Želimo še hitrejšo in učinkovitejšo zeleno transformacijo

Miha Mermal, izvršni direktor v družbi BTC, poudarja, da trajnostni razvoj ni zgodba le enega, ampak je zanjo potrebno sodelovanje vseh poslovnih partnerjev.
Fotografija: Eden zadnjih projektov na področju ozelenitve območja BTC City Ljubljana je bila na primer prenovljena prodajalna Intersporta. Ta ima del pročelja odet v zeleno fasado, ki jo krasijo prave rastline, je pojasnil Miha Mermal, izvršni direktor za področje marketinga in trajnostnega razvoja v družbi BTC. FOTO: Črt Piksi/Delo
Odpri galerijo
Eden zadnjih projektov na področju ozelenitve območja BTC City Ljubljana je bila na primer prenovljena prodajalna Intersporta. Ta ima del pročelja odet v zeleno fasado, ki jo krasijo prave rastline, je pojasnil Miha Mermal, izvršni direktor za področje marketinga in trajnostnega razvoja v družbi BTC. FOTO: Črt Piksi/Delo

Trajnostna naravnanost podjetij in družbe je danes že v fokusu vseh. Le malokdo pa ve, da je družba BTC že leta 2008 vzpostavila Ekoindeks, lastni kazalnik uspeha na področju spremljanja in ocenjevanja trajnostnega napredka na različnih področjih udejstvovanja družbe.

Od leta 2012 do danes jim je uspelo zmanjšati porabo elektrike za skoraj 20 odstotkov, od takrat dalje tudi ozaveščajo o uporabi trajnostne mobilnosti in varčevanju z energenti znotraj območja BTC City Ljubljana, je v intervjuju med drugim povedal Miha Mermal, izvršni direktor za področje marketinga in trajnostnega razvoja v družbi BTC.

V družbi BTC ste že pred več kot desetletjem stopili na pot trajnostnega razvoja. Katere dosedanje trajnostne projekte in dosežke bi izpostavili?

Res je. V družbi BTC imamo na področju trajnostnega razvoja in energetskega upravljanja že dolgoletno tradicijo, ki je podprta s konkretnimi rezultati in jo zaznavajo različne ciljne javnosti. Tako smo že leta 2008 vzpostavili Ekoindeks, lastni kazalnik uspeha na področju spremljanja in ocenjevanja trajnostnega napredka na različnih področjih udejstvovanja družbe BTC. Prav tako smo z različnimi komunikacijskimi aktivnostmi v okviru projekta Misija: Zeleno že pred desetimi leti zastavili ambiciozen in odgovoren načrt ozaveščanja obiskovalcev, zaposlenih in poslovnih partnerjev na področju varčevanja z energenti in uporabe trajnostne mobilnosti znotraj območja BTC City Ljubljana.

V BTC Cityju Ljubljana imamo skupno že 25 polnilnih mest za električna vozila, štiri lokacije za sistem souporabe električnih vozil z 22 polnilnimi mesti, sistem souporabe vozil za poslovne uporabnike, tri postaje za avtomatizirano izposojo koles, zadnja novost pa so štiri postaje avtomatiziranega sistema za izposojo električnih koles. Obiskovalcem pa omogočamo dober in okolju prijaznejši dostop tudi s petimi različnimi linijami LPP.

Odmeval je naš projekt ogrevanja Vodnega mesta Atlantis s presežkom toplotne energije iz podjetja AquafilSLO, ki nam omogoča, da od leta 2016 v okolju vsako leto zmanjšamo emisije ogljikovega dioksida za toliko, kot bi jih povzročilo približno 1100 avtomobilov, od katerih bi vsak prevozil približno 12.700 kilometrov.

Prav tako z najrazličnejšimi energetskimi ukrepi kontinuirano povečujemo raven učinkovitosti rabe energentov. Tako nam je na primer od leta 2012 uspelo zmanjšati porabo električne energije z 41.485 na 33.322 megavatnih ur, torej za skoraj 20 odstotkov. Izgube vode v vodovodnem omrežju v obdobju od leta 2013 v povprečju ne presegajo osem odstotkov, uspešni smo tudi na področju ločevanja odpadkov, saj jih od leta 2013 v povprečju ločimo skoraj 70 odstotkov.

Miha Mermal napoveduje, da bodo vzpostavili interdisciplinarno testno okolje za trajnostne iniciative, ki so ga poimenovali »BTC City Sustainability Lab«. FOTO: Črt Piksi/Delo
Miha Mermal napoveduje, da bodo vzpostavili interdisciplinarno testno okolje za trajnostne iniciative, ki so ga poimenovali »BTC City Sustainability Lab«. FOTO: Črt Piksi/Delo

Ves čas si prizadevamo, da je območje čim bolj ozelenjeno; v tem trenutku imamo na območju posajenih že skoraj 1500 dreves, v zadnjih petih letih smo zasadili več kot 5000 grmovnic.

Prav tako vračamo nazaj v družbo in okolje prek najrazličnejših družbenoodgovornih projektov, ki med ljudmi spodbujajo športno aktivnost, dvigujejo raven okoljske ozaveščenosti, krepijo kulturno udejstvovanje ali ciljno nagovarjajo različne generacije.

Kako koristni so evropski projekti na poti trajnostne preobrazbe družbe BTC?

Pri razvoju kompetenc in pridobivanju izkušenj na poti zelene transformacije so evropski projekti zelo koristni, saj nam omogočajo neposreden uvid v najrazličnejša področja. Družba BTC se je tako med drugim vključila v najnovejši evropski projekt DESIRE, v katerem kot slovenska partnerja sodelujeta družba BTC in CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo. V projektu, ki je del programa Neue European Bauhaus, sodeluje 24 podjetij in raziskovalnih ustanov iz petih evropskih držav. Cilj je razviti inovativne usmerjevalne principe za oblikovanje in prenovo trajnostnih mest po vsej EU.

Družba BTC kot testno območje za novorazvite produkte in rešitve sodeluje tudi pri treh projektih, ki se sofinancirajo iz okvirnega programa EU za razvoj in inovacije Obzorje 2020. Gre za projekt Phoenix, ki je namenjen izboljšanju kibernetske varnosti evropskih elektroenergetskih sistemov. V konzorciju je pridruženih 24 podjetij in raziskovalnih ustanov iz različnih evropskih držav. Poleg tega smo še v projektu Matrycs, ki se osredotoča na upravljanje množičnih podatkov pri stavbah; vključuje razvoj aplikacij za optimizacijo preskrbe z energijo v stavbah. Pri projektu Creators pa sodelujemo pri razvoju aplikacij in storitvenih paketov za ustvarjanje poslovno uspešnih lokalnih energetskih skupnosti.

Sveženj evropskih ukrepov Pripravljeni na 55 je logično nadaljevanje Zelenega dogovora. Kako mu po vaši oceni sledi Slovenija?

V Sloveniji potekajo številna prizadevanja na različnih političnih ravneh. Mednarodnim ambicijam in smernicam v okviru nastajajoče dolgoročne podnebne strategije RS do 2050 sledi tudi naša država, z nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) iz februarja 2020 pa je nastavljen okvir različnih aktivnosti na nivoju države za doseganje ciljev razogljičenja do leta 2030. Pomemben moment vnašajo tudi politike na lokalni ravni.

Maja letos so ljubljanski mestni svetniki potrdili lokalni energetski koncept Mestne občine Ljubljana za obdobje 2022–2030, ki predvideva več kot 80 ukrepov. Naj spomnim, da je evropska komisija v okviru misije Podnebno nevtralna in pametna mesta aprila letos izbrala sto podnebno nevtralnih in pametnih mest, med katerimi so tudi Ljubljana, Kranj in Velenje. S tem razvojnim projektom bodo v Ljubljani opredeljeni dodatni trajnostni ukrepi in aktivnosti.

Evropski parlament in svet EU sta pred kratkim dosegla politični dogovor o predlogu evropske komisije o direktivi o poročanju podjetij o trajnostnosti. Ta uvaja posodobljene zahteve za podjetja glede poročanja o vrsti socialnih in okoljskih vprašanj, obenem pa bo vlagateljem in drugim deležnikom zagotovila dostop do informacij v zvezi z oceno naložbenih tveganj, ki izhajajo iz podnebnih sprememb in drugih vprašanj, povezanih s trajnostnimi vidiki. Kaj to pomeni za podjetja?

Regulativa na področju nefinančnega poročanja je še v razvoju, bo pa poenotila in sistematično uredila vse dosedanje prakse poročanja o trajnostnem delovanju podjetij. Zahtevana bo tako revizija tovrstnih podatkov v poročilih kot tudi njihova strojna berljivost, temeljila pa bo na tako imenovani dvojni bistvenosti (double materiality). To pomeni, da bodo morala podjetja poročati o tem, kako trajnostna vprašanja vplivajo na njihovo dejavnost in obratno, kakšen vpliv ima podjetje na ljudi in okolje.

V okviru EU je v pripravi direktiva o korporativnem poročanju o trajnostnem razvoju (regulativa CSRD), ki naj bi – če malo poenostavim – predvsem od velikih podjetij in podjetij, ki kotirajo na borzi, zahtevala nov pristop pri nefinančnem poročanju že v letu 2024, torej za fiskalno leto 2023.

Lahko pa pričakujemo, da bo tovrstna obveza v takšni ali drugačni posredni obliki na koncu zadevala večino poslovnih subjektov, saj bodo zaradi vključenosti v dobaviteljske verige sistematično in dokazljivo nefinančno poročanje od njih zelo verjetno zahtevala bodisi podjetja, ki bodo neposredno zavezana tovrstnemu poročanju, bodisi banke financerke.

In kakšen bo vaš prvi korak pri izpolnjevanju teh obvez?

Trajnostni razvoj ne bo več prepuščen prostovoljnim iniciativam in prostovoljnemu poročanju podjetij, ampak bo postal standard. Zato mora celotna poslovna skupnost čim prej spoznati, da je okoljska regulativa ambiciozno zastavljena in čedalje bolj zahtevna.

V družbi BTC tako za celotno poslovno skupnost na območju BTC Cityja Ljubljana že pripravljamo srednjeročne in dolgoročne ukrepe, k sooblikovanju katerih smo povabili tudi naše strateške poslovne partnerje. Doseganje še bolj ambicioznih okoljskih zavez bo namreč mogoče doseči zgolj s pravočasnim in medsebojno usklajenim načrtovanjem na ravni celotne poslovne skupnosti v BTC City Ljubljana. Z drugimi besedami: trajnostni razvoj ni zgodba enega subjekta; pisali jo bomo skupaj, v sodelovanju ali pa ne bo prinesla želenih rezultatov.

Ves čas si prizadevamo, da je območje BTC City Ljubljana čim bolj ozelenjeno, pravi Miha Mermal, izvršni direktor za področje marketinga in trajnostnega razvoja v družbi BTC. FOTO: Črt Piksi/Delo
Ves čas si prizadevamo, da je območje BTC City Ljubljana čim bolj ozelenjeno, pravi Miha Mermal, izvršni direktor za področje marketinga in trajnostnega razvoja v družbi BTC. FOTO: Črt Piksi/Delo

Naš prvi korak na poti k zeleni transformaciji poslovnega ekosistema v BTC City Ljubljana je povabilo strateških poslovnih partnerjev, da pridobijo certifikat Green Star. Na podlagi tega bomo v družbi BTC bolje razumeli odnos naših partnerjev do trajnostnega razvoja, krožnosti, podnebne nevtralnosti, upravljanja tveganj, njihovo predanost zeleni transformaciji in njihova pričakovanja do družbe BTC ter tako bolje načrtovali našo skupno pot zelene transformacije. Vedno poudarjamo, da bo BTC City v Ljubljani kot celota zelen samo toliko, kolikor bo zelena družba BTC in kolikor bodo zeleni naši poslovni partnerji.

Torej, Green Star bo preveril skladnost poslovanja podjetij s standardi ESG ...

Seveda, Green Star je digitalno orodje v obliki vprašalnika, ki kaže, kje na poti zelene preobrazbe se posamezno podjetje nahaja in kako dobro je pripravljeno na obvezno nefinančno poročanje. Razvili so ga v CER Partnerstvu za trajnostno gospodarstvo, upoštevajoč razvojne dokumente mednarodnih organizacij, mednarodne smernice za trajnostno poslovanje ter razvojne in regulatorne dokumente EU. Certifikat podpira tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, predstavljen pa je bil tudi na slovenskem paviljonu na svetovni razstavi Expo v Dubaju.

Njegova veljavnost je leto dni, ali to pomeni, da boste partnerje vsako leto znova vabili k obnovitvi certifikata?

Z vsakoletnim pregledom in izpolnitvijo vprašalnika Green Star podjetja spremljajo svoj napredek na poti zelene transformacije in obenem s tem pridobijo povratne informacije, na katerih področjih ESG se lahko še izboljšajo. V enem letu se da postoriti marsikaj, zato si želimo, da bi proces merjenja trajnostnega napredka izvajali na letni ravni. V tem trenutku se tako zdi orodje Green Star odlična izbira, saj omogoča spremljanje kontinuiranega napredka zelenega prehoda podjetij na skupnem imenovalcu. Kako bo s tovrstnim spremljanjem v prihodnje, pa bomo videli tudi glede na dinamiko razvoja področne regulative o obveznem nefinančnem poročanju.

Kako se bo povezovanje poslovne skupnosti BTC Cityja Ljubljana na poti zelene transformacije odrazilo v praksi?

Vzpostavili bomo interdisciplinarno testno okolje za trajnostne iniciative, ki smo ga poimenovali »BTC City Sustainability Lab«. Delovalo bo kot platforma za povezovanje internih in eksternih deležnikov ter za prepletanje različnih kompetenc za zeleno transformacijo.

Iz družbe BTC bodo v njem sodelovali sodelavci sektorja za trajnostni razvoj in sektorja za investicije, vzdrževanje in energetiko. Od zunanjih deležnikov pa bomo poleg strateških poslovnih partnerjev iz območja BTC City Ljubljana povabili tudi različne predstavnike domače in tuje strokovne javnosti. V njem tako na primer že sodelujejo predstavniki CER in mednarodne korporacije Knauf Insulation. Krog sodelujočih pa se bo še dodatno širil glede na prihodnje izzive.

Vsekakor bomo v našem zelenem gibanju še tesneje sodelovali s predstavniki Mestne občine Ljubljana, saj bodo številne rešitve, če bodo hotele biti zares celovite in robustne, presegale območje BTC Cityja Ljubljana.

Skratka, zavedamo se, da bomo izzive, ki nam jih konkretno in z jasnimi časovnimi okviri na eni strani nalaga regulativa, na drugi pa odgovornost do prihodnjih generacij, uspešno naslovili samo s ciljno usmerjenim interdisciplinarnim povezovanjem, kjer bomo pri iskanju konkretnih rešitev po znanem pregovoru delovali »vsi za enega in eden za vse«.

Preberite še:

Komentarji: