Priznanja za odličnost v komuniciranju znanosti

Priznanji Slovenske znanstvene fundacije tudi dolgoletnima sodelavcema Delove priloge
Znanost Gregorju Puclju in Silvestri Rogelj Petrič
Objavljeno
22. januar 2016 13.00
Ra. K.
Ra. K.

Slovenska znanstvena fundacija (SZF), ustanovljena leta 1994, v okviru svojih dejavnosti spodbuja tudi tako imenovano komuniciranje oziroma populariziranje znanosti. Na eni strani spodbuja raziskovalce, da s poljudnim pisanjem in predavanji obveščajo najširšo javnost o svojem delu in dosežkih, na drugi strani pa novinarje in medije, da poročajo o raziskovalnih novostih. Tako je direktor SZF dr. Edvard Kobal prejšnji četrtek na slavnostni akademiji zahvalnega dneva SZF izročil priznanja odličnim promotorjem oziroma komunikatorjem znanosti v preteklem letu.

Najvišje priznanje SZF za leto 2015 je prejel dolgoletni urednik priloge Znanost v časniku Delo, Gregor Pucelj, ki je kot novinar in urednik spremljal delovanje fundacije v preteklih dveh desetletjih in s tem »bistveno prispeval k informiranosti slovenske družbe o poslanstvu ustanove in k ozaveščenosti ljudi o razvojni vlogi znanosti«.

Častni naziv komunikator znanosti leta 2015 je prejel prof. dr. Samo Kreft s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, in sicer za zanimivo in učinkovito predstavitev o rabi zdravilnih rastlin nekoč in danes na 21. slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo, ki je potekal oktobra lani na Institutu Jožef Stefan. Priznanje zvezda 21. slovenskega festivala znanosti je prejel Jan Jelen, ki se je izkazal v vlogi izvajalca in komentatorja naravoslovnih poskusov.

Prometeji znanosti za odličnost v komuniciranju pa so postali:

Dr. Tomaž Sajovic za dolgoletno lektorsko in publicistično delo ter ustvarjalno vlogo urednika poljudnoznanstvene revije Proteus; prof. dr. Simon Horvat za vsestranski prispevek k izboljšanju javnega razumevanja ved o življenju, genetike in bioetike; prof. dr. Andreja Kutnar za uspešno večplastno komuniciranje znanosti o lesu v podporo uveljavljanju paradigme trajnostnega razvoja; Nada Breznik za dolgoletno promoviranje mladih strokovnjakov – nekdanjih štipendistov Mestne občine Ljubljana v tiskanih medijih; novinarka Dela Silvestra Rogelj Petrič za komuniciranje znanosti o okolju, še zlasti o varovanju okolja in podnebnih spremembah; novinarka Zdenka Tomulić za dolgoletno predstavljanje dela in dosežkov raziskovalcev Univerze v Novi Gorici v okviru oddaj Dober dan, znanost Radia Koper; Polona Strnad za uspešno vodenje odnosov z javnostmi in sooblikovanje znanstvenih dogodkov na Institutu Jožef Stefan v obdobju 2005–2015; novinarka Renata Dacinger za zanimivo posredovanje izbranih znanstvenih vsebin splošni javnosti v vlogi urednice oddaje Televizije Slovenija Ugriznimo znanost; soavtorji knjige Sodobna kozmetika (Nina Kočevar Glavač, Damjan Janeš, Mateja Lumpert, Katja Stojilkovski, Meta Kokalj, Eva Tavčar Benković, Mirjam Gosenca, Helena Hendrychová, Mirjana Gašperlin, Mojca Lunder) za prvo slovensko poljudnoznanstveno zaokroženo predstavitev kozmetičnih sestavin naravnega izvora in sodobne naravne kozmetike (knjiga je izšla novembra 2015); soustvarjalci projekta Znanstveni večeri Univerze v Novi Gorici za prvo polno desetletje uresničevanja poslanstva univerze pri razširjanju znanstvenih spoznanj in odkritij med različnimi javnostmi; soustvarjalci projekta Primorski vrtiček – Univerza na Primorskem, Kmetijska zadruga Agraria Koper in časopis Primorske novice za razširjanje znanstvenih spoznanj o mediteranskem kmetijstvu v letu 2015; in sodelavci farmacevtske družbe Lek, d. d., Ljubljana (Katarina Klemenc, dr. Darja Ferčej Temeljotov in dr. Zdenko Časar) za uspešno promoviranje projekta Regijski BioCamp 2015.

Za delovanje SZF so izrednega pomena tudi sponzorji in donatorji, saj v zadnjih štirih letih njihovi prispevki predstavljajo večino vseh denarnih sredstev, s katerimi SZF izvaja letne programe. Tako je v poslovnem letu 2015 program SZF podprlo 32 institucij in gospodarskih družb ter okoli 150 posameznikov; skupaj so SZF namenili 43.300 evrov. Največji podporniki programa SZF v letu 2015 so bili BTC, d. d., Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Univerza v Ljubljani, L'Oreal Slovenija, d. o. o., Izoteh, d. o. o. in Krka, d. d., Novo mesto. Največji posamezni podporniki SZF pa so bili pokojni akademik Ivan Vidav, Aleš Mižgoj, akademik Mitja Zupančič, Vladimir Koprivnikar, Alenka Malej, akademik Stanislav Kristl, Martin Čopič, Mitja Lainščak, Andrej Brodnik, Marijan Peklaj, Stane Srčič, Jurij Kunaver, Krešo Puharič, Stanko Strmčnik, Miran Veselič in Howard Nicol Firth.

Uredništvo Znanosti