Pri kompleksnejših projektih pridemo še bolj do izraza

Damir Pelak, generalni direktor GrECo International: Naša vloga je pomembna pri družbah, ki želijo strokovno podporo pri upravljanju poslovnih tveganj.
Fotografija: Damir Pelak, generalni direktor GrECo International, pravi, da zagotavljajo specializirane rešitve za različne panoge: gradbeništvo, energijo, finančne institucije in letalstvo. FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Damir Pelak, generalni direktor GrECo International, pravi, da zagotavljajo specializirane rešitve za različne panoge: gradbeništvo, energijo, finančne institucije in letalstvo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Skupina GrECo International, posredniki in svetovalci za industrijska zavarovanja, je navzoča v 16 državah. Dejavni so tudi kot pozavarovalni posredniki, ocenjevalci tveganj in razvijalci programskih rešitev za zavarovanja za potrebe strank. Ponujajo specializirane rešitve za različne panoge: gradbeništvo, energijo, finančne institucije in letalstvo. Zdaj aktivno sodelujejo v dveh največjih slovenskih gradbenih projektih, je v intervjuju povedal generalni direktor GrECo International Damir Pelak.
 

Gospod Pelak, kako bi predstavili podjetje našim bralcem?


Skupina GrECo International je mednarodna zavarovalno posredniška skupina, ki velja za vodilno v širši regiji CESEE. Sedež matičnega podjetja je na Dunaju v Avstriji, v Sloveniji pa smo prisotni od leta 1992. Kmalu bomo praznovali 100. obletnico ustanovitve, v vseh teh letih pa se je nabralo veliko izkušenj in znanja. Smo namreč specializirani zavarovalni posredniki in svetovalci tako za poslovne družbe kot za zavarovalnice. Naša ciljna skupina so predvsem korporativni zavarovanci, ki potrebujejo strokovne nasvete in ustrezne rešitve. Naša vloga je pomembna pri družbah, ki želijo strokovno podporo pri upravljanju poslovnih tveganj (ang. risk management).

Naše konkurenčne prednosti so predvsem v mednarodni prisotnosti in specializiranosti za določene zavarovalne vrste. Z 58 pisarnami smo prisotni v 16 državah, zato strankam zagotavljamo popolno podporo tudi za hčerinska podjetja, zunaj meja matične družbe. Skupina GrECo International je geografsko prisotna povsod v regiji​ CESEE, kjer so lokalni pogoji za delo mednarodnega posrednika sprejemljivi, torej od Baltika, centralne in južne Evrope vse do Turčije.


In kakšna je vizija podjetja?


Naša vizija je, da postanemo tako lokalno kot globalno še bolj specializirani in prisotni, kjer nas stranke potrebujejo. Prav zato smo tudi razvili mednarodno mrežo GrECo nova, v kateri imamo poslovne partnerje, ki zagotavljajo podporo strankam GrECo tam, kjer nimamo svojega predstavništva.
 

Kako je kriza zaradi koronavirusa vplivala na vaše poslovanje in kaj po vaši oceni predstavlja tveganje za prihodnje?


Covid-19 je od nas zahteval zelo hiter odziv, ki smo ga uspešno implementirali. Takoj smo vzpostavili delovne procese tako, da smo delo lahko opravljali nemoteno od doma ali iz pisarne. Naša dejavnost pa sicer ni bila podvržena popolnemu zaprtju.
Tudi poslovni kazalniki kažejo, da smo bili zelo uspešni v tem kriznem obdobju. Tako smo od mednarodne družbe Dun & Bradstreet prejeli priznanje za poslovno odličnost – »Platinasti AAA«, kar letos izpolnjuje le 1,2 odstotka podjetij na slovenskem trgu.

Vsi pa se bomo morali prilagoditi sedanjim zahtevnim časom, saj se poleg covida-19 zelo zaostrujejo tudi razmere na mednarodnih pozavarovalnih trgih, kar na koncu vpliva na višjo ceno lokalnih zavarovanj. Posledice se že čutijo predvsem zaradi velikih škodnih zahtevkov, ki izhajajo iz naravnih nesreč, kibernetskih napadov, letalskih in pomorskih nesreč in podobno.
 

Podjetje zagotavlja specializirane rešitve za različne panoge: gradbeništvo, energija, finančne institucije in letalstvo. Lahko navedete konkretne primere?       


Seveda. GrECo trenutno aktivno sodeluje v dveh največjih slovenskih gradbenih projektih, in bolj kot so ti projekti kompleksni ali zahtevajo ustrezno finančno zaščito, bolj se lahko izkažemo. Sodelujemo predvsem z zasebnim sektorjem, tako z izvajalci kot tudi z lokalnimi zavarovalnicami. Poskusili smo prodreti v javni sektor, da bi ščitili njihove interese v vlogi investitorja, vendar za zdaj neuspešno, saj javnih razpisov za zavarovalne posrednike skoraj ni.

Na področju energije je naš fokus predvsem v ponudbi produktov za družbe, ki se ukvarjajo s pridobivanjem energije iz obnovljivih virov. Določene rešitve že ponujamo našim strankam in hkrati tudi aktivno pristopamo do energetskih družb. Zavedamo se, da imajo slovenske energetske družbe posebne službe, ki naj bi iskale primerne rešitve, a zaupanje družbi, kot je GrECo International, lahko razširi njihove možnosti in jim postreže s specialnimi rešitvami, ki so na voljo ne le na domačem, ampak tudi tujem trgu. Na tem področju bi si gotovo želeli več interesa oziroma sodelovanja.

Zelo aktivno delamo na področju finančnih institucij. Portfelj zavarovanj za finančne institucije skupine GrECo predstavlja okoli 15 odstotkov celotnega portfelja. Bančništvo in druge finančne družbe so namreč z digitalizacijo še bolj izpostavljene večjim varnostnim grožnjam, zato jim zagotavljamo ustrezne rešitve.

V gradbeništvu rešitve nudimo tako investitorjem, izvajalcem kot tudi lokalnim zavarovalnicam. Pomembno je, da dobimo priložnost, da se lahko izkažemo in pridobimo njihovo zaupanje.

Pri letalskih zavarovanjih pa imamo v Sloveniji že primat, saj so slovenski letalci v nas prepoznali pravega sogovornika. Sam sem diplomiral na fakulteti za strojništvo, smer letalstvo, zato mi je to področje zelo blizu.

Vsekakor pa se ne bomo ustavili in že razvijamo nove specialnosti, vendar nas pri tem malce omejuje zelo majhen bazen kadra.

Pri razvoju delovnih procesov smo osredotočeni na to, da so ti sprejemljivi in tudi zanimivi za naše zaposlene, pravi Damir Pelak. FOTO: Leon Vidic/Delo
Pri razvoju delovnih procesov smo osredotočeni na to, da so ti sprejemljivi in tudi zanimivi za naše zaposlene, pravi Damir Pelak. FOTO: Leon Vidic/Delo

 

Na trgu zavarovalniških storitev v sektorju naravnih virov ste med vodilnimi ponudniki. Za katere storitve je največ zanimanja?


Res smo med vodilnimi ponudniki. Lahko se pohvalimo, da nam večina (po)zavarovateljev zaupa in lahko določena zavarovanja sklepamo v njihovem imenu prek avstrijske sestrske družbe GrECo Specialty GmbH. Prav zaradi porasta projektov iz obnovljivih virov energije želimo na trgu strankam ponuditi različne zavarovalne rešitve, na primer zavarovanje za neučinkovitost oziroma nedoseganje zmogljivosti fotovoltaične elektrarne ali pomanjkanje sonca, vetra in podobno.
 

Pandemija je pospešila digitalizacijo, to pa je povečalo potrebo po kibernetski varnosti, za katero pa po ocenah strokovnjakov podjetja še vedno namenjajo premalo. Se po vaši oceni podjetja že dovolj zavedajo pomembnosti kibernetske varnosti?


V Sloveniji je v javnosti že leta 2019 odmeval kibernetski incident v Lekarni Ljubljana. Tudi sam vem za še nekaj primerov incidentov, zaradi katerih so imele družbe težave, pri tem utrpele finančno izgubo ali celo izgubo pomembnih podatkov.
Vsekakor se ozaveščenost v Sloveniji povečuje, vendar osebno menim, da so se podjetja malce prepozno zavedala nevarnosti kibernetskih groženj in se zato tudi odzvala z zamudo. Velike težave se lahko pojavijo v podjetjih iz tako imenovanih tveganih dejavnosti, ki želijo prvič skleniti zavarovanje za tovrstni riziko. Tvegane dejavnosti so predvsem tiste, ki so že velikokrat bile tarča takih napadov.
 

Kako skrbite za strokovni razvoj, osvajanje novih veščin in osebnostno rast zaposlenih?


Velik poudarek dajemo kadrovanju. Pri nas so zaposleni z različnimi izobrazbami, imamo tako inženirje kot ekonomiste in druge profile. Sledimo pravilu, da se zaposleni izuči za samostojnega zavarovalnega posrednika in takrat tudi sam oceni, katera zavarovalna zvrst mu najbolj leži, nato pa se dodatno izobražuje izključno na tem področju. Zavarovalni posredniki smo tudi zakonsko zavezani vsakoletnemu dodatnemu usposabljanju v trajanju 15 ur, ki pa ga v GrECo ne samo izpolnjujemo, temveč celo presegamo.
 

Katere profile kadrov pa je najtežje dobiti?


Iščemo izkušene zavarovalničarje, ki želijo svojo kariero nadgraditi in postati zavarovalni posredniki, ter mlajše kadre, ki bi jih zanimalo delo v zavarovalnem posredništvu. Splošna prepoznavnost poklica zavarovalni posrednik je zelo nizka oziroma skoraj nična, zato menim, da bi bilo potrebno aktivno sodelovanje z različnimi fakultetami tako direktno ali prek združenja zavarovalnih posrednikov.


 

Trajnostna uspešnost daje enakovreden poudarek družbeni, okoljski in ekonomski uspešnosti, trajnostno naravnano poslovanje pa je tudi manj tvegano. Kakšne so vaše trajnostne strategije?


Z vidika trajnostnega, do okolja prijaznega računalništva, je skupina GrECo v zadnjem desetletju močno zmanjšala svoj ogljični odtis. Tako smo pri strojni opremi uvedli zasebni oblak, kar nam je omogočilo, da smo se znebili 71 odstotkov strežnikov v fizični obliki in s tem zmanjšali porabo energije. Nenehno optimiziramo hlajenje naše strežniške sobe in informacijskega okolja, s čimer znižujemo stroške porabljene energije. Z uvedbo najnovejše generacije telefonov smo prihranili neverjetnih 52 odstotkov energije. Prav tako smo v iskanju novih poslovnih prostorov v poslovnih stavbah z najboljšo energetsko oceno. Nismo pozabili niti na vozni park, saj bo ta osvežen z vozili na električni pogon, morda v prihodnosti tudi na vodik.
 

Srce vsakega uspešnega podjetja je blagovna znamka. Kakšen poudarek dajete vaši blagovni znamki?


Velik poudarek dajemo družbenim vrednotam, kar se je izkazalo za učinkovito, saj bo Skupina GrECo leta 2025 praznovala že 100. obletnico ustanovitve. Brez trdega in poštenega dela to ne bi bilo izvedljivo.

Pri razvoju delovnih procesov smo osredotočeni na to, da so ti sprejemljivi in tudi zanimivi za naše zaposlene. Veliko delovnih procesov smo že priredili v smeri družinam prijaznega podjetja. Tako zadovoljni zaposleni kot tudi zadovoljne stranke so najboljše ogledalo dobre blagovne znamke.
 

Gospod Pelak, kako se prilagajate novim poslovnim trendom?


Že v rani mladosti sem bil zelo aktiven v rokometu, zato dobro vem, da dobro timsko ozračje lahko premaga še tako velike izzive. Samo poglejte, kako uspešni smo Slovenci pri ekipnih športih v primerjavi z drugimi velesilami. Da to dosežeš, je potreben zdrav timski duh in ne posameznik, ustrezna porazdelitev dolžnosti in zaupanje drug v drugega. Sam se nimam za uniformiranega direktorja, ki izvaja strogo hierarhično ureditev, temveč se vidim bolj kot kapetan ekipe, katerega naloga je voditi in biti del ekipe, ki kroji uspeh. Vsekakor si želim v ekipi imeti najboljše igralce, ki bodo sledili ideji: vsi za enega, eden za vse!

Preberite še:

Komentarji: