Več kot pol dodane vrednosti za stroške dela

V rudarstvu kar 86 odstotkov, v proizvodni dejavnosti 58 odstotkov.
Objavljeno
25. junij 2018 08.00
Posodobljeno
21. junij 2018 19.55
FOTO: Tomi Lombar
M. Bi.
M. Bi.
Stroški dela v podjetjih v Sloveniji v povprečju predstavljajo 59 odstotkov dodane vrednosti. Razlike med panogami so velike, kažejo podatki statističnega urada: tik pod povprečjem so predelovalne dejavnosti in trgovina, v IKT stroški dela predstavljajo 52 odstotkov dodane vrednosti, blizu, malo pod 50 odstotki, je dejavnost prometa in skladiščenja.

Najslabše je to razmerje v rudarstvu (86 odstotkov), najboljše (36 odstotkov) pa v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro.