, da privolitve, kjer bodo potrebne kot pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov, ne bodo več smele biti skrite v splošne pogoje.

Katere tožbe bodo po vašem mnenju najpogostejše po uvedbi uredbe?

Pričakujem jih morda nekaj več na področju pravice do pozabe, ki je dokaj nejasna v zvezi s tem, ali bo lahko posameznik z interneta zahteval, recimo, izbris nekih podatkov in informacij, ki so sicer bile nekoč resnične, danes pa niso več relevantne in posamezniku povzročajo škodo. GDPR v preambuli 65 pojasnjuje, da je ta pravica zlasti pomembna, kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dal svojo privolitev kot otrok in se ni v celoti zavedal tveganj, povezanih z obdelavo, ter želi pozneje takšne osebne podatke odstraniti, zlasti z interneta. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, bi moral imeti možnost, da to pravico uresničuje ne glede na dejstvo, da ni več otrok.Nataša Pirc Musar. Foto: Blaž Samec/Delo

Vendar bi morala biti nadaljnja hramba osebnih podatkov zakonita, če je to potrebno za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja. Ta napotek GDPR je logičen, a v praksi bodo upravljavci spletnih strani, kamor štejemo tudi medije, po mojem mnenju reševanje kolizije med pravico do zasebnosti in svobode izražanja raje prepuščali sodiščem.

V analognem svetu se stopnja zaščite zasebnosti pri posameznikih razlikuje glede na različno stopnjo javne izpostavljenosti. Lahko podobno pričakujemo po GDPR na spletu – da bodo osebni podatki različno »javno zanimivih« ljudi različno dostopni?

Pri tehtanju med pravico do zasebnosti in pravico do svobode izražanja za zdaj ni razlik med digitalnim in analognim svetom. V obeh primerih je treba presojati standard absolutnih in relativnih javnih oseb in za te osebe velja, da je dopustnih posegov v zasebnost več. Menim pa, da se bo glede objav laži in žalitev na spletu morala spreminjati sodna praksa. Zavedati se moramo, da so informacije na spletu dostopne na preprost način ogromnemu številu ljudi, da se negativne informacije širijo po spletu s svetlobno hitrostjo in da jih je s spleta spraviti strahovito težko.

Ima zahteva, da se nam nehajo prikazovati oglasi na podlagi naših preteklih ogledov, denimo na facebooku, kakšno pravno podlago?

Za zdaj je politika zasebnosti na facebooku takšna, da lahko v nastavitvah zahtevate kot uporabnik, da se vam na spletu ne prikazujejo oglasi s facebooka, ki temeljijo na vaših zanimanjih. A v isti sapi facebook potem tudi napiše, da boste oglase še vedno prejemali, le manj relevantni bodo za vas. In še vedno se lahko zgodi, da boste videli oglase, ki vam jih »servirajo« na podlagi aktivnosti, ki jih imate na svojem facebook profilu. Prav profiliranje je nekaj, kar lahko zelo invazivno posega v našo zasebnost, a GDPR določa, da je neposredno trženje v zakonitem interesu upravljavca in da se izrecna privolitev potrebuje le za profiliranje, ki temelji na avtomatski obdelavi podatkov. Takšno profiliranje ima na posameznika pravne učinke ali nanj na podoben način znatno vpliva. V drugih primerih ima posameznik le pravico do ugovora.

Prijavi sovražni govor