Predstavitvena informacija

V Sloveniji bodo zgradili ogromno sončno elektrarno

Cementarna Salonit Anhovo uresničuje napoved po brezogljičnem delovanju. Že naslednje leto bodo del energije za proizvodni proces črpali iz sončne elektrarne.
Fotografija: Sončna eletrarna predstavlja pomemben korak k realizaciji razvojnih načrtov Salonita Anhovo. Foto Getty Images
Odpri galerijo
Sončna eletrarna predstavlja pomemben korak k realizaciji razvojnih načrtov Salonita Anhovo. Foto Getty Images

Ena od pomembnih zavez Salonit Anhovo je stalno zniževanje vplivov na okolje. Do leta 2025 načrtujejo zmanjšanje ogljičnega odtisa za 15 odstotkov in obenem tudi znižanje ostalih emisij, do leta 2035 pa želijo postati brezogljična cementarna.

Te dni so naredili prvi korak v tej smeri, saj so s podjetjem Interenergo podpisali dogovor o gradnji ene največjih sončnih elektrarn na strehi v Sloveniji.

Salonit Anhovo bo tako vso pričakovano proizvedeno električno energijo, kar je približno 2.120 MWh, neposredno odkupoval od Interenerga po fiksni ceni za obdobje 25 let. Proizvedena električna energija se bo v obratu Salonita Anhovo v celoti tudi porabila, brez bremenitve prenosnega in distribucijskega omrežja.

Do leta 2025 načrtujejo uvedbo rešitev, ki bodo vodile do 15% znižanja ogljičnega odtisa in obenem omogočile znižanje ostalih parametrov, na primer tudi več kot prepolovitev trenutnih emisij NOx. FOTO: Salonit Anhovo
Do leta 2025 načrtujejo uvedbo rešitev, ki bodo vodile do 15% znižanja ogljičnega odtisa in obenem omogočile znižanje ostalih parametrov, na primer tudi več kot prepolovitev trenutnih emisij NOx. FOTO: Salonit Anhovo
»Gre za pomemben korak k realizaciji razvojnih načrtov Salonita Anhovo, ki je zavezan k trajnostnemu razvoju in postopni transformaciji k brezogljičnemu delovanju cementarne do leta 2035. Proizvodnja cementa je  energetsko zelo intenzivna dejavnost, zato je v luči zelenega prehoda pomembno tako povečevanje energetskega deleža iz obnovljivih virov kot tudi izboljševanje energetske učinkovitosti procesa z vlaganjem v najnovejše tehnologije,« je ob podpisu dogovora povedal Julijan Fortunat, predsednik uprave Salonita Anhovo.Gradnja sončne elektrarne se bo začela konec novembra 2021 in se končala predvidoma maja 2022, ko bo elektrarna tudi začela obratovati. »Za Salonit Anhovo je pomembno, da najdemo prave sogovornike, s katerimi imamo pri udejanjanju zelenega prehoda podobne cilje in vizijo. Interenergo se je izkazal za zelo kompetentnega in kooperativnega partnerja. Zelo nas veseli, da lahko skupaj oblikujemo tako kakovostno partnerstvo na področju obnovljivih virov energije, ki je eden od pomembnih korakov na poti do brezogljične cementarne,« je še dodal mag. Dejan Zwitter, član uprave Salonita Anhovo.

Kako pomemben je ta projekt za celotno Slovenijo, govori tudi podatek, da gre za eno od največjih sončnih elektrarn v Sloveniji, saj bo njena neto površina kar 11.180 m2, kar je primerljivo z 1,5-kratno velikostjo nogometnega igrišča.

Investicija v razvoj je pomemben steber v podjetju Salonit Anhovo. FOTO: Salonit Anhovo
Investicija v razvoj je pomemben steber v podjetju Salonit Anhovo. FOTO: Salonit Anhovo


Prihodnost cementarne bo zelena


V cementarni Salonit Anhovo letos praznujejo 100. obletnico delovanja in ob tem jubileju niso pogledovali le k izjemnim uspehom iz preteklosti, načrti za prihodnost ostajajo visokopotezni in  inovativni. V razvoj cementarne so v zadnjih 15 letih investirali več kot 150 milijonov evrov in tako jim je uspelo zgraditi eno od tehnološko najsodobnejših in najučinkovitejših linij za proizvodnjo cementa v Evropi.

Z uspešnim delom preteklih let so tako zgradili varne finančne temelje, ki omogočajo nadaljnja vlaganja. Ne samo s tehnološkim prestrukturiranjem proizvodnje, velik poudarek želijo nameniti tudi okoljskemu vidiku.  Strokovnjaki Salonita Anhovo so se v ta namen povezali s priznanimi podjetji na področju zelenih tehnologij po vsem svetu in oblikovali prvi sklop ukrepov, za katerega bo namenjenih 40 milijonov evrov:
  • Razvoj visokozmogljivih cementov z nizkim ogljičnim odtisom – s skrbno izbiro surovin, primernih za proizvodnjo cementa in s spodbujanjem reciklaže gradbenih materialov v sklopu krožnega gospodarstva.
  • Investicije v pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov – postavitev sončnih elektrarn v skupni električni moči od 5 do 10 MW.
  • Nadaljnje izboljševanje energetske učinkovitosti proizvodnega procesa, tudi z uporabo odpadne toplote za proizvodnjo električne energije.
  • Nadomeščanje klasičnih fosilnih goriv z alternativnimi viri in s tem prispevek k zmanjševanju emisij CO2 in razvoju krožnega gospodarstva.
  • Že omenjene investicije v naslednjo generacijo inovativnih tehnologij, s katerimi bomo lahko še bistveno zmanjšali naše vplive na kakovost zraka.
 »Investicije v inovativne in okolju prijazne tehnologije ter hkrati v nove poslovne modele so za cementarno ključne, ker zmanjšujemo okoljski odtis Salonita Anhovo. Z novo sončno elektrarno bomo posredno prispevali k zmanjšanju CO2 do 995 ton letno,« vizijo prihodnosti, ki so jo začrtali v podjetju, še poudari tudi dr. Tomaž Vuk, član uprave Salonita Anhovo.
 

Naročnik oglasne vsebine je Salonit Anhovo