Podjetja po pandemiji aktivno v digitalizacijo prodajnih poti

Spirit Slovenija izvaja številne aktivnosti za podporo podjetnikom.Na dogodku pred Expom glede vizije razvoja vesoljskih tehnologij rešitev slovenskih podjetij.
Fotografija: Spirit Slovenija izvaja veliko storitev na enem mestu za slovenske podjetnike in izvoznike, poudarjajo direktorica Ajda Cuderman (na sredini), Mateja Jarc, vodja sektorja za spodbujanje internacionalizacije, in Vid Habjan, vodja sektorja za spodbujanje tujih neposrednih investicij. FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Spirit Slovenija izvaja veliko storitev na enem mestu za slovenske podjetnike in izvoznike, poudarjajo direktorica Ajda Cuderman (na sredini), Mateja Jarc, vodja sektorja za spodbujanje internacionalizacije, in Vid Habjan, vodja sektorja za spodbujanje tujih neposrednih investicij. FOTO: Leon Vidic/Delo

Vlečni konj slovenskega gospodarstva je še naprej izvoz, poudarja gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki se mu zdi pomembno, da država podjetjem, ki merijo na tuje trge, zagotavlja sredstva in podporo pri njihovih aktivnostih. »Mnogi pa ne vedo,« pravi direktorica javne agencije Spirit Slovenija Ajda Cuderman, »da Spirit Slovenija izvaja veliko storitev na enem mestu za slovenske podjetnike in izvoznike«.

Agencija tako na enem mestu, v okviru Izvoznega okna, predstavlja dobre in usmerjene informacije s tujih trgov, trenutno o 53 državah. Spletni informacijski portal Izvozno okno vsebuje tudi analitična orodja, s katerimi si, kot pojasnjuje Ajda Cuderman, potencialni izvozniki lahko pomagajo definirati, kateri trg ali panoga je primerna za njihov izvoz. To so na primer test izvoznih možnosti, nasveti za uspeh v izvozu in tržnoanalitične baze MAT (obseg in gibanje izvoza in uvoza izdelkov oziroma storitev na tujih trgih, trendi uvoza in izvoza, carinske dajatve in tarifne opustitve …). Hkrati podjetjem zagotavljajo informacije o tujih trgih in širše o mednarodnem poslovanju.»Na Izvoznem okno ažurno objavljamo tudi informacije, ki jih posredujejo ekonomski svetovalci na veleposlaništvih v tujini in slovenski poslovni klubi v tujini. Vse to podjetjem pomaga pri tržni analizi, ki jo morajo na koncu opraviti sama, saj svoje izdelke najbolj poznajo,« še pravi direktorica Spirita Slovenija. In dodaja, da izvoznikom posredno pomagajo tudi s promocijo slovenskega gospodarstva tuji poslovni javnosti. »Poleg portala Slovenia Partner, namenjenega potencialnim kupcem v tujini, izvajamo promocijske aktivnosti za splošno pozicioniranje slovenskega gospodarstva kot potencialnega poslovnega partnerja, hkrati pa aktivno iščemo kontakte potencialnih tujih kupcev za organiziranje neposrednih prodajnih sestankov v dobaviteljskih verigah.«
 

Zeleno.Ustvarjalno.Pametno


V okviru širše promocije slovenskega gospodarstva v tujini je agencija lani pod državno znamko I Feel Slovenia začela promocijsko kampanjo Green.Creative.Smart (Zeleno.Ustvarjalno.Pametno), s katero po besedah Cudermanove tuji poslovni javnosti sporočajo, katere so najpomembnejše kvalitete slovenskega gospodarstva, ki skupaj s fleksibilnostjo in veliko kakovostjo pri tujih poslovnih partnerjih dosegajo zaupanje v sodelovanje in vzpostavitev poslovnih odnosov. V ta namen so izbrali ambasadorje slovenskega gospodarstva. »Tako želimo predstaviti tiste prebojne tehnološke rešitve, pri katerih naša podjetja lahko ustvarjajo največjo dodano vrednost, hkrati pa Sloveniji prinesejo zelo dober sloves tudi globalno.«


Različne aktivnosti v tujini


Sicer na agenciji podjetjem neposredno pomagajo še z organizacijo predstavitev slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, kjer skupaj nastopajo na nacionalnem paviljonu, v okviru gospodarskih delegacij ali pa organizirajo udeležbo skupin podjetij na mednarodnih B2B-dogodkih, velikih poslovnih forumih in kongresih. Poleg tega rešitve slovenskih podjetij predstavljajo v obliki prodajno-razstavnih prostorov in nacionalnih predstavitev na različnih sejmih. »Na teh dogodkih je obvezna prisotnost podjetij, saj rezultate merimo s številom vzpostavljenih novih stikov in kakovostnih prodajnih stikov, ki prinesejo sklenitev posla.«
 

Seminarji, izobraževanja, finančne spodbude …


Trendi po krizi zaradi epidemije so odvisni od panoge, vsekakor pa bodo morala podjetja digitalizirati prodajne in trženjske kanale, pravi Mateja Jarc, vodja sektorja za spodbujanje internacionalizacije. FOTO: Leon Vidic/Delo
Trendi po krizi zaradi epidemije so odvisni od panoge, vsekakor pa bodo morala podjetja digitalizirati prodajne in trženjske kanale, pravi Mateja Jarc, vodja sektorja za spodbujanje internacionalizacije. FOTO: Leon Vidic/Delo
Informacije o načinu poslovanja in priložnostih na posameznih tujih trgih podajajo tudi v okviru različnih seminarjev o vstopanju in poslovanju v različnih državah. »Kompetence na področju izvoznega poslovanja lahko podjetja med drugim pridobijo v okviru naših izobraževalnih programov, na primer s programom vodenja izvoznega poslovanja ITM, ter treningov za vstop na tuje trge, kot sta Fit for Export v regiji DACH (Nemčija, Avstrija, Švica) in Enter: USA,« dodatno pojasni Mateja Jarc, vodja sektorja za spodbujanje internacionalizacije na Spiritu Slovenija.

Z razpisi je bilo v letih 2019 in 2020 na voljo deset milijonov finančnih spodbud, s čimer se podjetjem poskuša olajšati delo bodisi s sofinanciranjem določenih prodajnih aktivnosti bodisi pri vstopu na tuje trge. »Podjetnike poskušamo spodbuditi, da bi se jih čedalje več s komplementarnimi storitvami odločilo za skupen nastop na tujem trgu, saj so lahko tako bolj konkurenčni,« še pravi direktorica agencije.


Pomoč izvoznikom med pandemijo


Med pandemijo je Spirit Slovenija, kot pravi Mateja Jarc, na platformi za podjetja www.spiritslovenia.si odprl enotno informacijsko točko ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva covida-19, kjer so ažurno objavljali vse informacije za pomoč podjetjem. Uvedli so tudi forum, v okviru katerega so si podjetja lahko izmenjavala izkušnje. »Nekatera sejmišča v tujini so sama vzpostavljala digitalne platforme, na katerih smo omogočili predstavitev vsem podjetjem, ki so že bila prijavljena na skupinske sejemske nastope,« še pravi Jarčeva in doda, da o učinkih še ne morejo govoriti, ker so nekatere platforme še odprte.

razpisi
razpisi


Trend digitalizacije prodajnih poti


Trendi po krizi zaradi epidemije so zelo odvisni od posamezne panoge. »Vsekakor bodo morala podjetja digitalizirati prodajne in trženjske kanale. Posebej za prilagajanje novim razmeram smo pred kratkim odprli javni poziv podjetjem za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. Zanimanje je bilo veliko, razpoložljiva sredstva smo kar dvakrat povečali,« pravi Mateja Jarc. Direktorica agencije to ponazori še s številkami: na prvem razpisu je samo v štirih dneh pošlo 0,8 milijona evrov, ministrstvo za gospodarstvo in služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) sta odobrila 1,2 milijona evrov dodatnih sredstev, ki pa so pošla v petih dneh.

»Trudimo se pripraviti teren za čim večje virtualno izvajanje aktivnosti, če bi bilo to treba. Zdaj bomo tako pilotno poskušali izvesti nekaj predstavitev gospodarskih delegacij oziroma posameznih skupin podjetij ter videli odziv podjetij na pridobivanje potencialnih partnerjev. Upamo pa na umiritev razmer, da bomo lahko začeli znova izvajati aktivnosti v tujini, saj podjetja ugotavljajo, da je osebni stik s poslovnimi partnerji še vedno najpomembnejši.« Spirit Slovenija novim razmeram prilagaja tudi izobraževalne programe za podjetja, na katerih tuji predavatelji iz gospodarstva konkretno svetujejo in prenašajo znanje na podjetnike.


Privabljanje tujih investitorjev


Spirit zaznava priložnosti tudi na japonskem trgu, kjer pa je za sklenitev posla treba doseči zaupanje s poslovnim partnerjem, zato so ti postopki dolgotrajni, pojasnjuje Vid Habjan, vodja sektorja za spodbujanje tujih neposrednih investicij. FOTO: Leon V
Spirit zaznava priložnosti tudi na japonskem trgu, kjer pa je za sklenitev posla treba doseči zaupanje s poslovnim partnerjem, zato so ti postopki dolgotrajni, pojasnjuje Vid Habjan, vodja sektorja za spodbujanje tujih neposrednih investicij. FOTO: Leon V
Agencija izvaja aktivno promocijo Slovenije kot naložbene destinacije oziroma slovenskega poslovnega investicijskega okolja. Vid Habjan, vodja sektorja za spodbujanje tujih neposrednih investicij pravi, da se v ta namen udeležujejo različnih poslovnih dogodkov, investicijskih konferenc in specializiranih investicijsko-nepremičninskih sejmov v tujini, tovrstne predstavitve pa izvajajo tudi ob obisku tujih delegacij v Sloveniji ali slovenskih v tujini. Privabljajo različne investitorje od podjetij, ki želijo vzpostaviti proizvodnjo v Sloveniji, do podjetij, ki želijo prevzeti ali pripojiti kakšno podjetje, do finančnih investitorjev, ki želijo investirati v različne projekte.

»Zato smo vzpostavili spletno bazo za zbiranje različnih investicijskih projektov v Sloveniji, ki se sproti dopolnjuje, s katero povezujemo nosilce investicijskih projektov s potencialnimi investitorji. Tradicionalno podpiramo izvedbo dveh priznanih raziskav nacionalne konkurenčnosti po metodologiji IMD in WEF. Potencialne investitorje identificiramo tudi z neposrednim trženjem, trenutno ga aktivno izvajamo na japonskem trgu in v regiji DACH, s spletnim oglaševanjem, prav tako odgovarjamo na različna povpraševanja potencialnih investitorjev,« še pravi Habjan.Kot je znano, je vlada v akcijskem načrtu za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in tujih neposrednih investicij med prednostne trge uvrstila DACH, Italijo, ZDA in Japonsko. Prioritetni sektorji pa so transport in logistika, stroji in elektronska oprema, avtomobilska industrija, orodje iz navadnih kovin, farmacevtski izdelki, les in izdelki iz lesa in turizem.
 

Kakšne investitorje si sploh želimo


Če želimo doseči strateški cilj do leta 2025 na področju gospodarstva, kjer je eden od ciljev 60.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, si prizadevamo v Slovenijo po Habjanovih besedah privabiti predvsem takšne tuje investitorje, katerih investicijski projekti v smislu učinkov dosegajo večjo dodano vrednost na zaposlenega, ki bodo pozitivno vplivali na inovativnost, tehnološki razvoj in drugo gospodarstvo, ki bodo v svoje dobaviteljske verige vključevali tudi slovenska podjetja, prispevali k dvigu kompetenc naše delovne sile in k uravnoteženemu regionalnemu razvoju, obenem pa bo šlo za okolju prijazne tehnologije.
Pri tem Habjan poudari še nekaj zanimivih podatkov: »Podjetja s tujimi neposrednimi naložbami obsegajo 1,6 odstotka vseh podjetij v Sloveniji in ustvarijo kar 40 odstotkov celotnega izvoza ter v povprečju več vlagajo v raziskave in razvoj, poleg tega pa izplačujejo za 9,3 odstotka večjo plačo na zaposlenega v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Sloveniji in v povprečju dosegajo za 8,8 odstotka večjo dodano vrednost na zaposlenega.«Največ povpraševanj tujih investitorjev prihaja iz bližnjih držav (Italija, Avstrija in Nemčija). »To so tudi države, iz katerih prihaja največ tujih investitorjev in zato v teh državah izvajamo največ aktivnosti. Panoge, iz katerih največ povprašujejo, so logistika in transport, predelovalna in avtomobilska industrija, elektroindustrija in IKT, IT, lesna industrija ter do okolja prijazne tehnologije in rešitve,« doda Habjan.


Priložnosti tudi na japonskem trgu


V zadnjem času Spirit Slovenija zaznava priložnosti na japonskem trgu, ki je specifičen, saj je za sklenitev posla treba doseči zaupanje s poslovnim partnerjem, zato so ti postopki dolgotrajni. »S prihodom nekaterih japonskih podjetij, kot so Yaskawa, Sumitomo Rubber (Lonstroff), Kansai Paint in Daihen Varstroj, v Slovenijo smo zaznali večji interes japonskih investitorjev, ki si želijo izvedeti več o Sloveniji. Opažamo in veseli nas tudi to, da se čedalje več v Sloveniji že prisotnih investitorjev odloča za širitev naložb, kar dokazuje, da je pri nas poslovno okolje za tuje investitorje ugodno,« še pravi Vid Habjan.

Najboljšim tujim investitorjem v Sloveniji podeljujejo nagrade FDI award slovenia, pravi direktorica Spirita Ajda Cuderman. FOTO: Leon Vidic/Delo
Najboljšim tujim investitorjem v Sloveniji podeljujejo nagrade FDI award slovenia, pravi direktorica Spirita Ajda Cuderman. FOTO: Leon Vidic/Delo
Sicer pa agencija, kot pove direktorica Ajda Cuderman, skrbi tudi za v Sloveniji že navzoče tuje investitorje. »Zastavili smo program Nadaljnja rast in razvoj podjetij s tujim in mešanim kapitalom, v katerem sodelujemo z 82 slovenskimi podjetij s tujim lastništvom.« V okviru programa podjetjem pomagajo v procesu pogajanj z materjo pri pridobivanju naložb v Slovenijo, pri izvedbi naložb, pri konkretnih težavah v poslovnem okolju, ponujajo pa jim tudi najnovejše informacije o javnih razpisih in drugih instrumentih državnih institucij ter jih z njimi povezujejo. Prednostna naloga programa je hitra odzivnost, kar podjetja najbolj cenijo. »Že tradicionalno pa najboljšim tujim investitorjem v Sloveniji podeljujemo nagrade FDI award slovenia, s katerim se jim zahvalimo za njihov prispevek k razvoju slovenskega gospodarstva,« doda.

Preberite še:

Komentarji: