Predstavitvena informacija

Krepitev odpornosti podjetja do naslednje upočasnitve gospodarstva

Vodje podjetij se soočajo s številnimi pritiski. Deloitte je med več kot 1000 vodilnimi finančnimi direktorji v Evropi izpeljal anketo o načrtih za povečanje odpornosti njihovih podjetij.
Fotografija: Foto: Deloitte Slovenija
Odpri galerijo
Foto: Deloitte Slovenija

Svetovno gospodarstvo je v zadnjem času v precejšnjem razcvetu. Ameriško gospodarstvo doživlja eno od svojih najdaljših faz ekspanzije v nedavni zgodovini, evroobmočje pa je vstopilo v svoje šesto leto neprekinjene rasti. Stopnja brezposelnosti je v mnogih državah zelo nizka in inflacija je pridušena. Najpomembnejši borzni indeksi so na skoraj rekordni ravni, za finančne trge pa se zdi, kot da delujejo brez prevelikega strahu pred recesijo.

Kljub temu je razlogov za skrb veliko – med drugim vse večje napetosti v svetovni trgovini, naraščajoč dolg v bilancah podjetij, prevelika odvisnost gospodarske rasti Kitajske od kreditov, velika zadolženost javnega sektorja ob šibkih bankah v državah, kot sta Italija in Grčija, in politična negotovost, s katero se spoprijemajo državne in mednarodne institucije. Ta vse bolj prepletena, ciklična tveganja sovpadajo z dolgoročnimi silami v ozadju (od demografskih trendov do tehnoloških sprememb), ki revolucionirajo sedanje poslovne modele. Če upoštevamo še nauke iz preteklosti, lahko pričakujemo, da se bodo strukturne spremembe v obdobjih gospodarske rasti prej pospešile kot pa upočasnile. 

Pereče vprašanje za vodje podjetij zdaj bo, kako se pripraviti na morebitno recesijo in povečati odpornost svojih podjetij, da bodo sposobna predvideti in se ustrezno odzivati na pretrese, se prilagajati novim okoliščinam in obrniti negativne dogodke, ki se obetajo, sebi v prid.

Mitja Pirc je direktor v oddelku poslovnega svetovanja, Deloitte Slovenija, d. o. o. Foto: Deloitte Slovenija
Mitja Pirc je direktor v oddelku poslovnega svetovanja, Deloitte Slovenija, d. o. o. Foto: Deloitte Slovenija

Deloittova anketa med evropskimi finančnimi direktorji
Anketa, ki jo je podjetje Deloitte izvedlo med evropskimi finančnimi direktorji, je od uvedbe leta 2015 del globalne skupine raziskav, ki primerjajo zdajšnje in prihodnje namere ter mnenja glavnih finančnih direktorjev, ki delujejo v 20 evropskih državah. Anketa ponuja vpogled v ključna poslovna tveganja in trenutne strateške prioritete ter dejavnike, ki so po mnenju finančnih direktorjev ključni za uspeh. Zaradi širokega geografskega obsega ankete in velikega števila anketiranih finančnih direktorjev ter njihovega položaja, ki jim omogoča privilegiran vpogled v obravnavano tematiko, je Deloittova anketa zanesljiv pokazatelj stanja gospodarstva na različnih trgih v Evropi. Podatke za pomladno izdajo 2019 smo zbrali marca 2019. Na vprašanja o odpornosti podjetij ob upadu gospodarske rasti, ki je osrednja tema tega članka, je odgovorilo 1047 od 1473 finančnih direktorjev, ki so sodelovali v anketi.


Kaj že vemo o povečevanju odpornosti podjetij
Interes podjetij in akademikov za pojmovanje in razumevanje gibal organizacijske odpornosti v zadnjih letih nenehno narašča. Nedavne raziskave omenjenih zainteresiranih strani izpostavljajo tri ključna področja, ki podjetjem omogočajo, da v času recesije ne le preživijo, temveč celo obrnejo neugodne gospodarske razmere v svojo korist: sposobnost predvidevanja možnih prihodnjih dogodkov in oblikovanja alternativnih načrtov za odzivanje nanje; širok nabor razpoložljivih virov; mreža stabilnih odnosov zunaj organizacije.

Čeprav so vsi ti dejavniki pomembni za krepitev odpornosti podjetja, nobeden od njih ne zadostuje sam po sebi. Povečevanje odpornosti zahteva kombinacijo ukrepov. 


Trenutni vzorec odzivov podjetij
Kako se podjetja odzivajo trenutno, če sploh se, in kakšne so razlike v strategijah, ki jih sprejemajo različna podjetja?

Pri pripravi zadnje ankete smo pri Deloitte več kot 1000 finančnih direktorjev v Evropi vprašali, s kakšnimi ukrepi povečujejo odpornost svojih podjetij proti upočasnitvi svetovne gospodarske rasti. Anketiranci so v vprašalniku s seznama izbrali pet najpomembnejših ukrepov, ki so jih njihova podjetja sprejela ali jih nameravajo sprejeti. Čeprav v povprečju le tretjina anketirancev pričakuje nastop recesije v svoji državi ali v celotnem evroobmočju, se skoraj vsi pripravljajo na upočasnitev gospodarstva. Evropska podjetja se osredotočajo na baze svojih strank. Ukrepi za razvoj teh so bili na vrhu lestvice. Širitev baze strank je najbolj priljubljena strategija, saj se več kot 50 % anketiranih osredotoča na različne tržne segmente ali različne regije.
Drugo od vidnejših področij ukrepanja je povezano s financiranjem. Dostop do kapitala je v času upada gospodarske rasti, še bolj pa v času recesije bistvenega pomena za podjetje. Zato je za podjetje smiselno, da si zagotovi nove kreditne linije in razprši vire financiranja, ko so gospodarske razmere še ugodne. 

Zadnji sklop ukrepov pa se nanaša na nekoliko bolj strateške ukrepe, ki jih izvajajo evropska podjetja, in je povezan z uporabo naprednih tehnologij za večjo učinkovitost. Gre za tretjo najbolj priljubljeno strategijo, saj kar 45 % anketirancev navaja, da uporabljajo ali nameravajo uporabljati napredne tehnologije. 

Podjetja se pripravljajo na upočasnitev gospodarstva. Foto: Deloitte Slovenija
Podjetja se pripravljajo na upočasnitev gospodarstva. Foto: Deloitte SlovenijaPodjetja stavijo na tri različne strategije za povečevanje odpornosti
Za vpogled v strateško usmeritev evropskih podjetij smo pri Deloitte naredili korak naprej in analizirali odgovore s pomočjo tehnike grupiranja, da bi prepoznali in združili opažanja, ki so si podobna glede na vrsto ukrepov za povečevanje odpornosti, ki jih podjetja izvajajo ali jih nameravajo izvajati. Tako smo dobili tri okvirne skupine, skladne s tremi osnovnimi strategijami.

Po naših opažanjih se prva skupina podjetij osredotoča predvsem na finance. Velika večina anketirancev v tej skupini vidi stabilno financiranje podjetja in zmanjševanje dolga kot najboljši način, da podjetje vzdrži naslednji gospodarski upad. V to skupino spadajo številna podjetja iz sektorja avtomobilskih in industrijskih izdelkov ter storitev.

Druga skupina podjetij se bolj osredotoča na svoje stranke, in sicer tako, da krepi ali ovrednoti bazo svojih strank in izboljšuje trženjski splet. Zanimivo je, da je tudi za anketirance v tej skupini najbolj verjetno, da bodo ovrednotili svojo sedanjo dobavno verigo. V to skupino štejemo številna podjetja iz sektorja potrošniških dobrin in trgovine na drobno.

Tretjo skupino pa sestavljajo podjetja, ki so osredotočena na uporabo naprednih tehnologij za učinkovitejšo krepitev svoje baze strank. Za ta podjetja je tudi bolj verjetno, da bodo razmišljala o strateških prevzemih. Anketiranci v tej skupini veliko manj razmišljajo o odplačevanju dolga in zmanjševanju stopnje zadolženosti v primerjavi z drugima dvema skupinama. Odgovori znotraj te, tretje skupine so tudi bolj raznovrstni. Prvi dve skupini sta precej bolj nagnjeni k sprejemanju ukrepov, vezanih na eno samo področje, medtem ko so rešitve na drugih področjih potisnjene bolj v ozadje.

Podjetja, osredotočena na uporabo naprednih tehnologij, bodo razmišljala o strateških prevzemih. Foto: Deloitte Slovenija
Podjetja, osredotočena na uporabo naprednih tehnologij, bodo razmišljala o strateških prevzemih. Foto: Deloitte SlovenijaSklep
Kdaj bo prišlo do naslednje gospodarske recesije, ne vemo zagotovo. Podjetja pa se morajo pripravljati že zdaj, če se želijo izogniti najhujšim posledicam recesije in se iz gospodarskega upada izviti konkurenčna in finančno stabilna. Deloittova raziskava med več kot 1000 finančnimi direktorji po vsej Evropi razkriva, da se podjetja na upočasnitev gospodarstva že pripravljajo in da se pri tem osredotočajo predvsem na tri sklope strategij. Čeprav je vsako podjetje edinstveno in ni univerzalne rešitve, ki bi ustrezala potrebam vseh, je pri izbiri ukrepov za pripravo na recesijo pomemben širok pristop.