Povečana uporaba tehnologij obnovljivih virov energije

Za podjetja je pomembno tudi pokrivanje tveganj v življenjskem ciklu teh projektov.
Fotografija: Delež vetrne energije naj bi se do leta 2050 povečal za desetkrat. FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Delež vetrne energije naj bi se do leta 2050 povečal za desetkrat. FOTO: Jure Eržen/Delo

Evropski zeleni načrt v EU podpira novo razvojno strategijo, ki utrjuje evropsko zavezanost razvoju in izboljšanju obnovljivih virov energije.

Za velika lokalna, regionalna in mednarodna podjetja, ki delujejo v sektorju obnovljivih virov energije, storitve zavarovalnega posredništva, upravljanja tveganj in svetovanja pri obravnavanju škodnih zahtevkov zagotavlja tudi mednarodna ekipa GrECo Energy, Power & Mining. Skupina GrECo s sedežem na Dunaju ima 60 podružnic v 16 državah, njena globalna mreža GrECo nova pa dodatno pokriva več kot dvesto držav.

image_alt
Cenovno ugodna energija je osnova družbene blaginje

»Sestavljamo jo visoko usposobljeni strokovnjaki s poglobljenim tehničnim znanjem in analitičnimi sposobnostmi, ki zagotavljamo (po)zavarovalne posredniške storitve, svetovanje pri obvladovanju tveganj lokalnih, regionalnih in mednarodnih podjetij, ki delujejo v različnih sektorjih energetike v več kot 30 državah Srednje, Vzhodne in Južne Evrope ter v SND. Nenehno spremljamo dogajanja na zavarovalniškem trgu in ozaveščamo stranke o vseh prihodnjih posledicah. Podjetjem pomagamo pri učinkovitem financiranju in prenosu tveganj. Naš cilj je omogočiti tehnični napredek z zagotavljanjem pričakovanega donosa naložb, spodbujati inovacije in zagotoviti neprekinjeno poslovanje v zelo nestanovitnem tržnem okolju,« pojasnjujejo v podjetju GrECo International.

Digitalne tehnologije odpirajo priložnosti

V zadnjih desetih letih se je močno povečala uporaba tehnologij obnovljivih virov energije, pri čemer energetski sektor vodi zaradi močnega znižanja stroškov za sončno fotovoltaično in vetrno proizvodnjo energije. Po eni od nedavnih raziskav elektrika predstavlja manj kot 20 odstotkov svetovnih energetskih potreb. Delež naj bi do leta 2050 dosegel 60 odstotkov s fotovoltaično in sončno energijo, ki se bo samo v treh desetletjih povečala za 25-krat, delež vetrne energije pa za desetkrat. In kot še pravijo, znižanje stroškov obnovljivih virov energije in napredek digitalnih tehnologij odpirata velike priložnosti za energetske prehode ter s tem pospešitev povečanja učinkovitosti svetovnega energetskega sistema.

»Smo na razpotju najhitrejše in najgloblje spremembe v energetskem sektorju od začetka industrijske revolucije. To je nepovraten proces, ki ga poganjajo ključne tehnologije: sončna in vetrna energija ter sistemi za shranjevanje baterij. Vodik in bioenergija sta še premalo zastopana, saj je njun tehnološki napredek šele v povojih. Pred nami je še dolga pot, saj bo uspešen energetski prehod, to je stoodstotna zamenjava fosilnih goriv z obnovljivo energijo, vključno z zelenim vodikom, hidroenergijo in biomaso, morda dosežen šele leta 2050. Analiza, ki jo je izvedel RethinkX1, neodvisni »think tank«, je pokazal, da je stoodstotno čista energija iz kombinacije zgoraj omenjenih virov fizično mogoča in ekonomsko dostopna. In to je šele začetek. Premog, plin, nafta in jedrska sredstva bodo v tem desetletju zastali, ker vlaganje v te tehnologije ne bo več racionalno.«

Načrt globalnih projektov za proizvodnjo električne energije, kot ga spremlja GlobalData, je vreden 5,38 trilijona ameriških dolarjev. Vojna v Ukrajini je poudarila potrebo po diverzifikaciji preskrbe z energijo in razvoju neodvisnih dobavnih verig, predvsem na večjih trgih v Evropi. GlobalData še navaja, da vse večja globalna politična volja za razogljičenje gospodarstva odmika gradnjo proizvodnje električne energije iz virov energije, ki temeljijo na ogljiku, k obnovljivim virom energije, kot so vetrna, sončna in jedrska energija.

Prilagajanje na področju izpostavljenosti tveganjem

V Sloveniji se najbolj izkorišča lesna biomasa. Glavnina se porablja za pridobivanje toplotne energije, le manjši delež pa za proizvodnjo elektrike. Sledi vodna energija, ki predstavlja pomemben delež, v zadnjih letih pa je razvoj najbolj dinamičen pri izkoriščanju sončne energije in bioplina. K povečani porabi obnovljivih virov energije bodo poleg navedenih virov energije dodatno pripomogli potenciali energije vetra in geotermalne energije, napovedujejo v GrECo International.

Svetovni energetski sektor je kljub nenehnim izboljšavam obvladovanja tveganj in operativne varnosti doživel nesreče, ki jih je povzročil človek, in tudi naravne nesreče zaradi ekstremnih vremenskih vplivov, strojelomne škode ter nove, nepredvidene škode. »Tehnologija, ki jo uporablja industrija, postaja vse bolj zapletena in medsebojno tesno povezana; neugodne vremenske razmere ne povzročajo škode le na samih obratih, ampak tudi na opremi ter v prostorih kupcev in dobaviteljev. Vsi izzivi in nesreče zahtevajo hitro prilagajanje tudi na področju izpostavljenosti tveganjem podjetij. Ustrezna zavarovalna polica varuje podjetje pred nepričakovanimi in hudimi dogodki. Naša ekipa se ukvarja z ustvarjanjem zavarovalnega kritja z upoštevanjem izpostavljenosti tveganjem, s katerimi se podjetje lahko sreča med določenim projektom ali med rednim poslovanjem,« še poudarjajo.

Veliko povpraševanje je v zadnjem času predvsem pri zavarovanju sončnih elektrarn, zato so razvili zavarovalni program za zavarovanje sončnih elektrarn, pravijo, in sicer gre za zaščito, ki vključuje čas gradnje, po zaključku pa tudi samo obratovanje sončne elektrarne. »Z našim zavarovalnim programom lahko istočasno sklenete zavarovanje gradbeno-montažne in obratovalne faze. S tem je prehod iz gradbene v obratovalno fazo veliko enostavnejši, samo sporočanje na zavarovalnico pa precej lažje. Projekt je s tem na varni strani skozi celotno obdobje tveganja in ne pride do neugodne prekinitve kritja, do katerega bi lahko privedlo, če se zavarovanje sklepa posebej,« pojasnjujejo v GrECo International. In dodajajo, da so dodatna zavarovanja, ki so izredno zanimiva za investitorje, tudi zavarovanje posebnih in nepredvidenih dogodkov (zavarovanje energetske učinkovitosti – parametrično zavarovanje, kibernetsko zavarovanje).

Od zamika gradnje do zamika pri zagonu

Na vprašanje, ali se nanje bolj obračajo investitorji ali izvajalci projektov obnovljivih virov, pa v GrECo International pojasnjujejo, da je razmerje med investitorji in izvajalci projektov obnovljivih virov energije 50 odstotkov: 50 odstotkov. »Zavarovanje je pogosto predpogoj za financiranje, obratovalna dovoljenja, pogodbe o medomrežnem povezovanju in zakupe ali kot del pogodbe o nakupu električne energije. Je eden od načinov obvladovanja tveganja finančne izgube. Tu se velikokrat zahteva tisti minimum, za samega investitorja pa tako zavarovanje dostikrat ni dovolj in tisti, ki se tega zavedajo, želijo imeti celovito zaščito in z zavarovanjem prenesti tveganje na zavarovalnico ter imeti ustrezno zavarovanje, spet drugi zadostijo le zahtevam financiranja.«

Velikokrat investitorji pravijo, še pojasnjujejo v podjetju, da imajo na primer sončno elektrarno na ključ in da je zavarovanje v tej fazi na strani izvajalca, vendar pa se pri tem ne zavedajo, da zamik gradnje zaradi škode lahko privede do zamude pri zagonu. »Je pa vse odvisno od tega, kakšne pogodbe so sklenjene med investitorjem in izvajalcem. Izvajalci izgube dobička investitorja zaradi zamude pri zagonu sami od sebe ne zavarujejo.«

Preberite še:

Komentarji: