Za lažji vstop podjetij na tuje trge

Slovenski poslovni klubi so s svojim znanjem in izkušnjami pomemben vir informacij za manjša in manj izkušena podjetja.
Fotografija: Oporo slovenskemu gospodarstvu v tujini predstavljajo tudi slovenski poslovni klubi, ki podjetjem ponujajo pomoč pri vstopu na tuje trge ali širitvi poslovanja, tujim podjetjem pa pri iskanju poslovnih partnerjev v Sloveniji. FOTO: Matej Kastelic/Shutterstock
Odpri galerijo
Oporo slovenskemu gospodarstvu v tujini predstavljajo tudi slovenski poslovni klubi, ki podjetjem ponujajo pomoč pri vstopu na tuje trge ali širitvi poslovanja, tujim podjetjem pa pri iskanju poslovnih partnerjev v Sloveniji. FOTO: Matej Kastelic/Shutterstock

Slovenska podjetja se lahko pri širjenju na tuje trge oprejo na svoje hčerinske družbe, različne gospodarske zbornice in združenja ter institucije, skratka na vse, ki imajo vlogo povezovalca med Slovenijo in okoljem v tuji državi.

Za omogočanje rednih stikov in izmenjavo informacij (networking) med slovenskimi in tujimi podjetji ter pomoč pri navezavi neformalnih stikov med podjetji in vladnimi institucijami obeh držav pa skrbijo tudi slovenski poslovni klubi (SPK) v tujini. Obenem nudijo pomoč pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji v tujini, sodelujejo pri organizaciji poslovnih delegacij in promocijskih nastopov ter pri promociji slovenskega gospodarstva v tujini. Njihova naloga je tudi redno seznanjanje tuje poslovne javnosti z novimi aktivnostmi, zakonodajo in zanimivostmi iz slovenskega poslovnega okolja ter redno seznanjanje slovenskih institucij in podjetij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem klub deluje.

image_alt
Predsedovanje svetu EU bo priložnost za povečanje poslovnega ugleda

 

Mreža slovenskih poslovnih klubov


S slovenskimi poslovnimi klubi v tujini pa že vrsto let sodeluje Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Spirit Slovenija, z namenom nuditi pomoč čim večjemu številu slovenskih podjetij na različnih lokacijah po svetu. Obenem jim Spirit Slovenija prek javnega razpisa sofinancira njihove aktivnosti. »V tem času nam je uspelo oblikovati mrežo slovenskih poslovnih klubov, ki slovenskim podjetjem ponujajo pomoč pri vstopu ali širitvi poslovanja na tujih trgih, tujim podjetjem pa pri iskanju poslovnih partnerjev v Sloveniji. S svojim znanjem in izkušnjami ti klubi predstavljajo pomemben vir informacij za manjša in manj izkušena podjetja ter predstavljajo pomembno oporo slovenskemu gospodarstvu v tujini. Združujejo namreč predstavnike izkušenih slovenskih podjetij, ki že vrsto let delujejo na tujih trgih, ter tujih podjetij, ki jih zanima poslovanje na slovenskem trgu. Z neposredno vpetostjo v lokalno poslovno okolje so slovenski poslovni klubi v tujini dragocen vir informacij za slovenska podjetja, ki želijo prodreti na tuji trg in hkrati pravi promotorji slovenskega gospodarstva v tujini,« pojasnjujejo v Spiritu.Spirit Slovenija že od leta 2008 sodeluje s slovenskimi poslovnimi klubi, saj od takrat dalje izvajajo javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini, ker agencija nima svojih predstavništev. Klubi slovenskim podjetjem svetujejo o možnostih vstopa na tuje trge in izvajajo poglobljena individualna svetovanja, na katerih slovenskim podjetjem zagotavljajo vzpostavitev stikov s potencialnimi tujimi kupci ter izvedbo sestankov in predstavitev. »Za objavo na Izvoznem oknu poslovni klubi posredujejo poslovne priložnosti in aktualne informacije s tujih trgov. Hkrati organizirajo veliko število poslovnih dogodkov, na katerih slovenskim podjetjem omogočajo mreženje z lokalnimi podjetji in jim posredujejo informacije o poslovanju v tujini.«


Sofinanciranje aktivnosti


Lani je Spirit podprl aktivnosti 14 slovenskih poslovnih klubov iz 13 držav, ki so v letu 2020 izvedli 104 poslovne dogodke in seminarje, predvsem v digitalni obliki. Obenem so za objavo na Izvoznem oknu posredovali več kot 1300 poslovnih priložnosti in aktualnih novic ter opravili 632 informiranj in svetovanj slovenskim podjetjem.

V Spiritu si želijo, da bi se mreža slovenskih poslovnih klubov v tujini še razširila, saj je po informacijah s terena s tovrstno podporo slovenskim podjetjem lažje vstopati na tuje trge. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
V Spiritu si želijo, da bi se mreža slovenskih poslovnih klubov v tujini še razširila, saj je po informacijah s terena s tovrstno podporo slovenskim podjetjem lažje vstopati na tuje trge. FOTO: Uroš Hočevar/Delo


Tudi v letošnjem letu je Spirit objavil javni razpis, v okviru katerega je bilo na voljo 450.000 evrov. Namen javnega razpisa pa je oblikovanje in vzdrževanje mreže že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini ter spodbuda pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in privabljanjem tujih investitorjev v Slovenijo. V letošnjem letu tako sofinancirajo aktivnosti 15 poslovnih klubov.

To so Slovenska gospodarska zveza v Celovcu, Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje v Bruslju, Slovenska gospodarska zbornica Brazilija – SLOBRAZ v brazilskem Sao Paulu, Slovenia-Ghana Business club v Akri, SLO-CRO poslovni klub v Zagrebu, Slovensko deželno gospodarsko združenje – SDGZ v Trstu, EAC Slovenski poslovni klub v Prištini, Luksemburško-slovenski poslovni klub v Wasserbilligu, Društvo in poslovni klub Triglav – Rysy v Varšavi, RSB CLUB MSK v Moskvi, Združenje občanov in podjetij republike Slovenije in Slovaške republike v Bratislavi, Slovenski poslovni klub v Beogradu, Združenje za tunizijsko-slovenski poslovni razvoj, Slovenski poslovni klub Zambija v Lusaki in Slovensko-ameriško poslovno združenje v Clevelandu.


Bogat spekter dejavnosti


Mreža slovenskih poslovnih klubov je, kot poudarjajo v Spiritu, čedalje bolj razvejana, saj so klubi delujejo že skorajda po vsem svetu in tako slovenskim podjetjem lahko ponudijo učinkovito pomoč pri vstopu ali širitvi poslovanja na tujih trgih. »Z letošnjim letom se je mreža slovenskih poslovnih klubov razširila še na dve celini (Južno Ameriko in Afriko), kar je velika prednost za slovenska podjetja, ki jih zanimajo tamkajšnji trgi. Ti klubi namreč odlično poznajo lokalno poslovno okolje, specifike poslovanja, običaje, imajo razvejano mrežo kontaktov in poznanstev, v njih se generira ogromno znanja, izkušenj in informacij o poslovanju na posameznem trgu, zato so odlična opora za slovenska podjetja.« V Spiritu Slovenija si želijo, da bi se mreža slovenskih poslovnih klubov v tujini v prihodnje še razširila, saj je, »ko dobimo informacije s terena od samih podjetij, s tovrstno podporo slovenskim podjetjem lažje vstopati na tuje trge«.

»Kljub vsemu pa slovenskim podjetjem priporočamo, naj se za vstop na tuji trg dobro pripravijo, vstopa naj se ne lotevajo spontano, po naključju, naj ne podcenjujejo pomembnosti priprave izvoznega načrta ter stroškov vstopa na posamezno tržišče. Pred vstopom naj temeljito analizirajo trg, ponudbo in povpraševanje ter konkurenco,« še poudarjajo v Spiritu Slovenija.

S svojim bogatim spektrom dejavnosti in storitev, ki jih ponuja, je Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, SIQ Ljubljana, prisoten tudi na svetovnem tržišču. Pri širjenju na tuje trge in iskanju novih tujih partnerstev in povezav se opirajo predvsem na svoje hčerinske družbe, predstavništva in agente v tujini ter domače prizadevno prodajno osebje, kar pa ne pomeni, da se ne povezujejo tudi z institucijami, ki jim to delo lahko olajšajo. Ena takih je Gospodarsko interesno združenje Slovenski avtomobilski grozd (GIZ ACS), ki deluje v okviru GZS, katerega član so (kot tudi član GZS) in s katerim tvorno sodelujejo na področju avtomobilske industrije.

»Zaradi močne prisotnosti na nemškem trgu smo tudi član Slovensko-nemške gospodarske zbornice, ki ima pomembno vlogo povezovalca med slovenskim in nemškim gospodarskim okoljem. Podobno poslanstvo vidimo v slovenskih poslovnih klubih v tujini, v katerih je sicer že aktivna naša hčerinska družba v Beogradu, s širjenjem še preostalih naših storitev na tuje trge, kot so izobraževalne storitve, pa se ponuja možnost še aktivnejšega sodelovanja. Predvsem, če tako sodelovanje prihrani čas in živce pri iskanju pravih in koristnih informacij ter povezav pri širjenju poslovanja na tuje trge,« še pojasnjujejo v SIQ Ljubljana.

Preberite še:

Komentarji: