Največ poškodb pri delu pri najmlajših

Bolj so izpostavljeni moški, najpogostejše so prijave na Koroškem.

Objavljeno
09. julij 2018 07.00
Posodobljeno
05. julij 2018 19.41
Reševalna vaja iz jaška hrastniškega rudnika. FOTO: Jure Eržen
M. Bi.
M. Bi.
Manj delovnih izkušenj ima posameznik, večja je verjetnost za poškodbo na delovnem mestu, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V letu 2016, ko so zadnji dostopni podatki, je bilo v starostni skupini od 15 do 19 let prijavljenih 61 poškodb na 1000 zaposlenih, v skupini od 20 do 24 let približno 35, med 35-44-letniki jih je bilo 14, v generaciji 55+ pa 13.

Moški so v vseh starostnih skupinah bistveno bolj izpostavljeni poškodbam. V najmlajši skupini je bilo denimo 75 prijav na 1000 zaposlenih pri moških in 16 pri ženskah, v skupini do 24 let jih je bilo 43 pri moških in 16 pri ženskah …, razlike med spoloma so še najmanjše v najstarejši starostni skupini zaposlenih, in sicer je bilo 15 prijav na 1000 zaposlenih med moškimi in 10 med ženskami.

Precejšnje so tudi razlike med regijami. V najmlajši skupini navzgor odstopata Podravska in Koroška regija s 115 oziroma 102 prijavama na 1000 zaposlenih, v vseh starostnih skupinah v prijavah prednjači Koroška.